Gündem Haberleri

  19 Mayıs Üniversitesi hakkında suç duyurusu

  A.A.
  18.02.2006 - 14:44 | Son Güncelleme:

  19 Mayıs Üniversitesi'ndeki (OMÜ) kadrolaşma iddialarını araştırmak amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, “üniversitede tespit ettiği bazı usulsüzlükler” hakkında suç duyurusunda bulunacak.

  Yaklaşık 800 sayfalık raporunu, CHP'li üyelerin muhalefet şerhi ile birlikte geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunan komisyon, raporunda da yer verdiği bazı konularla ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
  Komisyon, suç duyurusunda isim belirtmeden, “usulsüzlük tespitinde bulunduğu işler”e yer verdi.
  Araştırma Komisyonu'nun suç tespitinde bulunduğu bazı konular ana başlıkları ile şöyle:
  “-OMÜ Vakfı ile üniversite arasındaki mevzuata aykırı ilişkiler.
  -Öğretim görevlilerini takip ettirme ve telefonlarını dinleme.
  -Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı'ndan öğrencilere yönelik olmayan harcamalar yapılması.
  -Usule uygun olmayan şekilde ek ders ücreti alınması.
  -Ankara'daki irtibat bürosu ile ilgili usulsüzlükler.

  -“KARDİYOLOJİ MERKEZİNİN ÇOCUK HASTANESİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ”-

  -Öğretim görevlisi ve uzman kadrolarının mevzuata aykırı kullanılması.
  -2005 yılı temizlik ihalesinin hukuka aykırı feshi.
  -Et alım ihalesi ile ilgili usulsüzlükler.
  -Kardiyoloji Merkezi inşaatının DPT'den gerekli yasal izinler alınmadan proje değişikliğine gidilerek Çocuk Hastanesi'ne dönüştürülmesi.
  -Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin alüminyum cam ve çerçevelerinin kullanılabilir olduğu halde değiştirilmesi, kullanılabilir durumdaki alüminyum cam ve çerçevelerin de hurda haline getirilmesi suretiyle kamu zararına neden olunması.”
  Üniversite matbaasında yapılması mümkün olan bazı işlerin üniversite dışındaki matbaalara yaptırılarak kamu zararına neden olunduğu ifade edilen suç duyurusuna konu olacak raporda, üniversitenin yetkisiz sendika ile toplu iş sözleşmesi niteliğinde protokol imzaladığı ve bu sendikanın örgütlenmesine kamu kaynakları ile destek olduğu kaydedildi.
  Disiplin soruşturmalarının kişisel amaçlara yönelik olarak kullanıldığının iddia edildiği raporda, “bazı öğretim üyeleri hakkındaki iddiaların örtüldüğü”, bazıları hakkında ise gerek olmadığı halde disiplin soruşturmaları açılarak cezalar verildiği ifade edildi.

  -“YASADIŞI ÖRGÜTLERLE İLİŞKİSİ OLAN ÖĞRENCİ DERNEKLERİ”-

  Söz konusu raporda, yasadışı örgütlerle ilişkisi olan öğrenci derneklerinin üniversite yönetimi tarafından ayrıcalıklı muameleye tabi tutulduğu, üniversite kaynaklarının öğrenci derneklerine adaletli dağıtılmadığı, bazı öğrenci derneklerinin yardım alamamaları nedeniyle kapandığı, ancak yasadışı örgütlerle ilişkisi bulunan öğrenci derneklerinin taleplerinin kabul edildiği görüşüne de yer verildi.
  Üniversite rektörüne tanınan görevlendirme yetkisinin keyfi bir şekilde kullanıldığının kaydedildiği raporda, öğretim üyesi atamalarında, kamu hizmetinin gerektirmediği kişiye özel şartlar konularak rekabet ortamının bazı kimselere kişisel yarar ve rektör seçimlerinde oy kullanacak öğretim üyeleri arasında sayısal üstünlük sağlamak amacıyla zedelendiği bildirildi.
  Komisyonun suç tespit ettiği diğer konular ise şöyle:
  “-Bazı öğretim üyelerinin görevlerine yasalara aykırı olarak son verilmesi.
  -Üniversitenin çeşitli birimlerinde SSK bildirimlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmemesi nedeniyle kurum aleyhine idari para cezaları düzenlenmesi, bu cezaların kusurlu personele rücu edilmemesi, görevini ihmal eden personel hakkında da hiçbir işlem yapılmaması.
  -Personel sicillerinin ilgili mevzuatla belirlenen ilkelere uygun olarak düzenlenmemesi, başarılı personelin sadece kişisel nedenlerle sicillerinin olumsuz düzenlenmesi.

  -“DAVALARIN OMÜ ALEYHİNDE SONUÇLANMASINA ÇALIŞILDI”-

  -Üniversitede hukuka aykırı uygulamalar aleyhine açılan davalar sonunda verilen kararlar nedeniyle üniversitenin ciddi bir maddi yük altına sokulması, bu kararların, posta gideri dışında ek masraf gerektirmediği halde temyiz edilmemesi, üniversite aleyhinde açılan bazı davalarda karşı tarafın lehine hareket etmek suretiyle davaların üniversite aleyhinde sonuçlanmasına yol açılarak kamu zararına neden olunması.”
  Komisyon, inşaat işleri, irtibat bürosu, temizlik sözleşmesinin feshi, et alım ihalesi, taşıt kullanımı ve akaryakıt giderleri ile ilgili usulsüzlükler hakkında Sayıştay'a; Kardiyoloji Merkezi'nin DPT'den izin alınmadan Çocuk Hastanesi'ne dönüştürülmesi konusunda Başbakanlık'a; OMÜ Vakfı ile üniversite arasındaki hukuka aykırı ilişkiler nedeniyle de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yazılar yazdı.
  TBMM Araştırma Komisyonu'nun, suç duyurusunu 21 Şubat Salı günü Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapması bekleniyor.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı