Gündem Haberleri

  18 Mart Çanakkale Zaferi altın harflerle yazıldı.. 18 Mart şiirleri

  Hürriyet Haber
  14.03.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

  18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin başka bir ulusa boyun eğmeyeceğini gösteren en önemli unsurdur. Üstüne türküler yazılan, şiirlerle anılan bu destan, 1915 yılından bu yana, verdiğimiz şehitlerin burukluğuyla birlikte anılmaktadır. Anadolunun her köşesinden gelen askerlerin mücadele ettiği 18 Mart Çanakkale Zaferi, her yıl şiirler ve kompozisyonlar ile anılmaktaadır. İşte, vatanları için canlarını feda etme konusunda zerre kararsızlık duymayan atamalarımızı yad etmek için etkinliklerde okuyabileceğiniz 18 Mart şiirleri ve sözleri derlemesi

  18 Mart Anma programlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan şiirler ve sözler, bu yıl da etkinliklerin vazgeçilmezleri olacak. Atalarımızın verdiği şanlı Çanakkale Zaferi'nin anılmasına vesile olacak olan 18 Mart şiirleri, bu hafta etkinliklerde dillendirilecek. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz 18 Mart kısa ve uzun şiirler derlemesi

  18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ NEDİR?

  18 Mart 1915 sabahı Çanakkale Boğazı’nın mavi sularında azametli bir müttefik filosu Marmara’ya doğru seyretmeye başlamıştı. Bu, döneminin en donanımlı deniz kuvvetlerinden biriydi.

  Çanakkale sularında seyreden bu deniz armadasının sahibi, o devrin büyük siyasi gücü İngiltere ile ona yakın bir gücü temsil eden Fransa idi. Bu bir koalisyon gücü idi. İngiliz askerî gücü, bütün okyanuslarda ve denizlerde hâkimdi. Diğer dünya güçlerini yenmiş, üstünlüğünü kabul ettirmişti. Çanakkale Boğazında seyreden gemiler, bu yüzden kendilerinden emin ve büyük bir mağruriyetle yol alıyorlardı. Hedef İstanbul’du. Yani dünyanın kıdemli devleti Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentiydi. İngilizler ve Fransızlar, I. Dünya Harbine karşı cepheden girmiş bu devleti cezalandırmak ve en kısa yoldan işini bitirmek istiyorlardı. Bir taraftan da esas rakipleri olan Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluklarını da güneyden kuşatmış olacaklardı.

  Boğazdaki donanma kendinden emindi. Müttefiklerin zaferden hiç şüpheleri yoktu. Londra gazetelerine göre “İstanbul yakında çöplüğe dönecekti”. Aslında dünyanın geri kalanı da Osmanlı Devletinin sonunu görme kanaatiyle acıyarak bakıyordu.

  Ancak! Beklenen olmadı. 18 Mart 1915 günü boğazın dar mevzilerinde patlayan Türk topları, beklenenin tam tersine bir gelişmeyi adeta bütün dünyaya haykırıyordu. Yenilmez denilen müttefik donanması, Mehmet‘çiğin imanlı göğsüne çarpmıştı. Arkasından deniz içinde hasmını bekleyen Nusrat’ın döktüğü mayınlar da patlamak için sıraya girmişler, beklenen vazifelerini bihakkın yerine getirmişlerdi. Tam altı saat gibi kısa bir zamanda bileği bükülmez armadadan sekizi devre dışı kalmıştı.

  18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

  ZAFER TÜRKÜSÜ

  Yaşamaz ölümü göze almayan,
  Zafer, göz yummadan koşana gider.
  Bayrağa kanının alı çalmayan,
  Gözyaşı boşana boşana gider!

  Kazanmak istersen sen de zaferi,
  Gürleyen sesinle doldur gökleri,
  Zafer dedikleri kahraman peri,
  Susandan kaçar da coşana gider.

  Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,
  Diriler şerefli, ölüler şanlı!
  Yurt için dövüşen başı dumanlı,
  Her zaman bu şandan, o şana gider.

  Faruk Nafız ÇAMLIBEL

  MEHMET AKİF'İN ÇANAKKALE ŞİİRİ

  Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi ?
  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya
  Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu:bir Avrupalı’
  Dedirir-Yırtıcı,his yoksulu,sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahud kafesi!
  Eski Dünya, yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer,
  Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikak mahşer.
  Yedi iklimi cihanın duruyor karşında,
  Ostralya’yla beraber bakıyorsun:Kanada!
  Çehreler başka,lisanlar,deriler rengarenk:
  Sade bir hadise var ortada:Vahşetler denk.
  Kimi Hindü, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela…
  Hani,tauna da züldür bu rezil istila!
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlük –i asil,
  Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyle, sefil,
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına.
  Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz…
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat,yüzsüz.
  Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbab,
  Öyle müthüş ki: Eder her biri bir mülkü haram.
  Öteden saikalar parçalıyor afakı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a’makı;
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
  Atılan her lağamın yaktığı :Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir:Savrulur enkaz –ı beşer…

  Kafa,göz,gövde,bacak,kol,çene,parmak,el,ayak,
  Boşanır sırtlara vadilere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o namerd eller,
  Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını durmuş da açık sinelere,
  Sürü halinde gezerken sayısız teyyare.
  Top tüfekten daha sık,gülle yağan mermiler…
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
  Ne çelik tabyalar ister,ne siner hasmından;
  Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?
  Hangi kuvvet onu, haşa,edecek kahrına ram?
  Çünkü te’sis –i İlahi o metin istihkam.
  Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
  Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;
  Bu göğüslerse Huda’nın ebedi serhaddi;
  O benim sun’-i bedi’im , onu çiğnetme dedi.
  Asım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.
  Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
  O , rükü olmasa,dünyada eğilmez başlar,
  Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi…
  Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap…
  Seni ancak edebiyyetler eder istiab.
  Bu taşındır diyerek Ka’be’yi diksem başına;
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da , rida namıyla,

  Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyle ;
  Ebr-i nisanı açık türbene çatsam da tavan,
  Yedi kandilli Süreyya ‘yı uzatsam oradan;
  Sen bu avizenin altında,bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtebı getirsem yanına,
  Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
  Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
  Sen ki ,son ehl-i salibin kırarak savletini,
  Şarkın en sevgili sultanı Salahaddin’i,
  Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran…
  Sen ki , İslam’ı kuşatmış , boğuyorken hüsran,
  O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki , ruhunla beraber gezer ecramı adın;
  Sen ki , a’ sara gömülsen taşacaksın … Heyhat,
  Sana gelmez bu ufuklar , seni almaz bu cihat…
  Ey şehid oğlu şehid , isteme benden makber,
  Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber

  Mehmet Akif Ersoy

  18 MART ÇANAKKALE

  Bulutlar sarmıştı her yanı,
  Kapkara bir geceydi,
  Yağmur,bardaktan boşalırcasına,
  Sağnak gibi yağıyordu,
  Yedi düvelin gemilerinden yükselen,
  Top,tüfek sesleri,
  Her yanı inletiyordu,
  Mustafa Kemalin askerleri,
  Aslanlar gibi dövüşüyordu,
  Ve Çanakkale kahramanca,
  Düşmana selam veriyordu,

  Kükrüyordu tepeden,
  Mustafa Kemal,
  Vatanıma ayak basacaksa düşman,
  Yaşamanın ne gereği var,
  En son nefer ölünceye kadar,
  Dövüşeceksiniz aslanlar,
  Görecek bütün dünya,
  Ne aslanlar doğururmuş,
  Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

  Ali Osman Yılmaz

  BİR YOLCUYA

  Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın
  Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
  Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
  Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

  Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
  Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda
  İstiklal uğrunda, namus yolunda
  Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

  Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
  Son vatan parçası geçerken ele,
  Mehmet'in düşmanı boğduğu sele
  Mübarek kanının kattığı yerdir.

  Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin
  Yaptığı bu tümsek, amansız çetin
  Bir harbin sonunda bütün milletin
  Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

  Necmettin Halil ONAN

  ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

  Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen
  Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren
  Vatan toprağı için can ile serden geçen
  Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

  Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını
  Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını
  Komayacağız yerde şehitlerin kanını
  Korku bilmez bu millet artıracak şanını

  Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı
  Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı
  Anlayacak kafirler bucağı ve karışı
  Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

  Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!
  Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab
  Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab
  Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

  Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir
  Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir
  Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir
  'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

  Samet Mehmet Bora

  ÇANAKKALEM

  Seni anlatmaya yetmez bu diller
  Senin tarihini bilmez bu eller
  Seninle ölmeye vaat edenler
  Toprağın altında rahat edendir
  Çanakkalem o ne büyük zaferdir

  Yirmi bir düşmana bir türk biçilir
  Uğrunda çarpışan erler seçilir
  Bu destan için bir anıt dikilir
  Üstüne şanlı al bayrak dikilir
  Çanakkalem o ne büyük zaferdir

  Zaferden zafere gark olan günler
  Yediden yetmişe verdi ümitler
  Toprağa sarılan canım bedenler
  Yılmadan ölümle raks edenlerdir
  Çanakkalem o ne büyük zaferdir

  Denizde karada çarpışan asker
  Vurulmuş yinede bu derdi çeker
  Kutsaldır yücedir vatan her sefer
  Nusretin düşmanı yardığı yerdir
  Çanakkalem o ne büyük zaferdir

  Dağlardan inen bu şanlı melekler
  Karışan şafakta verir bize fer
  Senindir bu zafer sevin muzaffer
  Şanının adının konduğu gündür
  Çanakkalem o ne büyük zaferdir

  İlkbahar sabahı açılan güller
  Sevgi bahçesine konmayı bekler
  Bir toprak uğruna ezilen erler
  Şehitler tahtında Rabbe gülendir
  Çanakkalem o ne büyük zaferdir

  Tazecik zihinler bu günü beller
  Yıkılmaz çanakkalem yıkılmaz derler
  Ecdadın kanıdır sulanan yerler
  Her şey vatan için şeref içindir
  Çanakkalem o ne büyük zaferdir

  O gün bir buluttur kendine çeken
  O gün bir umuttur mahvolup giden
  O mucize ile hayrete düşen
  Denize dökülen düşman şahittir
  Çanakkalem o ne büyük zaferdir

  Hüseyin Pelit

  ÇANAKKALE DİYARINDA

  Denize takılan kilit
  Dünyayı kaldıran yiğit
  Alaylar var toptan şehit
  Çanakkale diyarında

  Kahraman şehit cavuşlar
  Şehitliğe uçan kuşlar
  Savaşta yeni buluşlar
  Çanakkale diyarında

  ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

  Çanakkale içinde vurdular beni
  Ölmeden mezara koydular beni
  Of gençliğim eyvah
  Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
  Al kan olmuş suları bir tas içilmez
  Of gençliğim eyvah
  Çanakkale içinde aynalı çarşı
  Anne ben gidiyorum düşmana karşı
  Of gençliğim eyvah
  Çanakkale içinde bir dolu testi
  Anneler babalar ümidi kesti
  Of gençliğim eyvah
  Çanakkale’den çıktım yan basa basa
  Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa
  Of gençliğim eyvah
  Çanakkale içinde sıra söğütler
  Altında yatıyor aslan yiğitler
  Of gençliğim eyvah
  Çanakkale’den çıktım başım selamet
  Anafarta’ya varmadan koptu kıyamet
  Of gençliğim eyvah

  BAYRAĞIM

  Şehit kanlarıyla, vermişim rengini,
  Gökten Ay’la-Yıldızı koparmışım;
  Yüreğimi koymuşum sana, yüreğimi;
  Birde vatan sevgimi
  Dalgalan ey şanlı Bayrağım;
  Sen dalgalan, ben coşayım,
  Uğruna destanlar yazayım!

  Delikanlımın damarındaki kansın,
  Sen, cansın, canansın.
  Yansın, bu yürekler sana yansın;
  Vatan aşkıyla yansın
  Dalgalan ey şanlı Bayrağım;
  Sen dalgalan, ben coşayım,
  Uğruna destanlar yazayım!

  Sevgisin, Mutluluksun, Umutsun;
  Aşksın, Destansın, bulutsun;
  Sen bensin, Benliğimsin
  Sana, canım feda olsun!
  Dalgalan ey şanlı Bayrağım;
  Sen dalgalan, ben coşayım,
  Uğruna destanlar yazayım!

  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı