Gündem Haberleri

  14 bin 500 bekçi alımında şartlar belli oldu.. İşte merak edilen o koşullar

  Aysel ALP/ANKARA
  02.03.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

  İçişleri Bakanlığı, Emniyet’e alınacak çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmeliği tümden değiştirdi. Yeni yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 81 ilde valiliklerce alınacak çarşı ve mahalle bekçi adayları üç aşamalı sınavdan geçecek. Bekçi alımları ile ilgili vatandaşlar alım koşullarını merak ediyorlardı.. İşte 14 bin 500 bekçi için aranan o şartlar

   14 bin 500 bekçi alımında şartlar belli oldu.. İşte merak edilen o koşullar

  18-31 yaş arası, en az ilkokul mezunları bekçilik için başvurabilecek. Ancak bakanlık bekçilik için ilkokulu alt sınır olarak belirlerken; gerektiğinde üst sınır da koyabilecek. Bir başka ifadeyle üniversite mezunu, master, doktora yapanların bekçi olarak başvuramayacağı hükmü getirebilecek.

  DUYURU DEVLET PERSONEL SİTESİNDEN YAPILACAK

  İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulacak.

  Adaylardan, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak.

  YAZILIDAN 50 ALAN BAŞARILI SAYILACAK

  Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.
  Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

  Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

  ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLACAK BEDEN DİLİNİ KULLANABİLECEK

  Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

  Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.

  Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

  İŞTE O KOŞULLAR

  İşte bekçilik için başvuracak kişilerde aranan koşullar:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

  c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

  ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

  d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

  e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

  f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

  g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

  ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

  h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

  ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

  i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

  j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

  k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

  SİYASİ PARTİ ÜYESİ OLAMAYACAK

  l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

  (2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı