Gündem Haberleri

  11 Eylül Türkiye'yi de vurdu

  A.A.
  06.08.2006 - 12:41 | Son Güncelleme:

  Orhan Gökçe, Uğur Demiray ile Edibe Sözen'in hazırladığı “Türkiye'nin ABD ve AB Denklemi” adlı kitap, uzman gözüyle, Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkileri, 11 Eylül öncesi ve sonrası, Büyük Ortadoğu Projesi, Batı'da Türk imajı, Avrupa'da Türkler ve Türklerdin AB'ye bakışı konularını irdeliyor.

  Dünya tarihinde bir dönemeç olan 11 Eylül saldırısını, öncesindeki ve sonrasındaki gelişmelerle ayrıntılı olarak masaya yatıran eserde, 11 Eylül'ün en az “doğu-batı karşıtlığının simgesi Berlin Duvarı'nın yıkılması kadar önemli olduğu” ifade ediliyor. Kitapta, 11 Eylül saldırılarının dünyayı nasıl etkilediği şöyle aktarılıyor:

  “Dünya, hala 11 Eylül'ü konuşmakta ve uzun süre de konuşacağa benzemektedir. Çünkü, 11 Eylül, hem ABD'de Bush yönetimiyle başlayan dış politikadaki köklü değişim ve dönüşümün pekişmesine zemin hazırlamış, hem de Bush yönetimine ideolojik ve stratejik düzeylerde çok ciddi bir hareket alanı kazandırmıştır. Bush (oğul) yönetiminin iktidara gelmesiyle birlikte Clinton döneminde Amerikan dış politikasına hakim olan 'baskı ve rıza' temeline dayanan dış politika anlayışı yerini güvenlik, ulusal çıkar ve ulus devlet temelinde askeri hegemonyayı öncelikli gören bir yaklaşıma bırakmıştır. İşte 11 Eylül, Amerikan dış politikasındaki bu değişim ve dönüşümü simgelemesi açısından anlamlıdır.”

  11 EYLÜL'ÜN TÜRKİYE'NİN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

  Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin 11 Eylül sonrası yaşanan gelişmelerde en çok sorgulanan ikili ilişkilerden biri haline geldiği görüşünün ifade edildiği kitapta, bu konu da şöyle irdeleniyor:

  “Bu inceleme, 11 Eylül sonrası yaşanan gelişmelerin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olan ülkelere ve özellikle de Türkiye'ye yönelik yansımalarını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, öncelikle Bush yönetiminin 11 Eylül sonrası Brzezinski'nin 'hegemonya kuramı' ya da Barnett'in 'merkez-boşluk kuramı' doğrultusunda, uygulamaya koymaya çalıştığı bağlantısız ülkeleri küresel sistemle bütünleştirici ve rejim değiştirici dış politika anlayışı çerçevesinde başlattığı; önce Afganistan, daha sonra da Irak harekatının ideolojik çerçevesi ve Türkiye için öngörülen ya da empoze edilen rol ele alınmış, bu girişimlerin genelde Ortadoğu ve Orta Asya'da, özelde de Irak'a yönelik jeo stratejik sonuçlarına ve bunların Türkiye'ye yansımalarına değinilmiştir.

  Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan olumsuz gelişmelerin ve özellikle de ABD'nin Türkiye'ye karşı takındığı olumsuz tavrın nedenleri ve kaynakları üzerinde durulmuş, son olarak da iki ülke ilişkilerinin Ortadoğu ekseninde Türk dış politika anlayışıyla ilişkilendirilerek olası gelişme çizgisi analiz edilmeye çalışılmıştır.”

  Kitap, Orhan Gökçe'nin “11 Eylül Sonrası Dünyasında ABD-Türkiye-Avrupa-Ortadoğu”, Orhan Gökçe ile Birol Akgün'ün “11 Eylül'ün Türkiye-ABD ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi”, Erkan Yüksel'in “ABD Medyasında Türkiye İmajı”, İncilay Cangöz'ün “New York Times ve Washington Post Gazetelerinde 1 Mart Tezkeresinin Temsili”, Nezih Orhon'un “ABD ve Batı Ülkelerini Nasıl Görüyoruz?”, Gülise Gökçe'nin “Türkiye-AB İlişkileri”, “Almanlar'ın Gözüyle Türkiye-AB İlişkileri”, Orhan Gökçe'nin “Alman Kamuoyunda Türk İmajı”, İrfan Çiftçi'nin “Avrupa'da Türk İmgesi”, Aynur Örnek ile Uğur Demiray'ın “Türk Medyasının, Halkının Batıya Bakışı ve Beklentileri”, Suat Gezgin'in “Avrupa'da Türkler”, İnal Cem Aşkun'un “Atatürk ve Batı Karşısında Çağdaş Uygarlık Anlayışı ile Devrim Yorumu” adlı değerlendirmelerinden oluşuyor.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı