Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Gümrük vergilerine itirazda ek belge kullanılmayacak

  A.A
  22.02.2006 - 10:02 | Son Güncelleme: 22.02.2006 - 10:02

  Anayasa Mahkemesi'nin, gümrük vergilerine idari yargıda yapılacak itirazda, gümrük idaresine yapılan itirazda kullanılan bilgi ve belgeler dışında bir belge kullanılamayacağına ilişkin hükmün iptal gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Ordu Vergi Mahkemesi, Gümrük Kanunu'nun 245'nci maddesinin 2 ve 3. fıkralarının iptali istemiyle yaptığı başvuruyu, Anayasa Mahkemesi sonuçlandırmış ve her iki hükmü de iptal etmişti.

  Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararında, hak arama özgürlüğünün temel hak niteliği taşıması dışında, diğer hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkin güvencelerden biri olduğuna işaret edildi.

  İptali istenen kuralla, idari yargı mercilerine yapılan itirazda, gümrük idaresine yapılan itiraz sırasında kullanılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir bilgi ve belgenin kullanılamamasının öngörülmesinin savunma hakkının kısıtlanmasına yol açarak, yargı merciinin doğru ve adil bir sonuca ulaşabilmesini engelleyeceğine işaret edilen kararda, bunun Anayasa'nın 36. maddesine aykırı olduğu vurgulandı.

  Kararda, Anayasa'da özel bir sınırlandırma nedeni öngörülmemiş olan hak arama özgürlüğünün itiraz konusu kuralla sınırlandırılmasının Anayasa'nın 13. maddesine de aykırı olduğu kaydedildi.

  Aynı maddenin ikinci fıkrasındaki “Alınan kararlara karşı idari yargı merciine başvurulması, bu kararın idare tarafından uygulanmasına engel oluşturmaz” hükmünü de Anayası'nın “eşitlik” ilkesine aykırı bularak iptaline karar veren Anayasa Mahkemesi, vergi uyuşmazlıklarında açılan davalarda tahsil işleminin durduğu, ancak aynı hukuki konumda olan gümrük vergisi mükelleflerinin alınan karara karşı idari yargıya başvurmasının gümrük idaresince alınan kararın uygulanmasına engel teşkil etmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna dikkati çekti.
  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı