Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

GSS için bir aylık süre başladı

Çok konuşulan süreç başladı... Herkes Genel Sağlık Sigortalı (GSS) olacak, sağlık güvencesi dışında kimse kalmayacak.

Şüphesiz! Ama parasını ödemek kaydı ile...
Sanırım bu husus yanlış anlaşıldı; sağlık güvencesi olmayanlar 1 Ocak 2012’den itibaren GSS kapsamına alınacak ve diğerleri gibi kamu/özel tüm sağlık kuruluşlarına gidebilecekleri gibi bir anlam yüklendi. Tam olarak öyle değil, bir kere GSS primi ödemeyen, dahası ödese bile borcu olanlar sağlık hizmeti alamayacak... Sonra, kapsama girmek istemiyorum da denilemeyecek. Bir de “yeşil kartlılar” da GSS kapsamına girdi deniliyor, tamam da onlara yine “farklı muamele” var! Eskiden olduğu gibi kamu sağlık tesislerinden sevk olmadan, özel hastanelere gitmeleri mümkün değil...

Gelir testi süreci

Sağlık güvencesi kapsamında olmayanlar, ocak ayı içinde SGK tarafından re’sen tescil edilecekler. Bu sürede gelir testi için başvuranların işlemleri sonuçlanıncaya kadar GSS primlerini SGK asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirecek. Sağlık güvencesi kapsamında olmayanlar, bu bir ay içinde ikametlerinin olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuracaklar.
Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile Genel Sağlık Sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgari ücretin iki katı olarak kabul edilir. GSS primleri de bu tutar üzerinden hesaplanır ve alınır.

Sağlık hizmeti için prim ödemek şart

Sağlık hizmeti için SGK tarafından tescil edilmek yetmiyor. Gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmak da yetmiyor.
Bu işlemler yapılsa bile, en az 30 günlük GSS süresinin geçmiş olması ve 60 günden fazla da prim borcu bulunmaması gerekiyor. Yani tescil edilip gelir testi yaptıranlar primlerini ödemezler ise borçları da 60 günden fazla ise sağlık hizmeti de alamayacaklar.
Ne kadar prim ödenecek
Sağlık güvencesi olmayanların ne kadar prim ödeyecekleri yapılacak olan gelir testi sonuçlarına göre aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir tutarına bakılarak belirlenecektir.
Buna göre kişi başına düşen aylık gelir;
1. Asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecektir.
2. Asgari ücretin üçte biri (295,3 TL) ile asgari ücret (886,5 TL) arasında olanların, 295,3 × %12 = 35,4 TL
3. Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanların 886,5 × %12 = 106,38 TL
4. Asgari ücretin iki katından daha fazla olanların 1773 × %12 = 212,76 TL,
tutarındaki primleri kendileri tarafından ödenecektir.
Gelir testi yaptırmayanlar da yılın ilk altı aylık döneminde her ay 212,76 TL prim ödeyecekler.
Öte yandan, bu primler ilgilileri tarafından ödenmediğinde, SGK bu kişiler için her ay GSS primini re’sen tahakkuk ettirerek tahsil edecektir.

Yeşil kartlılar da başvuracak

Yeşil kart sahibi olan ancak vize tarihini 1 Ocak 2012’den önce  dolduranların yeşil kart sağlık yardımlarından yararlanmak için Kaymakamlık ve Valiliklere başvurmaları gerekiyor.
Öte yandan, 1 Ocak 2012’den sonra yeşil kart vizesi dolanların ise vize tarihinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na müracaat ederek gelir tespiti talebinde bulunmaları gerekmektedir.

X