Ege Haberleri

  Genel Sağlık sigortası başladı (mı)?

  Hürriyet Haber
  29.07.2007 - 20:10 | Son Güncelleme:

  Sağlık ve sosyal güvenlik alanında yapılan çalışmalar ile özellikle "sağlık hizmetlerine" erişim de önemli kolaylıklar sağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya yön veren tebliğlerinin yürürlüğe girmesi ile de sağlık güvencesi kapsamındaki yurttaşlarımız deyim yerinde ise "diledikleri sağlık kuruluşlarına" başvurmaya başladılar.

  Genel Sağlık sigortası başladı (mı)Şüphesiz kimi kısıtlar da bulunmakta. Bunun en önemli sebebi ise bu düzenlemelerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 1 Ocak 2008’e ertelenmiş olmasıdır. 5510 sayılı Kanun henüz yürürlükte olmadığından da mevcut sosyal güvenlik kanunları kısıtlamaları altında düzenlemeler yapılmıştır.ÇOK SORULAN SORU: Genel Sağlık Sigortası Kanunun uygulanacak mı ?Yeni dönem için merak edilen konuların başında bu geliyor. Genel sağlık sigortası uygulaması başlayacak mı ? Aslında başladı ! Sağlık güvencesi kapsamındaki yurttaşlarımızın hizmet alma işlemleri sil baştan değiştirildi. Hatta "sevk zinciri sistemi" bile atlanarak sağlık güvencesi kapsamında olanlar özel yada kamu ayrımı olmaksızın, 1. basamak veya 2. basamak sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurmaya başladılar.Ancak bu kolaylık yada sağlık hizmetine erişim de basamak atlanır olması 5510 sayılı Kanun gerekçesine de aykırı. Bize göre bu yan önümüzdeki dönemde gözden geçirilecektir. 1 Ocak 2008’de yürürlüğe girmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı Genel Sağlık Sigortası Kanununda bize göre birkaç temel eksiklik var.Genel Sağlık Sigortası Kanununun yumuşak karnıAnayasa Mahkemesince kimi maddelerinin iptali ile doğan boşluğun doldurularak yasanın yeni yılda yürürlüğe girmesi çalışmaları yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir eksililiğe dikkat çekmek istiyoruz. Gerçi Anayasa Mahkemesi "genel sağlık sigortası" özelinde temel maddelerde iptal kararı vermedi. Ama Kanunda "genel sağlık sigortalısı"(GSS) sayılanlar ve kapsam açısından sorunlu bir alan bulunmakta.Şöyle ki; 5510 sayılı Kanunun 60.maddesinde kimlerin GSS sayılacağı tek tek açıklanmış; çalışan, emekli olan vb dışında kalanların da 60/g bendi kapsamında GSS sayılacakları ifade edilmiştir. Devamla, 60.maddenin diğer bentleri kapsamında GSS sayılmayan kimsenin/durumunda değişiklik olan kimselerin, 3816 sayılı Kanun gereği yeşil kart veren kuruma(kaymakamlıklara) başvurmak zorunda oldukları, bu kişilere yeşil kart verilmemesi halinde değişiklik olduğu tarihten başlamak üzere 60/g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacakları belirtilmiştir.Anlaşılacağı üzere, Kanunun 60. maddesine göre işçi, memur, işveren olarak çalışmayan, emekli olmayanlar kalmakamlığa başvuracaklar, eğer yeşil kart verilir ise 60/c-1 kapsamında GSS sayılacaklardır. Eğer yeşil kart verilmez ise, bu seferde 60/g bendi kapsamında GSS sayılacaklardır.Yeşil kart ve GSS ilişkisiKimlere yeşil kart verileceği ise 3816 sayılı Kanunda gösterilmiştir. Bir vatandaşın yeşil kart alabilmesi için net gelirinin yaklaşık(419,15*1/3) 140 YTL’den aşağı olması gerekmektedir. Bu hesaba göre aile üyelerinden diyelim babanın aylık net geliri 141 YTL ve üzeri ise kendisine Yeşil Kart verilmeyecektir.Yeşil Kart verilmeyen GSS nin sağlık primini kim ve ne kadar öder ?Bu şekilde aylık net geliri 140 YTL nin üzerinde olduğu için yeşil kart verilmeyen kişi 5510/60-g kapsamında GSS sayılacaktır. Yeşil kart alamayan kimsenin sağlık primi ne kadar olacak ve kim ödeyecektir ?5510/81-f göre, yalnızca genel sağlık sigortasına tábi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12’sidir. 5510/80-12 göre, Yalnızca genel sağlık sigortasına tábi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın tespitinde; 60.maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişiler için 82.maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı esas alınır. Yani; 585*2 =1.170 YTL (Asgari Ücret 585 YTL)Yeşil Kart alamayan kimsenin ödeyeceği sağlık sigortası primi ise aşağıdaki tutarda olacaktır: 1.170* %12 =140,4 YTL Şu halde; diyelim 141 YTL aylık net geliri olduğu için(140 YTL’nin üzerinde) kendisine yeşil kart verilmeyen ve 60/g kapsamında GSS sayılan kimse, ancak aylık 140,4 YTL prim ödediği vakit sağlık yardımı alabilecektir. Dahası, bu primin ödeme yükümlüsü de 60/g kapsamında GSS sayılanın kendisi olacaktır. (87/b) 60/g kapsamında GSS sayılanlar için, her ay otuz tam gün genel sağlık sigortası primi ödenmesi zorunludur.GSS kendini bildirmez ise para cezası da uygulanacakBu kapsamda (60/g) GSS sayılanların kendileri için SGK ye "sağlık sigortası giriş bildirgesi" vermeleri de gerekmektedir. Aksi halde bir de para cezası ödeyeceklerdir. (60/g) kapsamında GSS sayılanlar, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde bildirimlerini yapmak zorundadır. Ancak, aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde, bu kişiler iki yıllık süreye bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kapsama alınır.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı