Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Gençliğin Avrupa Birliği'ne bakışı

ARI Hareketi gençlik üzerine özlü çalışmalar yapan bir kuruluş. Her yıl çeşitli etkinliklerle gençleri hem bir araya getiriyor, hem de onların bilinç seviyesini yükseltmek üzere sürekli çalışmalar yapıyor.

Bu faaliyetlerinden birisi de gençleri Avrupa Birliği ile ilgili olarak bilgilendirmek üzere bu yıl ikincisi yayınlanan "Avrupa Ajandası/Öğrenci Ajandası".

Geçen yıl 100.000 basılan ajanda bu yıl da ilk baskısında 50.000 adet basılmış. Bu yılki baskıyı Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları desteklemiş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, desteğin "toplumsal sorumluluk projesi" kapsamında verildiğini söylüyor.

* * *

Bahçeşehir Üniversitesi,
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için gösterdiği gayretlere en fazla katkıda bulunan üniversitelerimizden birisi.

Geçen cuma günü Uğur Dershaneleri ile Arı Hareketi'nin Bahçeşehir Üniversitesi'nde ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, Infacto Research Workshop tarafından gerçekleştirilen, İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsayan ve 16-19 yaş arası 5738 öğrenciyle yapılan "Gençliğin AB'ye Bakışı" başlıklı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Ne yalan söyleyeyim, sonuçlar beni hayal kırıklığına uğrattı!

* * *

Benzeri 2003 yılında yapılan araştırmanın bulgularına göre, 2003 yılı baz alındığında, gençliğin AB'ye bakışı 2005'te hiç de iç açıcı değil.

Gençlerin hálá % 60'ı, ülkenin genel ortalamasıyla paralel olarak AB'yi destekliyor; ama 2003'e göre trend (eğilim) sanki baş aşağı dönmüş durumda.

* * *

AB hakkındaki bilgi 2003'e oranla "çok bilgili" kategorisinde % 68 (%7.5'ten % 12.6'ya yükselmiş), "biraz bilgili" kategorisinde ise % 10 artmış! (% 59.5'ten % 66'ya çıkmış.)

Bu çok güzel bir gelişme.

Ancak, Avrupa Birliği'ne bir bütün olarak (ekonomik, siyasi, sosyal, değerler bütünü) bakanların oranı % 13 (% 59.2'den % 52.2'ye gerilemiş), genel destek de yine % 13 (% 70.5'ten % 62.1'e düşmüş) azalmış, buna mukabil "AB'yi istemeyenlerin" oranı radikal bir çıkışla % 70 artmış!

AB'ye "hayır" diyenler, 2003 yılında % 16 iken bu oran 2005 yılında % 27.1'e yükselmiş.

AB'ye hiç üye olamayacağımızı düşünenler % 15 artarken, 2020 yılına kadar olamayacağımızı düşünenler de tam tamına % 221 oranında artmış.

2003 yılında AB'ye hiç üye olamayacağımızı düşünenler % 30.2 iken, bu oran 2005'te % 34.8'e yükselmiş. 2020 yılına kadar üyelik beklemeyenlerin oranı ise iki mislinden fazla katlanarak % 16.1'den % 35.7'ye çıkmış.

* * *

Araştırmacılar, ilan edilmeyen ara araştırmalar dikkate alındığında, oranların belirli bir yöne doğru eğilim göstermek yerine zikzaklar çizdiğini söylüyorlar; ama unutulmasın ki bu olumsuz gelişme hükümetin AB'ye muazzam yakın bir tavır aldığı ve tarihimizdeki en büyük kazanımları elde ettiğimiz (17 Aralık ve 3 Ekim) dönemin ardından yaşanıyor.

* * *

Rapordaki bir diğer şaşırtıcı sonuç da gençler kendilerini % 57 oranında Batılı sayarken (Avrupalı % 42.3, Akdenizli % 11.2 ve Balkanlı %3.5), Türkiye'nin Avrupa'da hemen hemen hiç hatırı sayılır dostu olmadığını varsaymaları.

Gençlerin % 57.4'ü "Türk'ün Türk'ten başka dostu yok" diye düşünürken, Almanya'yı % 13 oranında Türkiye'ye en yakın ülke olarak görürken, İtalya sadece % 2.9, İngiltere % 2.6, Fransa % 0.8 oranında sempati topluyorlar.

Dilerim, birileri bu çarpıcı sonuçların nedenlerini irdeler!
X