"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Genç kuşak da fasıl dinleyebilir

MÜZİĞİN geniş beğeni haritasında, iyi müziğin her türlüsünün dinlenebileceğini kabul edenlerdenim. Kendim dinlemesem de.

Diğer açıdan ben dinlediğim müzikleri salık veririm okurlarıma, diğerlerini yok saydığımdan değil anlamadığımdan.
Nevzat Atlığ’ın yeni fasıl CD’si geldi, iki CD’den oluşan albümde; Karcığar&Mahûr, Sultan-i Yegâh&Hicazkâr makamlarından saz eserleri, şarkılar var.
Artık CD’lerin sunumunda bazı özellikler aranıyor, bu dünya standartlarında bazı özellikler taşıması gerekiyor.
Türk musikisini özellikle genç kuşakların dinlemesini isterim, bilmeden sevmenin mümkün olduğuna inanmam.
Yeni Fasıl albümünde bunlara dikkat edilmiş.
Bestecilerin hayatları hakkında bilgiler çok önemli.
Şarkıların güfteleri, bugünün diliyle açıklamaları yer alıyor.
Ayrıca bilgilerin İngilizcesi de albüme konulmuş.
Türk musikisini bilmeyen ya da iyi örneklerini hiç dinlememiş, sadece piyasalardaki icralar kulağına ulaşmış biri, bu bilgiler eşliğinde, bu müziği sevecektir.

ALBÜMÜN başında Nevzat Atlığ’ın yazdığı Önsöz’de hem fasılın özelliği hem de geçirdiği değişime dair bilgiler verilmektedir:
“Mûsikimizde fasıl ve fasıl heyetinin içeriği ve anlamları zamana bağlı olarak farklı şekillerde algılanmıştır. Fasıl dar manâsıyla aynı makamdan bestelenmiş, iki beste, ağır ve yürük semâilerden oluşan eserlere verilen isimdir. Buna takım da denilmiştir.
Aynı makamdan oluşmak üzere peşrev-beste-ağır semâi-şarkılar-taksimler-yürük semâi ve saz semâisinin icrası ile oluşur.
Fasıl sırasında sâzendeler aşırıya kaçmamak üzere daha serbest bir icrâ sergilerler. Hânendeler zaman zaman oktavına çıkabilirler. Sonuç olarak daha serbest bir icrâ hakimdir denilebilir.
Şerif İçli (ud) ve Hakkı Derman’ın (keman) iştirâti ile yapılan fasıllar, bu türün en başarılı ve seviyeli örnekleridir.
Arkadaşlarımızla keman san’atkârı Nubar Tekyay’ın kemanını dinlemek üzere bu fasıllara dinlemeye gittiğimizi hatırlıyorum.”
Atlığ’a göre, her şarkı fasıla yakışmaz, fasılın repertuvarı ayrıdır. Bu fasıl CD’lerin Türk müziğini sevenler kadar, konservatuvar öğrencilerinin de zevkini karşıladığı düşünüldüğünde, yayınları daha da önem kazanır.
Bakırköy Musiki Konservatuvarı Vakfı’nı Nevzat Atlığ yönetiyor.
Sazları da yazmalıyım:
Kemal Caba (keman), Lütfiye Özer (kemençe) Taner Sayacıoğlu (kanun), Gamze Ege Yıldız (tanbur), Serkan Çağrı (klarnet), Osman Nuri Özpekel (ud).

DAHA önce gene Nevzat Atlığ’ın yönettiği 2 fasıl CD’si de Bakırköy Musiki Konservatuvarı Vakfı tarafından çıkarılmıştı.
CD’lerden birincisinde Hüzzâm, Kürdili Hicazkâr, ikincisinde Nihâvend, Hicâz makamlarına ait eserler icra edilmişti. Böylece 8 fasıl tamamlanmış oldu.
Yazarken sevgili dostum Selâhattin Hilâv’ı hatırladım. Hem fasılı çok severdi hem de Şerif İçli’nin udunu ve bestelerini.
X