« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Genç kadın bilimcilerimize bilim ödülü

Birkaç yıldır dünyada yapılmakta olan L’Oreal- UNESCO ‘For women in Science’ programı çerçevesinde, geçen sayımızda bildirdiğimiz Semra Aygun’un kazandığı uluslararası burstan başka, şimdi de 5 Türk bilim kadını da bir yıllık burs aldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 Türk kadınının kazandığı burs, L’Oreal- Türkiye bölümünün Türk kadın araştırmacıları destekleme programı çerçevesinde verildi. Geçen hafta İstanbul’da yapılan törenle bursiyerler tanıtıldı ve projeleri anlatıldı..

Bursların ödenmesi koşulu şöyle: ‘Yaşam bilimlerine evrensel düzeyde katkıda bulunacak, iyi planlanmış, bilime yenilik getiren özgün araştırmalar’da bulunmak.

Prof. Aslı Tolun’un başkanlığını yaptığı Türkiye jürisi, bu çerçevede, bursa başvuruda bulunan Ayşe Gönen Karakeçili, Ayşe Başak Çınar, Bilgen Başgut, Meral Yüksel, Şermin Genç’in araştırmalarının bir yıl boyunca bursla desteklenmesini kararlaştırdı.

5 kadın araştırmacı

Bursu kazananlardan Meral Yüksek Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda görevli. Projesinin konusu şöyle:

‘Postmenepozal Tip II diyabetik kadınlarda paraoksonaz gen polimorfizminin mikro ve makrovasküler komplikasyonlar ile ilişkisi’. Yüksel, bu araştırmasından amacı, paraoksonaz enzim aktivitesinin hormon replasman tedavileri ile nasıl değişebileceğini göstermek. üyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Şermin Genç’in projesi ‘Amiloid b peptid toksisitesinde TRAIL Molekülünün Rolünün siRNA Yöntemi ile İncelenmesi’.

Şermin Genç’in çalışması, Alzheimer hastalığındaki değişikliklerin benzerini hücre kültürü ortamında oluşturmaya ve bu hastalıktaki sinir hücrelerinin ölümüne neden olan mekanizmaları belirlemeye yönelik.

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünden Ayşe Gönen Karakeçili’nin projesi ‘Doku Mühendisliği İçin Mikrodesenli Biyomalzeme Dizaynı ve Uygulamaları’. Geliştirilecek malzeme, gerçek doku mikroçevresine çok benzeyen bir ortamda yürütülmesine olanak sağlayacak.

Doktorasını Helsinki Üniversitesi Diş Hekimliği Enstitüsü’de yapan Ayşe Başak Çınar’ın projesi ise‘Ağız-Dis Sağlığı Hastalıklarının Etkin Önlenmesi için Preadolesanlarda Sağlık Davrasına Etki Eden Faktörlerin Anlaşılması’ konusunu içeriyor. Araştırmacı, bu çalışmayla ağızĞ diş sağlığına ve beslenme alışkanlıklarına yönelik pek çok sorunu adrınlatmaya çalışıyor.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji’den Bilgen Başgut’un projesi şöyle: ‘İzole sıçan kalbinde spontan veya uyarılmış kemiluminesansın akışa injeksiyon analiz-luminol kemiluminesans yöntemi ile gösterilmesi ve iskemik önkoşullama sırasında oluşabilen değişikliklerin belirlenmesi’.

Sonuçta, miyokard infarktüsünü önleyici tedavide kullanılabilecek ilaçlar geliştirilmesi amaçlanıyor.