'Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü' kuruluyor

A.A.
01 Şubat 2006 - 18:35Son Güncelleme : 01 Şubat 2006 - 18:35

Maliye Bakanlığı bünyesinde “Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü” kurulmasını öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'de değişiklik yapan yasaya göre, kurulacak Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına yardımcısı olacak. Devlet gelirlerine ilişkin kanun, kararname ve taslakların hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları, gerekli koordinasyonu sağlayarak sürdürecek.

Devlet gelirine etkisi olan her türlü kanun tasarısı ve tekliflerini, devlet gelirleri politikası açısından inceleyerek görüş bildirecek. Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları, gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütecek.

AB, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliğinde bulunacak olan genel müdürlük, mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemiyle uyumunu sağlayacak tedbirleri alacak, ayrıca gelir bütçesini hazırlayacak.

Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapacak olan genel müdürlük, ekonomik ve mali gelişmeleri izleyecek, değerlendirecek ve bu konularda araştırmalar yapacak olan genel müdürlük, devlet gelirleriyle ilgili istatistikleri toplayacak ve değerlendirecek.

KADROLAR

Yasa, yeni kurulacak genel müdürlük için 1 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı, 10 daire başkanı ve 6 şube müdürlüğü, 2 istatistikçi ve 3 ekonomist kadrosu olmak üzere toplam 24 kadro ihdas edilmesini öngörüyor.
Maliye Bakanlığı'nı yurtdışında temsil edecek 15 maliye müşaviri kadrosu ihdas edilirken, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki 2 bin 710 kadro da yeni kurulan Genel Müdürlük kadrolarına eklendi.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı