Yüzük parmağı daha uzun olan erkekler risk altında

İngiltere’de yapılan bir çalışmada prostat kanseri olan 1,524 hasta ile prostat kanseri olmayan 3,044 hastadan 15 yıl boyunca tıbbi veriler toplanmıştır. Katılımcıların yüzük ve işaret parmak boylarını ölçen araştırmacılar, yüzük parmağı daha büyük olanların daha fazla prostat kanseri riskine sahip olduklarını saptamış. Üroloji & Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu, yüzük parmağı uzunluğu ile prostat kanseri arasında nasıl bir ilişkiye dair bilimsel verileri bizimle paylaşıyor.