« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Futbol Federasyonu Al-Pet'e ihtarname çekti

Futbol Federasyonu, milli takım ögesini ön plana çıkardığı ve izinsiz yapıldığı gerekçesiyle, Al-Pet'e ait reklam filminin yayınının durdurulması için hukuki süreç başlattı.

A.A.
SON GÜNCELLEME

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu firmaya, Ankara 13. Noterliği kanalıyla ihtarname çekildiği, doğmuş ve doğacak zararlara ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla da ihtarname gereğinin 3 gün içinde yerine getirilmesinin istendiği bildirildi.

Federasyon, tüm ulusal yayıncı kuruluşlara da birer ihbar yazısı göndererek, reklam filminin yayınlanmasının durdurulması talebinde bulundu.
Futbol Federasyonu'ndan, Al-Pet'e çekilen ihbarnamede şöyle denildi:

“Son günlerde televizyon kanallarında milli futbol takımı ögesinin ön plana çıktığı firmanıza ait reklam filminin yayınlanmakta olduğu, tüm kamuoyu ile birlikte federasyonumuz tarafından da belirlenmiştir.

Futbol Federasyonu, 3813 sayılı 'Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun' ile kurulmuş, Türkiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek amacıyla kuracağı milli futbol takımlarının yapacağı milli müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almakla görevlendirilmiştir.

İlgili kanundan da anlaşılacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu, tüm kategorilerdeki milli futbol takımlarının her türlü haklarını kullanma ve bu konuda düzenleme yapma yetkisine sahip tek kuruluştur. Türkiye Futbol Federasyonu, akdetmiş olduğu sponsorluk sözleşmeleriyle, milli futbol takımlarına ilişkin sahip olduğu bu hakların kullanımını, çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara, belirli süreler için devretmekte ve karşılığında sağladığı ekonomik menfaatleri, yine milli futbol takımlarının başarısı için kullanmaktadır.

Yayınlanmakta olan reklam filmi, milli futbol takımını çağrıştıran ögeleriyle, tüketici üzerinde firmanızın, milli futbol takımına ait birtakım hakların sahibi olduğu yönünde yanıltıcı ve rekabete aykırı izlenim oluşturmakta, dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ait pazarlama haklarının ekonomik değerini düşürerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut sponsorlarının yüksek bedeller ödeyerek sahip oldukları bazı münhasır haklara tecavüz niteliği taşımaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu, 3813 sayılı kanun ile sahip olduğu milli futbol takımlarına ait tüm haklardan herhangi birinin kullanımı konusunda firmanıza izin vermemiş, taraflar arasında buna ilişkin herhangi bir sözleşme imzalanmamıştır.

Bu sebeple, işbu ihtarnamenin keşide edilerek, yayınlanmakta olan ve milli futbol takımları konulu reklam filminin yayından kaldırılmasını ihtar etme zarureti hasıl olmuştur.”


Bunları da Beğenebilirsiniz