Faize yüzde 16 stopaj

Hürriyet Haber
20 Aralık 2000 - 00:00Son Güncelleme : 20 Aralık 2000 - 00:01

Bakanlar Kurulu, mevduat faizi ve repodaki stopaj oranını yüzde 16'ya yükseltti. Yeni stopajlar 1 Ocak'tan itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar ile repo işlemlerine uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 ayrı kararnameyle, Gelir Vergisi Kanunu ile dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat oranları yeniden düzenlendi. Repoda yüzde 14, mevduat faizinde ise yüzde 15 olan stopaj oranı yüzde 16'ya çıkarıldı.

Yeni düzenleme uyarınca, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları, nama ve hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizler yüzde 16 stopaja tabi tutulacak.

Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, döviz tevdiat ve mevduat hesaplarıyla ilgili yeni stopaj oranları, 1 Ocak'tan itibaren açılan veya vadesi aybaşından sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli olacak.

Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları, kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ile özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları da yüzde 16'lık stopaj kapsamında bulunacak.

Bu gruptaki yeni stopajlar da, 1 Ocak'tan itibaren açılan veya vadesi sözkonusu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar paylarında uygulamaya girecek.

Stopaja tabi olacak gelirler

Yeni düzenleme gereğince menkul sermaye iratlarından da yüzde 16 stopaj alınacak.

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesince kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler stopaj kapsamına girmeyecek.

Diğer dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler ise stopaja tabi olacak.

Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi bu tür kazanç ve iratlarından da aynı oranda stopaj alınacak.

Repodaki stopaj artışı da 1 Ocak'tan itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli olacak.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı