« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Faaliyet raporu ve bilanço rezaleti

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Turgay ŞEREN

Galatasaray Spor Kulübü'nün son Mali Genel Kurulu'nda ben de diğer 239 kişi ile birlikte Faruk Süren ve arkadaşlarına güven oyu vermedim, yani ibra etmedim. Şimdi size niçin ibra etmediğimi anlatmaya çalışacağım. Uzun zamandır mali işlerden çok iyi anlayan dostlarımla G.Saray Spor Kulübü'nün verdiği son faaliyet raporunu ve bilançosunu dikkatle izledim. Şimdi siz de benim bu yazımı gözlerinizi dört açarak, her türlü dikkati de beyninizin içine koyarak, okuyun, okuyun, tekrar okuyun ve G.Saray'da nasıl bir faaliyet raporu ve bilanço kepazeliği yaşandığını görün.

G.Saray Spor Kulübü Muhasebesi'nin kulübümüzün mali tablolarının düzenlenmesinde yaptığı, bilerek yaptığı yanlışları görün ve ibra etmeyenlere hak verin.

<ı>SUNİ ÖNVARLIK

Faaliyet raporuna göre, CINE5'ten 1998 yılı yayın hakkı alacağı olarak 3 trilyon 164 milyar lira kulüp alacaklı, 2 trilyon 551 milyar lira alınan avans olarak borçlu gözükmektedir. İşin garibine bakın ki, nasıl olmuşsa olmuş, denetleme kurulu ‘‘Böyle bir alacağımız yok’’ diyor. Şimdi size soruyorum, kayıtlar gerçeği yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu?

Kulübümüzün sabit kıymetlerine dokunulmadan alacak ve gelirleriyle borç ve giderlerini karşılama imkanı kalmamıştır. Bu nedenle Ahmet Yolalan bey, suni önvarlık yaratmıştır. Kaldı ki bu değerlendirmede, uygulanan yöntem de hukiki ve mali mevzuata tamamen aykırıdır. Ve Ahmet Yolalan'ın keyfi uygulamasıdır. Bu tamamen G.Saray Genel Kurulu'nun yani bizlerin, özvarlık konusundaki duyarlılığına karşı, bilançonun süslenmesi ve gerçeklerin örtülmesidir.

<ı>6 MİLYON DOLAR

28 Aralık 1998 tarihli Genel Kurul'dan alınan yetki ile Ali Sami Yen Stadı projesi ile ilgili yapılan yatırım harcamaları karşılığı alınan 6 milyon dolar kredi G.Saray Sportif Sınayi Yatırımlar AŞ'ye devredilmiştir. Muhabese tekniği gereği devredilen kredilerin kulübümüzün bilançosunda AŞ'den alacak olarak gözükmesi şarttır. Kaldı ki, bu krediler G.Saray Spor Kulübü'nün verdiği temlikler karşılığı aldığı banka teminat mektupları ile başka bankalardan kulübün adına alınmış kredilerdir.

Sorarım size, şimdi bu devirden dolayı kulübün borçlu sıfatı ile sorumluluğu ortadan kalkar mı? Bu kredilerin bankalara karşı tek muhatabı vardır, o da G.Saray Spor Kulübü'dür. Hani G.Saray Spor Kulübü'nün mal varlığının tehlikeye atılmayacağına dair yönetimin sözleri nerede? İşin aslı yapılan işlemin gerekçesi şudur: Yapılmış olan depasmanı gizlemek. Zira, A.Ş'ye devredilen bu krediler evvelce alınmış ve kullanılmış kredilerdir.

Yönetim kurulunun döviz olarak kulübe vermiş olduğu borçlarında kur farkı hesaplanmamıştır. Bu fark 1 milyon dolara tekamül etmektedir. Kulübün tahakkuk etmiş giderleri ile borçları düşük gösterilmek gayreti ile hazırlanmıştır. Muhasip Ahmet Yolalan ve ekibi bilanço ve faaliyet raporunda ifade edildiği gibi şeffaflık, açıklık gibi muhasebe ilkelerinden uzak bir tablo ortaya koymuşlardır. Bilanço gerçeği göstermemektedir.

<ı>VERGİ YÜKÜ YÜKLEDİLER

Futbol, basketbol ve voleybol şubeleri sporcularına yapılan ödemelerin tahakkuku Aralık ayında yapılmamıştır. Yapılsaydı, düşük oranlı vergilerden yararlanılacaktı. Şimdi, yüzde 42 ile yüzde 67 arasında değişen bir vergi yükü oluşmuştur.

Faaliyet raporunda bir başka gariplik de Ali Sami Yen Stadı ile ilgili harcamalar, 2.217 milyar olarak G.Saray S.S ve Ticari Yatırımlar A.Ş'ye devredildiği ifade edilmektedir. Bu işlem hiçbir muhasebe tekniğine uygun değildir, meçhule atılmış rakamlardır. Eğer bu satış ise, bunun 330 milyar KDV'si vardır Ahmet bey. Şimdi Yolalan'a sormak istiyorum, durup dururken bu yüke katlanmanın sadece kredi depasmanlarını gizlemek amlacıyla ne gereği vardır? Hesap ve cevap ver.

<ı>FİLİPESCU 1999'DA GİTTİ

Filipescu'nun Real Betis'e transferi 1998 yılında mıdır beyler? Oysa yine Ahmet Yolalan, Filipescu'dan gelen paraları 1998 yılı gelirlerine dahil etmiştir. Boşuna bizleri kandırmayın, bu transferin 1999 yılında gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz.

Yönetim kurulu 3 yıldan beri ileriye dönük borçlarından, ileriye dönük alacakları düştükten sonra kalanı borç göstermek gibi hayali, kandırmaya yönelik bir davranış içindedir. Oysa özellikle Faruk Süren ve onun mali uzmanı Ahmet Yolalan'a sormak lazım, G.Saray Spor Kulübü'nün önümüzdeki yıl hiç mi masrafı olmayacaktır? Bitkisel hayatta mı yaşacak G.Saray Spor Kulübü?

Sevgili G.Saraylılar... Kulübümüzün mali tabloları gerçekleri yansıtmamaktadır. Bu tablolar yönetim kurulunca genel kurulun bilmesi veya görmesi istenildiği kadarının yeraldığı kandırıcı bir düşünce ile hazırlanmıştır. Şimdi siz Faruk Süren'i ibra edenler, bu yazıyı defalarca okuyun, hesap uzmanlarına gösterin, G.Saray'ın faaliyet raporunu ve bilançosunu da önünüze alın, arpacı kumrusu gibi düşünün ve şu anda kulübümüzün tam tamına 40 milyon dolar borcu olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Kandırılmalara da inanmayın..CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.

Bunları da Beğenebilirsiniz