Eğitim Haberleri

  Etkili İngilizce öğrenmede yöntem ve ortamlar

  Prof. Dr. Ayşegül DALOĞLU - ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi
  22.12.2014 - 09:00 | Son Güncelleme:

  Globalleşen dünyamızda en az bir yabancı dil bilmenin önemi her geçen gün daha artıyor. İngilizce bilmek artık “olmazsa olmaz” bir koşul olarak iş başvurularında ve sosyal yaşamda karşımıza çıkıyor.

  Eğitim sistemimizde ağırlıklı olarak öğretilen yabancı dil İngilizce olmasına rağmen liseyi hatta üniversiteyi tamamlamış bireylerin kendilerini yeterli hissetmediklerini duyuyoruz, görüyoruz. Bu durum da bizi etkili İngilizce öğrenme yöntem ve ortamlarının ne olduğunu düşünmeye yönlendiriyor.

  İngilizce dil eğitiminde benimsediğimiz temel ilke herkesin İngilizce öğrenebileceği ama herkesin aynı şekilde öğrenmediği olmalı. Özellikle, çocuklara İngilizce öğretirken öğrenme stillerinin önemli bir rol oynadığını dikkate almak gerekiyor. Aynı dersin görsel, işitsel veya kinestetik öğrencilerde aynı düzeyde öğrenme sağlamasını beklemek uygun olmaz. Öğrencinin öğrenme stiline uygun materyal sağlanması dili öğrenmesini olumlu etkiler.

  İngilizce öğrenmek için öğrencilerin dille mümkün olduğu kadar çok karşılaşıyor olmaları gerekir. İngilizce’yi sınıf ortamında duymaya ek olarak sınıf dışında duyuyor ve kullanıyor olmak dil öğrenimini geliştirir.

  Günlük kullanımı sınıfa yansımalı

  Sözcük ve dil bilgisinin geliştirilmesinin yanında konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerinin de eşit ağırlıklı olarak öğretilmesi gerekiyor. Sınıf ortamındaki İngilizce kullanımının gerçek yaşamdaki dil kullanımından farkı olmamalı. Dilin günlük yaşamdaki fonksiyonlarının sınıfa yansıması dilin öğrenilmesi için amaç ve doğal ortam sağlıyor.

  Günlük yaşamda anadilimizde yaptığımız gibi, gazetede okuduğumuz bir makaleyi arkadaşımıza anlatmak, mesajlaşarak haberleşmek, dinlediğimiz bir televizyon programını özetlemek gibi etkinlikler sınıf ortamında dili kullanmak için amaç yaratıyor.

  Öğrenciler dil öğrenmeye ayırdığı zamanın sadece az bir oranını ezber ve dil bilgisi çalışmalarına ayırmalı. Dil kullanılarak öğrenilir. Sözcük bilgisini geliştirmenin en etkili yöntemi İngilizce okumak ve okuyarak edinilen bilgileri kullanmaktır. Örneğin, internette bir arama yapmak veya oyunlar oynamak İngilizce dil becerilerini geliştirmek için yararlı yöntemler arasında.

  İngilizce öğrenmek için öğrencinin öğrenmeye olumlu yaklaşması ve derslerde anlatılan konuya ilgi duyması gerekiyor. Derslerde anlatılan konular dilin öğrenilmesini sağlamak için en etkili araçlardır ve konu ilgi çekici olunca öğrenme motivasyonu artar. Futbol oynamaya ve maç izlemeye ilgi duyan bir öğrencinin futbolun konu olduğu İngilizce metinleri okumaya ilgi duyar. Bu metinleri okurken İngilizce dil becerilerini geliştirir.

  Öğretim sürekli olmalı

  İngilizce öğrenmede diğer bir önemli faktör ise öğretimin sürekli olması. Dil öğrenmeye belli bir dönemde günde birkaç saat ayırmak yerine düzenli bir şekilde öğrenim programının bir parçası olması ve öğrencinin her gün İngilizcesini geliştirmek için zaman ayırması gerekiyor. Amaç bir günde bir duvar örmek değil, her gün bir tuğla ekleyerek duvarı zaman içinde örmek.

  İngilizce’yi konuşmak temel amaç olmasına rağmen öğrenciyi kendini hazır hissetmeden erken konuşmaya zorlamak hata yaparak konuşmasına, dolayısıyla motivasyon ve ilgisinin azalmasına yol açar. Öğrencinin kendini hazır ve güvende hissetmesini sağlayacak sürede dili sadece dinlemesi ve özümsemesi, kendini hazır hissettiği zaman konuşması özgüvenin gelişmesine ve pekişmesine olanak sağlar.

  Sözcükler ve dil yapıları her zaman anlam bütünlüğü olan bir bağlam içinde sunulmalı. Metin olmadan sözlük anlamları ile ezberlenen sözcükler öğrencinin belleğinde sadece kısa bir dönem kalacak. Ezberlenen sözcüklerin iletişim ortamında hatırlanması çok güç. Ancak anlam taşıyan bağlam içinde öğrenilen sözcükler iletişim için kullanılıyor. Dil yapılarını da gramer kuralları şeklinde ezberlemek aynı sonuca yol açıyor. Anlam ve gramer birbirinden ayrı ise gerçek öğrenme olamaz.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı