Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Et ithalatı yüzde 555 arttı

İSTER inanın iste inanmayın gerçek tablo bu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan son verilere bakıyoruz;

Tarım ülkesi olan ve hayvancılıkla da uğraşılan Türkiye’de, 2009 yılın ilk altı aylık döneminde, 2008’in ilk 6 aylık dönemine göre, et ve sakatat ithali yüzde 555.9 artmış!..

MANTAR VE KIYMETLİ TAŞ

Sadece 6 aylık dönemde değil, bir önceki aya göre de ilginç artışlar var.

Mantar ve mantardan eşya ithali bir önceki aya göre yüzde 481 artmış.

İnci, kıymetli taş (pırlanta, yakut, elmas, zümrüt vs.) ve metal mamülleri ile madeni para ithalatı ise, bir önceki aya göre yüzde 198 artarken, 2009 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 gerileme olmuş. Buna karşılık 2009’un ilk altı ayında bunların ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artmış.

İnci, kıymetli taş (pırlanta, yakut, elmas, zümrüt vs.) ve metal mamüllerinde dikkati çeken bir durum var. Bunlar 2008’in ilk altı ayında toplam ihracatta en fazla paya sahip ilk 10 ürün arasında, bu yıl ise, ihracatı artan tek ürün. Ayrıca, 2009 yılının ilk altı ayında toplam ihracatın yüzde 9.3’nü oluşturarak, ihracatta en fazla paya sahip ikinci ürün olma özelliğini de taşıyor.

Silah ve bunların aksam, parça ve aksesuarları ithali ise, bir önceki aya göre yüzde 91 artmış.

SANAT ESERLERİ VE ANTİKALAR

2009 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikaların ithalatında, yüzde 55 gerileme olmuş. Bu gerileme Mayıs ayı ithalatına göre de yüzde 48 olarak göze çarpıyor. Buna karşılık, 2009’un ilk 6 ayında sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikaların ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artmış.

Toplam ihracatımız içinde en yüksek paya sahip motorlu kara taşıtlar, bisiklet ve motosiklet  ihracatı geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 40.7 gerilerken, Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 13.3 artış göstermiş.

BİR ÇELİŞKİ

2009 yılı Haziran ayı ithalatına bütünüyle baktığımızda, Mayıs ayına göre yüzde 15.1 artmış.

Ancak, Haziran ayında ithalde alınan KDV tutarına baktığımızda, Mayıs ayına kıyasla yüzde 56 oranında artmış. İthalattaki artış ise, bu oranın dörtte biri civarında.

Olaya bu yönüyle baktığımızda, ithalat artışında ciddi bir çelişki göze çarpıyor. Yetkililerin bu konuda suskun kalması ve ithalat rakamlarını, geçen yılın altı aylık dönemi ile kıyaslayarak açıklama yapmaları ve Haziran ayı ithalatındaki artışa değinmemeleri de olayın bir başka ilginç yönü.

İTHALAT - İHRACAT İLİŞKİSİ

Geçmiş yıllarda, yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 70’inin ithal girdilerle gerçekleştirildiğini göz önüne aldığımızda, ithalattaki artışın ihracata da yansıyacağını tahmin etmek zor değil.

Nitekim Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 9.5 artmasında, Haziran ayındaki ithalat artışının da payı var.

2009 yılı bütçesinde, ithalde alınan KDV’de yaklaşık yüzde 30 artış hedeflenmişti. 2009 yılının ilk 6 ayındaki gerçekleşmelere baktığımızda, bırakın artışı 2008 yılı ithalde alınan KDV gelirlerinin  yüzde 25.2 gerisinde kalındığını ve yıllık hedefe göre yüzde 55 civarında bir sapma olduğunu fark ediyoruz.

Görünen o ki dolardaki düşme, ithalatı artırıyor. İthalat arttıkça; iç piyasadaki üretimden de vazgeçilip, ithal girdili mal satışlarına yönelme eğilimi artıyor. Özel tüketimde de canlanma işaretleri göze çarpıyor...

X