Gündem Haberleri

  Esnafın ve KOBİ’nin de ’Bakan’ı olacak spekülatif yabancıya bağımlılık bitecek

  Sadi ÖZDEMİR
  17.07.2007 - 00:00 | Son Güncelleme:

  CHP’nin ekonomi kurmaylarından Faik Öztrak, iktidara gelmeleri halinde esnaf ve KOBİ’ler için bakanlık kuracaklarını, tarımda reform yapacaklarını ve spekülatif yabancı sermaye bağımlılığına son vereceklerini söylüyor.

   CHP sanayi için de üretimde dışa bağımlığı azaltan, istihdamı ve rekabet gücünü artırıcı yeni bir ’sanayileşme politikası’ uygulayacak.

  TÜRKİYE’nin en eski partisi CHP, sosyal demokrat geleneğine uygun olarak, ekonomide geniş kitleleri ilgilendiren çözümler öneriyor. 3 Kasım 2002’den beri ülkeyi yöneten AKP Hükümeti’nin, makro ekonomik yapıyı bozduğunu, riskli ve yüksek cari açığa ve rant ekonomisine yol açtığını düşünen CHP’nin ekonomi kurmaylarından Eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, iktidara gelmeleri halinde bu ekonomik yapıyı dönüştürüp, yeni bir sanayileşme politikası uygulayacaklarını, esnaf ve KOBİ’ler için bakanlık kuracaklarını, çiftçi lehine tarımda reform yapacaklarını ve ’spekülatif yabancı sermayeye bağımlı ekonomik yapıda’ köklü değişikliklere yol açacaklarını söylüyor.

  REEL KESİM CEZALANDIRILDI: Faik Öztrak, "Başta tarım ve sanayi olmak üzere üretimi ve üreteni cezalandıran bir ortam yaratıldı. Bu sürdürülebilir değil. Üretimden, üretenden, çalışandan ve çalıştırandan yana, ülkemizin en büyük zenginliği olan işgücünün seferber edilmesine, üretimin daha yüksek yerli katma değer yaratmasına odaklanan yeni ekonomi politikasıyla geliyoruz" diye konuşuyor. Öztrak, sürekliliği olan yüksek büyüme ve kalıcı fiyat istikrarından yana olacağını ancak ayrıca; geniş kesimlerin üretim sürecine katılmasını, artan gelirin daha adaletli paylaşılmasını sağlayacağını söylüyor. Nihai hedeflerinin ise Türkiye’yi küresel bir ekonomik güç yapmak ve Avrupa Birliği’ndeki refah seviyesine ulaştırmak olduğunu belirtiyor. Bu hedeflere ulaşmak için CHP’nin; kısa, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, ülke sorunlarını, potansiyelini ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri tutarlı ele alan yeni bir büyüme stratejisi uygulayacağını söylüyor.

  KAYNAK FAİZ DIŞI FAZLA: Faik Öztrak, şöyle devam ediyor: "Öncelikle küresel sermaye hareketlerinin neden olabileceği makro ekonomik riskleri yönetme konusunda etkili bir çerçeve oluşturacağız. Mali disiplin kesinlikle sürdürülecek ve kamu borç yükü azaltılacak. Bu hedeften vazgeçmeden büyüme, enflasyon, kur ve reel faizlerdeki gelişmeleri dikkate alarak, önümüzdeki yıllarda faiz dışı fazla hedefini azaltacağız. Faiz dışı fazla hedefinin düşürülmesiyle sağlanacak imkan kamu maliyesindeki uyumun kalitesini artıracak, bütçenin gelir ve harcama yapısında ekonominin yarışma gücünü artıracak ve bütçeyi yeniden büyüme dostu haline getirecek. Bu imkan ayrıca sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde de kullanılacak. Reformlara öncelik verilecek, bürokrasi azaltılacak, daha etkili bir sektörel teşvik uygulamasına geçilecek."

  2B’Lİ ARAZİLERE ÇÖZÜM: CHP daha önce AKP Hükümeti’nin kaynak projesi olan ve 2B olarak adlandırılan, orman sınırları dışına çıkartılmış yerlerle ilgili sorunu da çözecek. Faik Öztrak, bu konuda, "Toplum yapımıza ve ormancılık tekniğine uygun bir biçimde adil bir şekilde bu sorunu çözeceğiz. Kentsel yerleşim alanına dönüşmüş, uzun yıllardır bu amaçla kullanılan veya turizm amaçlı kullanıma açılmış 2B alanlarıyla ilgili mülkiyet sorunlarını çözeceğiz. Sağlanacak kaynağı ise yeni orman alanları yaratılmasında kullanacağız" diyor.

  AB ile eşit koşullu tam üyelik istiyoruz

  CHP’li Faik Öztrak, iktidara geldiklerinde, AB’ye eşit koşullu tam üyelik hedefini koruyacaklarını ve siyasi dayatmaları, üyelik sürecinin doğal koşulu olmayan kalıcı kısıtlamaları veya özel statü gibi önerileri kabul edilmeyeceklerini belirtiyor. Öztrak, "Bu koşulla, üyeliğin gerektirdiği reformlar kısa zamanda sonuçlandırılacak, AB ile bütünleşme doğrultusundaki çalışmalara hız verilecek" diyor ve Maastricht ekonomi kriterleri başta olmak üzere makro dengelerdeki iyileşmeyi yansıtan temel hedefleri de gerçekleştireceklerini anlatıyor.

  Özelleştirmede ’kime nasıl satarsan sat’ son bulacak

  FAİK Öztrak, AKP hükümetinin yaptığı özelleştirmeleri sert bir dille eleştiriyor ve CHP’nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini söyle özetliyor: "Bugün izlenen özelleştirme stratejisi ülkenin değerlerinin peşkeş çekildiği ve milli menfaatlerin gözetilmediği izlenimini veriyor. Bizde saydamlık önemli olacak. Özelleştirme uygulamalarının ve kararlarının hukuk, eşitlik ve saydamlık içinde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Özelleştirme sürecine hakim olan ’kime nasıl satarsan sat yeter ki dolar gelsin’ şeklindeki çağdışı vahşi yaklaşımı sona erdireceğiz. Bu süreçte mağdur olan kesimlerin yaralarını saracak ve üretime yeniden katılmalarını sağlayacak destek ağlarını güçlendireceğiz. Özelleştirme sonrasında fabrikaların kapatılmasına son vereceğiz. Bu işletmelerde üretimin, yatırımın ve istihdamın artırılmasını ülkeye yeni teknolojilerin gelmesini sağlayacak koşulları ön plana çıkaracağız."

  İstihdam yaratacak, üretim yapacak yabancı arzuluyoruz

  CHP’nin öncelikle üretim ve istihdam genişmesine yol açacak yabancı sermayenin girişini arzuladığını ve bunu sağlamak için çalışacağını anlatan Faik Öztrak, "Spekülatif, yabancı sıcak paraya ve dış borca olan bağımlılığın aşılması, ülkenin hazmetme kapasitesinin üzerinde fon girişinin azaltılması gerekiyor. Bu amaçla; makro riskleri yönetme çerçevesi güçlendirilecek ve iç borçla dış borç arasındaki aşırı maliyet farkı azaltılacak. Başta bankacılık gibi alanlara yönelik olarak uygulanan politikalar gözden geçirilecek" diyor. Öztrak, CHP’nin IMF ile ilişkilerde nasıl bir yol izleyeceğini de şöyle anlatıyor: "Mevcut anlaşma süresinin tamamlanmasından sonra IMF ile ilişkilerimizin her üye ülkeyle olduğu gibi 4’üncü madde çerçevesinde sürdürülmesi esas olacak."

  Seçilmiş sektörlere ve firmalara destek için yılda 1.2 milyar YTL

  FAİK Öztrak, sanayi için teşvik sistemini yeniden yapılandırılacaklarını söylüyor. Öztrak, bu çerçevede, ’sektörel teşvik’ anlayışını benimsediklerini belirtiyor ve şöyle konuşuyor: "Sektör ve alt sektör bazında seçilmiş alanlar ile istihdamın genişlemesi gibi konular teşvik sisteminin temeli olacak. Seçilmiş sektörlerin ve firmaların teşvik edilmesine yönelik her yıl 1.2 milyar YTL tutarında bir ilave kaynak kullanılacak. Araştıram geliştirme desteği ile birlikte ülkenin rekabet gücü artırılacak. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dahil, Anadolu’nun farklı bölgelerinde Özel Endüstri Bölgeleri kurulması da teşvik edilecek."

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı