« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Erzurum karnemiz

Atatürk Üniversitesi (AÜ) tarafından Kültür ve Gösteri Merkezi'nde 24-27 Ocak 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen “2011 UNIVERSIADE Kış Oyunları Konferansı”nın sonuç bildirgesi açıklandı.

A.A.
SON GÜNCELLEME
“Üniversite Sporlarının Bölgesel Kalkınma ve Sağlık Üzerine Etkisi” ana temasının işlendiği konferansa, 15 ülkeden 259 kişinin katıldığı ifade edildi.

Konferansta, üniversite sporlarının sağlık ve zindeliğe olan katkıları, üniversite sporları ve etik, üniversite sporlarının sürdürülebilir ekonomik gelişime ve çevresel sorunlara katkısı ve kış sporlarında eğitim ve antrenman üzerine konuşmalar yapıldığı belirtildi.

AÜ'nün önemli bir konferansa başarılı bir ev sahipliği yaptığı ifade edilen bildirgede, konferansta ileriye dönük birçok alanda bilimsel tartışmalar yapıldığı ve çeşitli vizyonlar ortaya konulduğu kaydedildi.

Bu etkinlikle birlikte spor, sağlık, sosyo-ekonomik ve politik alanlarda oluşturulan dinamizmin geciktirilmeden uygulamaya konulması gerektiği vurgulanarak, uygun stratejilerin zamanında geliştirilmemesi halinde Erzurum'a yapılan yatırımların Erzurum, bölge ve Türkiye'ye geriye dönüşümünün de riske girmesinin muhtemel olduğu dile getirildi.

25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları çerçevesinde çok sayıda spor alanı oluşturulup, cihaz ve donanım yatırımı yapıldığı ifade edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:
“Bu önemli yatırımların oyunlar sonrasında da etkin olarak kullanılabilmesi için iyi bir optimizasyon yapılmalı ve sürekli kullanımları sağlanmalıdır. Aksi halde kısa süre sonra bu yatırımların atıl kalma ve bakımlarının dahi yapılamama durumu söz konusu olabilecektir. Bu açıdan üst düzey mücadele kış sporları ve etkinlik turizmi dikkate alınmalıdır. Sadece var olan spor yarışmalarını, şampiyonaları ve etkinlikleri Erzurum'a çekmek yeterli olmayacaktır. En yakın alınabilecek Kış Olimpiyatları 2022 yılında yapılacaktır. Lokal, bölgesel ve ulusal otoriteler inisiyatif almalı ve yeni etkinlikler ortaya koymalıdır. Bunu Uluslararası Spor Federasyonu ve olabilecek başka partnerlerle (Türk ve yabancı bölgesel oluşumlar ve şehirler, şirketler, endüstriyel kuruluşlar, medya vb) halk ile işbirliği halinde yapmalıdır.”
Atlama kulelerinin bu açıdan önemli fırsatlar sunduğu, Uluslararası Spor Federasyonu desteğiyle bir “Dünya Kupası Turnuvası” veya “Grand Prix” başlatılabileceği vurgulandı.

“YAZ SPORLARI İÇİN DE CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURULMALI”

FISU, büyük kış sporları merkezleri, belediyeler, potansiyel finans partnerleri ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapılarak Erzurum'da düzenli forum veya kongrelerin yapılabileceği ifade edilerek, yabancı ve yerli turizm için rekreatif kış sporu aktivitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirtildi.

Yabancıları çekmek için yasal çerçevelerde de bazı kolaylıkların sağlanabileceği ifade edilen bildirgede, şöyle denildi:
“Erzurum yazın ılıman iklimi ve doğal yapısıyla yaz sporları için de bir cazibe merkezi haline getirilebilir. Doğa gezileri, tırmanma, doğa keşfi, yamaç paraşütü, paraşütle atlama, dağ bisikleti ve diğer sporlar geliştirilmelidir. Bu aktiviteler servis ve ekipman sektörüne de katkıda bulunacaktır. Oteller ve tesisler yıl boyunca açık tutulmalı ve sezon dışında indirimde olmalıdır. Böylece yıl boyunca kongre ve toplantılar için de kullanılabilmelidir. Böylece ulaşımdan telekomünikasyona, eğlence ve hizmet sektörüne, tur, rehberlik ve çocuk bakımı gibi sektörlere kadar birçok alanda olumlu gelişmeler kaydedilecektir.”

Halkın sağlık ve zindeliğini geliştirmek için düzenli fizik aktivitenin şart olduğu, beden eğitimi ve spor programlarının ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede geliştirilerek, yeni aktiviteler oluşturulması gerektiği vurgulanan bildirgede, üniversite ve belediye tarafından spor malzemelerinin yan ürünlerinin geliştirilmesi ve bölgede üretiminin yapılmasını sağlayacak stratejilerin oluşturulması, bölgesel spor eğiticileri ve antrenörlerinin yetiştirilmesi gerektiği belirtildi.
Kış ve yaz turizmi aktivitelerinin bir arada büyük bir pazar alanı olabileceğine dikkati çekilen bildirgede, Erzurum'da bu açıdan önemli bir doğal kaynak olarak termal tesislerin kullanılabileceği kaydedildi.

SAĞLIK VE ZİNDELİK TURİZMİ

Kış ve yaz spor aktiviteleriyle bağlantılı olarak yerli ve yabancı, genç ve yaşlılarda birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde (örneğin şişmanlık) sağlık ve zindelik turizminden yararlanılabileceği vurgulandı. Bu aktivitelere bakım ve güzellik uygulamaları olarak Spa Merkezlerinin de eklenebileceği, böylece kinezoterapi, masaj, relaksasyon gibi medikal ve paramedikal birçok sektörde de canlanma olacağı ifade edildi.

Spor turizmi ve tesislerde kullanılan ağır cihazlar, makineler ve atıkların çevreye, dağlara, ekolojiye, bölgesel ekonomiye, sosyal kültüre ve geleneklere önemli zararları olabileceği belirtilerek, çevrenin korunmansı ve çevreye saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Dış dünyaya hızlı bir açılım olmasının bölgedeki halkın yaşam kalitesini de etkileyebileceği belirtilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:
“Bölge halkının kimliği (kültürel endişeler), jeopolitik sonuçları (farklı bölgelerden gelenlerin entegrasyonu avantajlarına karşılık 'yabancı kimliklerin' bölgeye invazyonu) ve ekonomik sonuçları (finans, krediler, yatırımlar, fiyat artışları) ayrıntılı olarak analiz edilmelidir. Bölge halkına, yaşam tarzlarına, geleneklerine ve kültürlerine saygı duyulmalı ve korunmalıdır. Spor aktiviteleri ve turizm aracılığıyla dış dünyaya açılma ve modernleşme projesinde Erzurum halkı da söz sahibi olmalıdır. Bölge halkı ancak yapılacakların kendi faydalarına olacağına inanmaları ve projelere müdahil olabilmeleri halinde uyum gösterecektir.”

Üniversite bünyesinde eğitim, araştırma ve gelişim için bazı transdisipliner programların oluşturulmasının büyük ve yenilikçi bir karar olacağı belirtilen bildirgede, AÜ'nün teknoloji, kış sporları araç-gereçleri, iletişim, turizm, rehberlik, yabancı dil ve ekolojiyle bağlantılı yeni formasyonlar vermesi gerektiği bildirildi.
Üniversitenin, uluslararası düzeyde mükemmelliği hedefleyerek ve kış sporlarının teknolojik yeniliklerine değer vererek spor, turizm ve kültür açısından kuvvetli bir etken oluşturarak, bu çerçevede büyük bir uluslararası proje yapılarak endüstri ve finans gruplarıyla ilişki kurulması gerektiği anlatıldı.

“STRATEJİ GELİŞTİRME VE TAKİP MERKEZİ KURULMALI”

Bir enstitü kurularak dünyanın her tarafından en iyi araştırmacılar, eğiticiler ve öğrenciler çekilebileceği, bunlara uygun çalışma ve yaşam koşulları sağlanarak, bilgi alışverişi ve karşılıklı etkileşimin “Türkiye Optimali” kapsamında desteklenmesi gerektiği vurguladı.

AÜ'ye spor antrenmanı, eğitimi ve araştırması amacıyla gelecek üst düzey öğrencilere, eğiticiler ve çalıştırıcılar için ödüller ve burslar sağlanması gerektiği ifade edilen bildirgede, şu önerilerde bulunuldu:
“2011-2023 arası için bir stratejik plan yapılmalıdır. Uygulama ve gerçekleştirme stratejisi ve iradesi oluşturulmalıdır. Uluslararası Spor Federasyonu desteğiyle spor etkinlikleri ve kongrelere ev sahipliği yapılması ve 'Kayakla Atlama Dünya Kupası' gibi yeni etkinlikler planlanmalıdır. 'UNIVERSIADE 2011' kapsamında yapılan görüşmelerde, Türkiye'de gerçekleşme olasılığı en yüksek etkinlik '2022 Kış Olimpiyatları' olarak belirlenmektedir. Bugünden itibaren bu hedefi gerçekleştirecek strateji ve uygulamalara başlamak gerekmektedir. Üniversite bünyesinde spor uygulama ve araştırma kompleksi kurulmalıdır. Üniversite bünyesinde sağlıklı yaşam merkezi oluşturulmalıdır. Atatürk Üniversitesi bünyesinde gençlerin kısa zamanda meslek sahibi olabilmeleri için yeni formasyon eğitimleri açılmalıdır. Atatürk Üniversitesinin 2011 UNIVERSIADE sonrası stratejilerini ve diğer stratejilerini geliştirmek ve takip etmek için bir 'strateji geliştirme ve takip merkezi' kurulmalıdır.”

Bunları da Beğenebilirsiniz