ERZURUM HABERLERİ

Erzurum’da Şirketleşmede Temmuz Rekoru

IHA
23.08.2015 - 10:54Son Güncelleme :

ERZURUM'DA ŞİRKETLEŞMEDE TEMMUZ AYI REKORU YAŞANDI

IHA

Erzurum’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71,42’lik artış kaydetti. İl kurulan şirket sayısı artış oranı bakımından KUDAKA ve Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye ortalamasını geride bıraktı. Artış oranı Erzurum’da yüzde 71,4, KUDAKA Bölgesinde yüzde 61,58, Kuzeydoğu’da yüzde 20,68, Doğu Anadolu’da yüzde 14.11, Türkiye’de yüzde 8,2 oldu.
TEMMUZ DÖNEMİ VERİLERİ
TOBB Temmuz dönemi kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın temmuz ayında 12 şirket, 1 kooperatif, 6 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde bir şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Temmuz ayında 2 şirket, 4 kooperatif ve 15 gerçek kişi ticari işletmesi ise faaliyetini noktalandırdı.
ERZURUM’UN ŞİRKET PAYI
Temmuz ayında Erzurum’da 12, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 21, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 35, Doğu Anadolu Bölgesinde 97, Türkiye’de 4 bin 705 şirket kuruldu. Erzurum’un kurulan şirket payı KUDAKA’da yüzde 57,1, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 34,28, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 12,37, Türkiye’de yüzde 0,25 oldu.
ERZURUM’UN KÜÇÜK İŞLETME PAYI
Temmuz ayında Erzurum’da 6, KUDAKA istatistik Bölgesinde 18, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 37, Doğu Anadolu Bölgesinde 115, Türkiye’de 2 bin 982 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti. Erzurum’un temmuz bazında kurulan gerçek kişi ticari işletmesi payı KUDAKA’da yüzde 33,3, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,21, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 5,21, Türkiye’de yüzde 0,20 olarak hesaplandı.
ŞİRKET KURULUMU BÖLGE ENLERİ
Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştiği il Elazığ oldu. 19 şirketin kurulduğu bu ili kurulum çokluğu bakımından 14 şirketle Van, 13 şirketle Malatya, 12 şirketle Erzurum, 9 şirketle Erzincan, 8 şirketle Ağrı, 5 şirketle Bingöl ve Bitlis illeri, 4 şirketle Kars ve Muş illeri, 2 şirketle Ardahan ve Hakkari izledi. Iğdır’da şirket kurulumu gerçekleşmedi.
GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ KURULUMU BÖLGE EN’LERİ
TOBB verilerine göre, Bölgede en çok sayıda gerçek kişi ticari işletmesi Van ’da kuruldu. Dönemde Elazığ’da 19, Van’da 24, Ağrı’da 9,Erzurum’da 6, Malatya’da 12, Erzincan’da 8, Hakkari’de 2, Tunceli’de 5, Kars’ta 7, Bitlis’te 2, Muş’ta 1, Bingöl’de 13, Ardahan’da 2, Iğdır’da 1 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı.
KURULAN ŞİRKET SAYISI TÜRKİYE
Kurulan şirket sayısı 2015 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 19,12 azaldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2015 yılı Temmuz ayı ’Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; 2015 Temmuz ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 19,12 azalış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 19,12, kooperatif sayısında yüzde 30,38 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 25,89 azalış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,46, kooperatif sayısı yüzde 40,63 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,04 arttı. Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,54 azalış oldu.
2015 yılı Temmuz ayında, 2014 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 8,94 artış olurken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 26,67 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,68 azalış oldu. 2015 yılı Temmuz ayında kapanan şirket sayısı, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 3,54, kapanan kooperatif sayısı yüzde 22,08 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,04 azaldı.
2015 yılı ilk yedi ayında kurulan şirket sayısı, 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,95 arttı. 2015 yılının ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,95 artarken, kooperatif sayısı yüzde 10,33 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 39,03 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 7,70, kooperatif sayısı yüzde 10,32 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,36 azaldı.
Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı adi ortaklıkları da içerdi. 2015 yılı Temmuz ayında kurulan 2 bin 982 gerçek kişi ticari işletmenin 2’si adi ortaklık olarak kuruldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51’inci maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamadı. 2015 yılı Temmuz ayında 1.112, Ocak-Temmuz döneminde 18 bin 812 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatıldı.
2015 Temmuz ayında Tunceli, Bayburt ve Iğdır illerimizde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2015 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 4 bin 760 şirket ve kooperatifin yüzde 78,36’sı limited şirket, yüzde 20,46’sı anonim şirket, yüzde 1,15’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,39’u İstanbul, yüzde 10,46’sı Ankara, yüzde 5,75’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Tunceli, Bayburt ve Iğdır illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2015 yılında Tunceli’de 10 şirket kurulmuş 1 şirket kapandı, Bayburt’ta 7 şirket kuruldu 1 şirket kapandı, Iğdır’da ise 21 şirket kuruldu 2 şirket kapandı.
2015 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 14,06 oranında azaldı. 2015 yılı ilk yedi ayında toplam 40 bin 385 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 32 bin 213 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 49,00’ını, 7 bin 575 anonim şirket ise yüzde 50,97’sini oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre yüzde 14,06 oranında azaldı.
2015 Temmuz ayında bin 312 şirket ve kooperatif ile 981 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu. 2015 Temmuz ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.312’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 801’i inşaat, 564’ü imalat sektöründe oldu.
2015 Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 981’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 797’si inşaat, 318’i ulaştırma ve depolama sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 303’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 259’u inşaat, 143’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 778’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 271’i inşaat, 142’si imalat sektöründe oldu.
2015 Temmuz ayında kurulan 55 kooperatifin 33’ü konut yapı kooperatifi oldu. 2015 Temmuz ayında kurulan 55 kooperatifin 33’ü konut yapı kooperatifi, 6’sı motorlu taşıyıcılar kooperatifi, 6’sı sulama kooperatifi olarak kuruldu.
2015 yılının ilk yedi ayında kurulan 590 kooperatifin 260’ı konut yapı kooperatifi, 74’ü sulama kooperatifi, 63’ü motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2015 Temmuz ayında 346 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2015 Temmuz ayında kurulan 346 yabancı ortak sermayeli şirketin 98’i Suriye, 28’i Alman, 24’ü İran ortaklı olarak kuruldu.
2015 yılı ilk yedi ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2 bin 741 oldu. Bu şirketlerin 848’i Suriye, 212’si Alman, 166’sı İran ortaklı oldu. Kurulan 2 bin 741 yabancı ortak sermayeli şirketin 435’i anonim, 2 bin 306’sı limited şirket oldu. Bu şirketlerin bin 11’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 345’i imalat ve 311’i inşaat sektöründe kuruldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,05’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Erzurum haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Erzurum ilinden Erzurum’da Şirketleşmede Temmuz Rekoru hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ağustos 2015 tarihinde saat 10 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Erzurum’da Şirketleşmede Temmuz Rekoru haberi güncellenecektir.

ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
23 Kasım 2017, Perşembe
 • İmsak
  05:17
 • Guneş
  07:02
 • Öğle
  12:12
 • İkindi
  14:45
 • Akşam
  17:02
 • Yatsı
  18:34
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı