ERZURUM HABERLERİ

Erzurum’a 7 Ayda 250 Milyonluk Yatırım

IHA
04.09.2015 - 10:30Son Güncelleme :

YEREL HABERLER ERZURUM

IHA

Ekonomi Bakanlığı 2015 yılı Ocak-Temmuz dönemi teşvik bültenini yayımladı. Erzurum’da bu yılın temmuz ayında bir bölgesel ve bir genel 2, 2015 yılının ocak-temmuz aylarını kapsayan altı aylık süreçte 7 bölgesel, 10 genel ölçekli 17, 2001-2015 yıllarını kapsayan 14 yıllık dönemde ise 84 bölgesel, 203 genel toplam 287 yatırım teşvik belgesi aldı.
ERZURUM HAZİRAN 2015
Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik İstatistiklerine göre, Erzurum’da temmuz ayında 1 bölgesel ve 1 genel olarak 2 yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırım 8, Genel bazlı yatırım için 14 milyon TL , toplam 22 milyon TL harcama kaydedildi. Bölgesel ve genel ölçekli yatırımlar kapsamında 15 kişilik iş alanı oluşturuldu.
2015 OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ
İlde bu yılın ocak-temmuz ayları arasında 7 bölgesel, 10 genel ölçekte 17 yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Teşvikli bölgesel yatırımlar için 135 milyon TL, genel yatırımlar için 115 milyon TL olarak toplam 250 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 311, genel yatırımlarda 58 olmak üzere toplamda 369 kişilik iş kapısı oluşturuldu
ERZURUM 2001-2015
Erzurum’da 2001-2015 yılları arasında 84 bölgesel, 203’ü de genel olmak kaydıyla toplam 287 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 743 milyon TL, genel yatırımlarda da 1.7 milyar TL olarak toplamda 2.4 milyar TL’lik yatırım harcaması yapıldı. Bölgesel yatırımlar istihdam hacmi 2 bin 678 kişi, genel yatırımlar istihdam kapasitesi ise 3 bin 815 kişi olarak belirlendi.
TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
2015 yılı Temmuz ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 4,4 milyar TL olan 341 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen belgelerde toplam 10 bin 488 kişilik istihdam öngörüldü. Temmuz ayında düzenlenen 341 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 323 adedi yerli firmalar, 18 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 391 milyon TL oldu.
TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2015 yılı Temmuz ayında verilen teşvik belgelerinin 131 adedi I. Bölgede, 52 adedi II. Bölgede, 56 adedi III. Bölgede, 35 adedi IV. Bölgede, 35 adedi V. Bölgede, 30 adedi VI. Bölgede ve 2 adedi ise Muhtelif Bölgelerde bulunuyor.
Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1,9 milyar TL’si I. Bölgede, 743 milyon TL’si II. Bölgede, 635 milyon TL’si III. Bölgede, 249 milyon TL’si IV. Bölgede, 287 milyon TL’si V. Bölgede, 189 milyon TL’si VI. Bölgede ve 347 milyon TL’si ise Muhtelif Bölgelerde.
TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılı Temmuz ayında düzenlenen 341 adet belgenin 246 adedi komple yeni yatırım, 72 adedi tevsi, 23 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu kaydedildi. Temmuz ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 4,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,8 milyar TL’si komple yeni yatırım, 1,1 milyar TL’si tevsi ve 471 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu açıklandı.
TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Temmuz ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 4,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 981 milyon TL’si Enerji sektöründe, 1,6 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 1,7 milyar TL’si İmalat sektöründe, 74 milyon TL’si Madencilik sektöründe olduğu bildirildi.
TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Temmuz ayında düzenlenen 341 adet yatırım teşvik belgesinin 175 adedi Bölgesel, 164 adedi Genel, 2 adedi Büyük Ölçekli mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 4,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2 milyar TL’si Bölgesel, 2,1 milyar TL’si Genel, 248 milyon TL’si Büyük Ölçekli mahiyetteki yatırımlara ait.
2015 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ GELİŞMELERİ
2015 yılı Ocak-Temmuz döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 56,9 milyar TL olan toplam 2.724 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen belgelerde 81.269 kişilik istihdam öngörüldü. Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen 2 bin 724 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 2 bin 578 adedi yerli firmalar, 146 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 27,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 29,3 milyar TL oldu.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Verilere göre, 2015 yılının Ocak-Temmuz döneminde verilen teşvik belgelerinin 881 adedi I. Bölgede, 524 adedi II. Bölgede, 401 adedi III. Bölgede, 307 adedi IV. Bölgede, 288 adedi V. Bölgede, 317 adedi VI. Bölgede ve 6 adedi ise Muhtelif Bölgelerde bulunuyor.
Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 9,9 milyar TL’si I. Bölgede, 9,2 milyar TL’si II. Bölgede, 3,6 milyar TL’si III. Bölgede, 6,1 milyar TL’si IV. Bölgede, 3,1 milyar TL’si V. Bölgede, 1,3 milyar TL’si VI. Bölgede ve 23,7 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerde.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılı Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen 2 bin 724 adet belgenin bin 892 adedi komple yeni yatırım, 606 adedi tevsi, 226 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 56,9 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 46 milyar TL’si komple yeni yatırım, 7,9 milyar TL’si tevsi ve 3,1 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu paylaşıldı.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Açıklamaya göre, Ocak-Temmuz döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 56,9 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 30,7 milyar TL’si Enerji sektöründe, 12,7 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 11,4 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 2,1 milyar TL’si ise Madencilik sektöründe.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen 2 bin 724 adet yatırım teşvik belgesinin bin 375 adedi Bölgesel, 10 adedi Büyük Ölçekli, bin 333 adedi Genel ve 6 adedi ise Stratejik mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 56,9 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 13,7 milyar TL’si Bölgesel, 24,6 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 16,5 milyar TL’si Genel ve 2,1 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara ait.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Temmuz 2015 sonuna kadar 14 bin 84 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 13 bin 297 adedi yerli firmalar, 787 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 199,4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 61,8 milyar TL oldu.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 35, II. Bölge yüzde 17, III. Bölge yüzde 15, IV. Bölge yüzde 11, V. Bölge yüzde 10, VI. Bölge yüzde 12 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,4 pay aldı. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 35, II. Bölgenin payının yüzde 16, III. Bölgenin payının yüzde 12, IV. Bölgenin payının yüzde 10, V. Bölgenin payının yüzde 6, VI. Bölgenin payının yüzde 6 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 15 olduğu görüldü.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Temmuz 2015 sonuna kadar düzenlenen 14.084 adet teşvik belgesinin 8.786 adedi Komple Yeni Yatırım, 3.943 adedi Tevsi ve 1.335 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara ait. Bu dönemde öngörülen 261,2 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 186,1 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 55 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Temmuz 2015 sonuna kadar düzenlenen 14 bin 84 adet yatırım teşvik belgesinin 7 bin 969 adedi Bölgesel, 52 adedi Büyük Ölçekli, 6 bin 41 adedi Genel ve 22 adedi ise Stratejik mahiyete sahip bulunuyor. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 261,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 108 milyar TL’si Bölgesel, 46,6 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 85,7 milyar TL’si Genel iken 20,9 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara ait.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
20 Haziran 2012 tarihinden Temmuz 2015 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 261,2 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 80,7 milyar TL’si Enerji, 67,2 milyar TL’si Hizmetler, 99,8 milyar TL’si İmalat, 13,5 milyar TL’si Madencilik sektörlerinde kaydedildiği bildirildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Erzurum haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Erzurum ilinden Erzurum’a 7 Ayda 250 Milyonluk Yatırım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Eylül 2015 tarihinde saat 10 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Erzurum’a 7 Ayda 250 Milyonluk Yatırım haberi güncellenecektir.

ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
22 Kasım 2017, Çarşamba
 • İmsak
  05:17
 • Guneş
  07:00
 • Öğle
  12:12
 • İkindi
  14:45
 • Akşam
  17:02
 • Yatsı
  18:35
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı