Gündem Haberleri

  Ermeni itirafları: Düşmanların safında Türklere karşı 200 bin askerle savaştık

  Süleyman DEMİRKAN
  31.10.2005 - 08:38 | Son Güncelleme:

  Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Ermenilerin sözde soykırım iddiasını temelden çürütecek iki önemli belgeyi ortaya çıkardı. Prof. Ataöv’ün ‘Adını verirsem derhal imha ederler’ dediği belgelerde, 1. Dünya Savaşı sırasında Türklere karşı, müttefik ordularının içinde 200 bin Ermeni’nin savaştığı itiraf ediliyor.

  TANINMIŞ tarihçilerden Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Ermeniler’in ‘Sözde Soykırım İddiası’nı da temelden çürütecek, iki önemli belgeyi ortaya çıkardı. Bu iki belgede de Ermeniler, 1. Dünya Savaşı sırasında Türkler’e karşı, müttefik ordularının içinde 200 bin Ermeni’nin savaştığı itiraf ediliyor. Ermeniler’in ve destekçilerinin, tarihi gerçekleri çarpıtarak ortaya koydukları birçok yalanı, bilimsel olarak sağlam belgelerle ortaya koyan Prof. Dr. Ataöv, bu alandaki ‘son bombasını’ Hürriyet aracılığıyla Türk ve dünya kamuoyuna açıklamayı yeğledi. Ataöv, ‘Adını verirsem, Ermeniler derhal imha ederler veya ettirirler’ dediği, belgeli bir Ermeni kaynağında şöyle deniyor: ‘Cihan Savaşı’nda bağımsız birimler ya da müttefik saflarında 200 bin kişi ile savaştık...’ Ataöv’ün elde ettiği ikinci bir Ermeni kaynağında ise şu itiraf yer alıyor: ‘200 binden fazla Ermeni Birinci Dünya Savaşı’nda savaşmıştır.’ Ataöv, ‘200 bin rakamı çok ciddi bir rakam. Bu rakam, bugün Irak’ta savaşan ABD ordusundan en az 65 bin daha fazla’ dedi. Ataöv, bu konuda Hürriyet’e şunları söyledi:

  AÇIKLARSAM YOK EDERLER

  Bu iki önemli tarihi Ermeni Belgesini yabancı kütüphane ve arşivlerden ele geçirdim. Bir zorunluluk doğmadıkça; zorlukla bulduğum ve kopyalarını alabildiğim bu belgeleri nereden sağladığımı şu sırada açıkça belirtemem. Bunu açıklarsam; bu belgelerin bulundukları yerlerden anında yok edileceğine kesin gözüyle bakılabilir. Önemli olan bunların varlığı ve içeriği. Yanlış bilgi yaymayı ‘Görev’ sayan Ermeniler’le onların yandaşları 1915 yılında ve dolaylarında Ermeniler’in, ‘Zayıf, ürkek, iyi niyetli, barışçı, demokrat ruhlu, sivil yaşantılı, boynu kıldan ince, işinde ve gücünde, hakka ve hukuka inanan kişiler oldukları’ yorumunu yayıyorlar.

  BAŞARDILAR

  Geçmişte ve bugün kitle iletişim araçları böyle bir görüntüyü canlı tutma peşinde oldular. Bunda büyük ölçüde başarılı da oldular. Dünya parlamentolarının büyük çoğunluğu ve onlara önceleri oy veren sıradan ama kalabalık yığınlar, güvenilir hiçbir belgeye dayanmadan bu görüşteler.

  BİLİM DIŞILAR

  Örneğin, birkaç ay önce ABD Purdue Üniversitesi’nde Uluslararası Soykırım Bilginleri Birliği Başkanı Prof. Robert Nelson, benim de bulunduğum ve yanıtladığım (Son derece tek yanlı ve bilim dışı) konuşmasında, 1915 yılı Ermenilerini, ‘güçsüz ve suya sabuna karışmayan sivil bir halk’ olarak tanımladı.’

  BELGE 1

  Prof. Ataöv’ün verdiği bilgiye göre; Lozan Anlaşması’nın ABD Hükümeti’nce reddedilmesini sağlayabilmek için Ermeni kökenli Amerikan yurttaşları, Lozan Anlaşması ve Kemalist Türkiye’ başlığı altında bir raporu Washington’daki en üst düzey resmi makama sundular. 1924’te de küçük bir kitap olarak yayımlandı. Belgede, Türkiye ve Türkler küçük düşürülmeye çalışılıyor. Ermeniler’in ise 1. Dünya Savaşı’nda tam 200 bin bağımsız birim ya da müttefikler safında çarpışan silahlı askerler sıfatıyla galip devletlere hizmet verdikleri anımsatılıyor.

  BELGE 2

  Lozan Antlaşması, Türkiye ve Ermenistan’ başlığını taşıyan ve yine aynı çevrelerce hazırlanarak Washington yönetimine sunulan ve 1926’da da kitap olarak yayınlanan bu belgenin en son 143. sayfasında Türkler’e karşı savaşmış olan silahlı Ermeniler’in bu kez 200 binden de fazla olduğu, gayet açıkça ve rakamla belirtiliyor.

  Belge notu

  Prof. Dr. Türkkaya Ataöv
  Son derece önemli koleksiyondan, çok eski ve yıpranmış kitapların fotokopilerinin alınması yasaktı. Güvenlik örgütlerinin talimatları üzerine, oradaki görevliler, bu tür kitapları alanların fotoğraflarını çekiyorlar, kayıtlara geçiriyorlar. Bu belgelerin kopyalarını bu koşullar altında, çeşitli güçlüklerle almak zorunda kaldım. Oldukça heyecan vericiydi. Ama bu güçlüklerin ayrıntısına şimdilik girmiyorum.

  Van’da kan dökmüşlerdir

  Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Ermeniler’in kan döktüklerini şöyle örnekledi: ‘Aslında okuru ve karar verecek kişileri yanıltmak için ileri sürülen yanlış değerlendirmelerin aksine Ermeniler’in neden oldukları kan dökümünde komutan konumunda olan General G. Pasdermadjian, General G. Gorganian ve General Antranik Ozanyan gibilerinin anı kitapları ve açıklamaları, ayrıca A. H. Hacobian ve V. H. Kalenderian örneği yazarların kapsamlı incelemeleri, giderek G. Korganoff, C. L. Leese, R. Pinon, E. J. Robinson ve F.R. Sacatcherd’in başını çektiği yabancılar daha çok kitap ve makaleleri ile çok sayıda Ermeni’nin çatışmalara silahlı olarak katıldıklarına ilişkin çok ciddi ipuçları verdiler. Bunlar içinde kimileri tüm savaşın müttefiklerce kazanılmasını, silahlı Ermeniler’in katkısıyla açıklayan savlarda da bulunuyor. Pasdermadjian’ın 1919’da çıkardığı bir kitap daha başlığında, ‘Savaşın Kazanılmasında Temel Öge’ olarak, Ermenistan’ı gösteriyor.’

  Pastermadjian’ın, ‘Ermenilerin Savaşta Rolü’ adlı önceki kitabında da (1918) aynı tezi savunduğunu belirten Ataöv, Kalenderian’ın ‘Asker Olarak Ermeniler’ adlı kitabında ise Ermeniler’i sivil değil, silahlı bir toplum ve büyük bir ordu görüntüsünde yansıttığını bildirdi.

  Yukarıda sözünü ettiği diğer yabancıların da aynı görüşte olduklarını anlatan Ataöv, yayınlarında ‘Bizim müttefikimizdir. Savaşa katılmışlardır. Çıkarları bundadır. Van’da kan dökmüşlerdir’ gibi başlıklar attıklarını kaydetti.
  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı