Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Erken seçim olsa ne olur, olmasa ne olur?

Kurthan FİŞEK

Türkiye'nin gündemine ne zaman ‘‘erken seçim’’ gelse, ben de kendi kendime aynı şeyi sorarım...

Ne değişecek?

Size soruyorum...

Yeni gelen eski gideni aratmadı mı?

* * *

1 Bizdeki meclis açılış konuşmaları kısa olur. Devletin en büyüğü kürsüye gelir, herkes konuşmayı ayakta dinler. En kısa konuşma üç kelimeydi: ‘‘Eh, hayırlı olsun...’’ Az ve öz konuşan büyüğümüz kimdi?

a. II. Abdülhamit

b. Kemal Atatürk

c. Cevdet Sunay

d. Süleyman Demirel

2 Özelleştirmeye ‘‘ekonominin kurtarıcısı’’ olarak bakmaya başladı meclisler... Oysa, yeni değildir bu yaklaşım... Atatürk'ün idam ettirdiği Maliyeci Cavit bey de ateşli bir özelleştirmeciydi. Neyi satmayı kalktı?

a. Galata Köprüsü'nü

b. Topkapı Sarayı hazine dairesini

c. Yıldız Sarayı harem dairesini

d. Topkapı Sarayı haremi ve Talimhane Meydanı'nı

3 Eski mebuslardan Kozmidi bey çok sinirli, sataşkan bir tipti. Maliye bakanlarına bulaşmayı da özellikle çok severdi. Bağırdı: ‘‘Batırıyorsunuz bu devleti... Sizin gibilere batıda cani denir...’’ Dış borcumuz kaç para olmuştu?

a. 6 milyon lira

b. 60 milyon lira

c. 60 milyar lira

d. 100 trilyon lira

4 İkinci Meşrutiyet kurulmuş, güzel sözler verilmişti. ‘‘Meclis bir daha kapatılmayacak, istibdadın oyuncağı olmayacaktır...’’ Meclisi ve rejimi koruma ve kollama görevi kime verildi?

a. Padişah II.Abdülhamit'e

b. Dersaadet belediye başkanına

c. Türk gençliğine

d. Ordu ve donanmaya

5 Yenilenen meclisler bol keseden umut dağıtır, vaat dağıtır. Öncelikle de basına... ‘‘Matbuat kanunlar çerçevesinde serbesttir, sansür edilemez!’’ dendi (1908), iki sene sonra ne yapıldı?

a. Yazar Fuat Şükrü hapse atıldı.

b. Yazar Pertev Tevfik tutuklandı.

c. Hamit Suphi Bey mahkum oldu.

d. Hepsi

6 Meclis-i Mebusan'ın ilk başkanı, sanat ve edebiyat adamı Ahmet Vefik Paşa'ydı. Kendisine meclis sıralarından soru yöneltildi: ‘‘Kitap yasaklamak, yakmak, yazar tutuklatmak sizce caiz midir?’’ O ne cevap verdi?

a. Onların katli bile caizdir.

b. Sansüre karşıyım, ama, elimden başkası gelmiyor.

c. Onlar da düzgün yazsınlar.

d. Onların yaptığına provokasyon denir.

CEVAPLAR: 1) a, 2) d, 3) a, 4) d, 5) d, 6) a.

X