Erkeklerin ramazan harcaması kadınlardan daha çok artıyor

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2009 - 00:00Son Güncelleme : 17 Ağustos 2009 - 22:09

MasterIndex Araştırması’na göre, ramazan ayı boyunca Türk halkının yüzde 47’si harcamalarını artırıyor, yüzde 47’sinin harcaması sabit kalıyor. Yüzde 6’sının harcamaları ise azalıyor. Kadınların yüzde 51.7’si ramazan ayında harcamalarında bir değişiklik olmadığını söylerken, erkeklerin yüzde 49.1’i harcamalarının arttığını söylüyor.

MASTERCard tarafından gerçekleştirilen Master Index Araştırması’na göre, Ramazan ayı boyunca Türk halkının yüzde 47’si harcamalarını artırırken, yüzde 6’sı harcamalarını azaltıyor, yüzde 47’sinin harcaması ise sabit kalıyor. Erkeklerin yüzde 49.1’i, kadınların ise yüzde 44.9’u harcamalarının arttığını belirtirken, kadınların yüzde 51.7’si, erkeklerin ise yüzde 42.1’i harcamalarında bir değişiklik olmadığını söylüyor. Harcamalarının azaldığını söyleyen kadınların oranı yüzde 3.4, erkeklerin oranı ise yüzde 8.8.

En çok en yoksul artırıyor

Ramazan ayında harcaması en fazla artan kesim ise yüzde 54.3’lük artışla 35-44 yaş ve DE sosyo-ekonomik seviyeye mensup bireyler.
15-24 yaş ve 65+ yaş grubunun Ramazan ayında harcamaları diğer yaş gruplarına göre azalıyor.
Yanıtlar sosyo-ekonomik seviyeye göre incelendiğinde, A ve B SES’in harcamaları diğer gruplara göre azalıyor.
DE, SES’in harcamalarında ise artış göze çarpıyor.
Araştırma sonuçları bölgesel olarak incelendiğinde Ege ve Karadeniz Bölgesi halkının harcamaları Ramazan ayında diğer bölgelere göre azalıyor.
İç Anadolu Bölgesi halkı, yüzde 70.1 ile harcamasını en çok artıranlar olarak göze çarpıyor.

Elektronik düşüyor

MasterCard tarafından Türkiye’nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde 1000 kişi üzerinde yapılan MasterIndex araştırmasının temmuz ayı verilerine göre, Ramazan ayında Süpermarket/bakkal (yüzde 51), giyim mağazaları (yüzde 22), akaryakıt/ulaşım (yüzde 11), lokanta/restoran (yüzde 7) ve cep telefonu (yüzde 7) harcamalarında artış yaşanıyor.
Beyaz/elektronik eşya/mobilya (yüzde 9), sinema/konser/eğlence (yüzde 6), otel/konaklama (yüzde 6), kitap/kırtasiye (yüzde 4), hastane/sağlık (yüzde 3)  harcamalarında ise düşüş görülüyor.

Dar gelirli kıstı 2008 ramazan harcaması azaldı

IPSOS KMG’nin Ramazan Raporu’na göre ise, Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda Ramazan döneminde harcama ortalama bir aya kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha yüksek gerçekleşirken, ekonomik krizin başladığı 2008 yılı Ramazan döneminde yüzde 13’lük artışta kaldı. Ramazan dönemlerinde harcamasını en çok arttıran hane grubu dar gelirli olarak tabir edilen DE sosyo-ekonomik statü grubu. Ancak krizden en çok etkilenen grup olan DE grubunun Ramazan döneminde harcamasını eskisi kadar artırmaması 2008 Ramazan dönemi harcamasının genel olarak önceki dönemlere göre daha az artış göstermesine yol açtı. Ramazan döneminde aylık ortalamaya göre gıda ve içecek harcaması tüm gruplarda artış gösterse de 2008’de DE SES grubunda belirgin bir artış görülmedi. Ramazan dönemi harcamasının 2008’de önceki yıllar kadar artış göstermemesinin en büyük kaynağı da DE grubundaki bu düşük artış oldu. Rapora göre, et ve et ürünlerinde tüm Ramazan süresince Ramazan öncesi ve sonrası döneme göre yüksek bir harcama söz konusu. Buna karşın içeceklerde Ramazan ortasında bir yükselme görülüyor.

Market ve bakkal yerine modern kanala kayıyorlar

IPSOS KMG’nin Ramazan Raporu’na göre, Ramazan ayında modern kanallarda yapılan harcama ortalama bir aya kıyasla daha yüksek gerçekleşiyor.
Ramazan ayında artan harcamadan market ve bakkallar daha az pay alırken içinde kasapların bulunduğu diğer kanallar ve tekil süpermarketler payını artırıyor.
Ramazan’da ulusal kanallara genel olarak daha fazla para harcanmıyor; bu da zincirlerin pay artışının büyük ölçüde ulusal değil yerel zincirlerden kaynaklandığını gösteriyor.
Ramazan ayında toplam hızlı tüketim ürünleri harcaması başta et ve et ürünleri, hediyelik çikolata ve şekerler olmak üzere gıda ürünleri ve içecek harcamalarının artmasına bağlı olarak artıyor.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı