"Sedat Ergin" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sedat Ergin" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sedat Ergin

Erdoğan’a Atlantik’in iki yakasından mesaj var

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün katıldığı Polis Akademisi’ndeki mezuniyet töreninin öğrenci ailelerinin oturduğu sıralardan yükselen “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarına sahne olması, ülkenin partiler üstü kalması gereken polis gücünün siyasileştiğini gösteren çarpıcı bir tablodur.

Başbakan Erdoğan’ın burada yaptığı ve polis örgütüne olabilecek en kuvvetli ifadelerle arka çıkarak, son olaylarda “polisin destan yazdığını” söylediği açıklaması, bu tezahüratı tamamlayan bir çıkıştır.

***
   
Konuşma metnine baktığımızda, Başbakan’ın polis örgütüne bu hadiselerde, neredeyse mutlak bir kusursuzluk atfettiğini görüyoruz. Kuvvetli vurgu taşımayan “Polis hata yaptıysa gereğini yaparız” şeklindeki bir-iki cümlesi hariç tutulursa, konuşmasının büyük ölçüde polis örgütü için kaleme alınmış bir yüksek takdirname belgesi niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.
Başbakan, konuşmasında polise karşı şiddete başvuran ve çevreye zarar veren grupların eylemlerine odaklanarak, işlenen bu yöndeki fiilleri göstericilerin ve kendisine yöneltilen itirazın tümüne atfediyor. Bunu yaparken, madalyonun diğer yüzündeki görüntüyle yüzleşmekten dikkatle kaçınıyor.
Maalesef olaylar sırasında bir polis görevlisi ve üç gösterici ölmüştür. Hatta, gösteriye katılmadığı halde biber gazına maruz kaldığı için hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğunu da, örneğin dün Ayşe Arman’ın yazısından yeni öğreniyoruz. Ayrıca, insan hayatı söz konusu olduğunda ölülerin hangi taraftan olduğu ve sayılarının kaça çıktığı da anlamsız, geçersiz bir tartışmadır. Yaralanan, gözlerini kaybeden vatandaşların durumu başka bir fasıl oluşturuyor.
Erdoğan’ın göğüslemek istemediği tabloda, polisin barışçıl gösteri yapanlara karşı da, gerekli olmayan ve orantısız bir şekilde acımasızca güç kullandığı gerçeği yatıyor. Özellikle biber gazı kullanımında Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu uluslararası kurallar bariz bir şekilde ihlal edilmiş, gösterici olmayan, yoldan geçen, evinde oturan insanlar bile haftalarca gaz dumanı altında yaşamaya mahkûm edilerek, toplum sağlığı tehlikeye atılmıştır.
Başbakan beğensin beğenmesin, polisin, AK Parti hükümetinin iradesiyle göstericilere karşı kontrolsüz bir şekilde aşırı güç kullandığı görüşü, Batı dünyasında gerek hükümetler gerek kamuoyları nezdinde artık bir konsensüs olarak yerleşmiştir.

***
   
 Bu noktada Erdoğan ile Batı arasında önemli bir görüş ayrılığı çıkmış bulunuyor. Türkiye’nin tarafı olduğu Avrupa hukuk sistemi de dahil olmak üzere, Batı demokrasilerinde yerleşmiş olan ölçü, şiddete başvurmayan, barışçıl karakterdeki her türlü gösterinin ifade özgürlüğünün kapsamı içinde değerlendirilmesi gerektiğidir. Ancak Başbakan Erdoğan’ın gösteri özgürlüğüne bakışı bu çizginin bir hayli gerisinde kalıyor.
Erdoğan, Batı dünyasından geçen 48 saat içinde bu konuda üç önemli mesaj almıştır. Bunlardan birincisi, önceki akşam Atlantik ötesinden, ABD Başkanı Barack Obama’dan gelmiştir. ABD Başkanı, Başbakan’ı telefonla arayarak, Taksim olayları sonrasında “şiddet içermeyen ifade ve gösteri özgürlüğü” konusunda nazik bir dille “dikkat çekme” ihtiyacını duymuştur. Belli ki gelinen noktadan, Erdoğan’ın Batı dünyasındaki en şaşmaz destekçisi olan Obama da rahatsızdır.
Başbakan, bu mesajın hemen ertesinde dün de okyanusun Avrupa yakasından benzer içerikte iki ayrı mesaj almıştır. Kendisinin Avrupa’daki en eski dostlarından biri olan Avrupa Konseyi’nin Norveçli Genel Sekreteri Thorjborn Jagland, dün Ankara’da kendisine “barışçıl gösterilerle şiddet içeren gösteriler arasında ayrım gözetilmesi (seperation) gerektiği” mesajını vermiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) barışçıl nitelikteki gösterilerin hoşgörüyle karşılanması, başvurulan polisiye önlemlerin orantılı olması ihtiyacını vurguladığı içtihatlarını hatırlatmıştır.
Ayrıca, dün AB’nin, tam üyelik müzakerelerinde yeni bir başlığın açılmasının uygulamasını önümüzdeki sonbahara ertelemesi de, gösteri özgürlüğüne verilen karşılıkta ölçünün kaçırıldığı konusunda Avrupa’nın verdiği kuvvetli bir mesaj olarak da okunabilir.

***
   
Sonuçta, Batı dünyasının Başbakan’ın dönemde temel hak ve özgürlükler konusunda bundan sonraki performansını çok daha yakından büyüteç altında tutacağı yeni bir döneme giriyoruz. Erdoğan, geçen 10 yıl içinde Batı dünyasında demokratlık sicilinin ciddi bir şekilde sorgulanmadığı, daha çok övgü hanesinin işlediği bir açık çekten yararlanmıştı. Son olaylarla birlikte bu dönem geride kalmıştır.
Erdoğan’ın yeni dönemde ifade ve gösteri özgürlüklerine göstereceği hoşgörünün ölçüsü, Batı dünyasının kendisi hakkındaki yeni kanaatinin şekillenmesinde bir mihenk taşı olacaktır.

X