Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Ercan Kumcu: Reform yorgunluğu

Ercan KUMCU

Uluslararası deneyimlerin öğrettiklerinden biri de iktisadi reformların zaman geçirilmeden yapılmasıdır. Planlanması ve hazırlanışı uzun zaman alan reformlar genellikle çabuk örgütlenen toplumsal muhalefete takılıp bir türlü hayata geçirilemez.

İktisadi reformlar mutlaka toplumun belli kesimlerini huzursuz edecektir. Sonuçta, toplumun bir kesimi kazandıkları kaleleri elden çıkarmak durumunda kalacaktır. Reformların uzun zaman alması zarar gören kesimlerle beraber müttefik diğer kesimlerin de muhalefet etmesini kolaylaştıracaktır.

1986 SONRASI

Belli bir süre sonra hükümetler reform yapamaz hale gelmektedirler. Bu olguya reform yorgunluğu deniyor. Örneğin, 1986'dan sonra Türkiye'nin reform yorgunu olduğunu ileri sürmek fazla abartılı bir sav olmayacaktır.

Dış ticaret rejimini ve finansal piyasaları büyük ölçüde serbestleştiren Türkiye çok ihtiyaç duyulan kamu sektörü reformunu yapamamıştır. O tarihlerde gerçekleşen siyasi oluşumlar daha kuvvetli muhalefet oluşturmaya olanak tanımıştır.

Her reformla beraber muhalefet ile mücadele etmekten yorulan zamanın hükümeti daha da kuvvetlenen muhalefeti daha fazla karşısına almamak için reform yapmayı rafa kaldırmıştır. Gerçekte, kamu sektörü reformu yapılmayarak güçlüklerle yapılabilmiş önceki reformların da hayatta kalabilme olasılığı azaltılmıştır.

Siyasi nedenler ne olursa olsun, Türkiye 1986'dan sonra reform yorgunu olmuştur. Buna benzer olaylar Şili'de, Arjantin'de, Brezilya'da, Macaristan'da, Çek Cumhuriyeti'nde ve Polonya'da da görülmüştür.

Şu sıralarda yeni koalisyon hükümeti bir dizi reformları yapabilmek için kolları sıvamış durumdadır. Yapılacak reformlar kolay değildir. Her bir reform belli toplumsal kesimlerin daha önce elde ettiği kaleleri birer birer terk etmesi anlamına gelmektedir. Konu en geniş anlamda kamu sektörü reformudur. Bu reformlara karşı kuvvetli bir muhalefetin ortaya çıkması kadar da doğal bir şey yoktur.

KARARLILIK

Hükümet bu aşamada kararlı davranmak zorundadır. Siyasi gerekçelerle reformların doğal muhaliflerine reformların özünden verilecek tavizler hükümeti çok çabuk reform yorgunu haline getirecektir. Kararlılık, liderlik ve diyalog şarttır.

Örneğin, sosyal güvenlik reformunda fazla önemli olmasa da yaş sınırı önce 60-62 olarak tespit edildi. Daha sonra bu sınır 58-60'a çekildi. Şimdi de yaş sınırının 50-55'e ve asgari çalışma süresinin aşağı çekilmesi konuşuluyor. Yaş sınırının aşağıya çekilmesi kendi başına çok önemli olmayabilir. Fakat, hükümetin devamlı bir şekilde taviz veriyor görüntüsü sergilemesi ileride gündeme gelecek reformların gerçekleşmesi umudunu giderek zayıflatmaktadır.

İçinde bulunduğumuz şartlarda, daha reformları yapmaya başlamadan reform yorgunu durumuna düşme tehlikesi vardır.X