Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Ercan Kumcu: Madem yapacaktınız...

Ercan KUMCU

ÖNLEM alınması gereği aylar öncesinden belliydi. Alınmadı. IMF heyetinin ülkemizi ziyareti beklendi. Onlar söylediler, şimdi biz yapıyoruz.

Verdiğimiz görüntü hiç de hoş değil. Programı siyasi olarak sahiplenmediğimiz gibi, teknik düzeyde de sahiplenmediğimiz izlenimini veriyoruz.

Diyelim ki, üç yıl içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirdik. IMF ile yapılan program sona erdi. Artık IMF heyeti iki ayda bir ülkemizi ziyarete gelmiyor. O zaman ne yapacağız? O zaman da bir şeyler yapma ihtiyacı duyulduğunda, IMF'ye mi soracağız? Ya da, IMF'ye sormaya çekindiğimiz için enflasyonun tekrar yükselmesini mi seyredeceğiz?

GEÇ VE YETERSİZ

Alınan önlemler hem biraz geç, hem de yetersiz oldu. Önlemler alındı diyebilmek için alındı. Fakat, alınan önlemler gözlenen olumsuzlukları tersine çevirebilecek güçte değiller.

Tüketici kredilerinin maliyetini artırmaya yönelik önlemler caydırıcı değil. Tüketim artacaksa, alınan bu önlemlerden sonra da artacak.

Elektrik tüketiminin maliyetini artırmaya yönelik girişimler ise bindiğimiz dalı kesmeye yönelik. Elektrik maliyetini artırarak Türkiye'nin zaten fazla rekabetçi olmayan konumunu daha da bozmaktayız. Sektörün sorunlarını başka sorunlar yaratarak çözebilmemiz zor.

Yakında petrol ürünlerinin fiyatlarının artırılması bekleniyor. Bu da gecikmiş bir karar. Dünyada petrol fiyatları arttıkça, artan dünya fiyatları iç fiyatlara yansıtılmadı. Petrol ürünleri üzerinden alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi'nden (ATV) feragat edildi. Dolayısıyla, devlet önemli bir gelir kaleminden feragat etmiş oldu.

Yapılan hesaplara göre, feragat edilen ATV geliri milli gelirimizin binde 5'ine ulaştı. ATV'nin artırılmasıyla petrol ürünleri pahalılaşacak. Fiyat istatistikleri olumsuz etkilenecek. ATV'den feragat edilerek fiyat istatistiklerindeki artış zaten yapay bir şekilde düşük tutuluyordu. ATV artırımı yeni bir önlem değil, geçmişte yapılan yanlışın düzeltilmesi olacak. Aynı sorun diğer KİT ürünleri fiyatlarında da yaşanıyor.

ANLAMLI ÖNLEMLER

Anlamlı önlemler 2001 yılı bütçesi çerçevesinde alınacak. Buna da gerçekten hazır olmadığımız görünüyor. Örneğin, 2001 yılında harcamaların kısılması gerekiyor. Fakat, hükümet buna niyetli görünmüyor.

Geçici vergilerin devamı ve yeni gelir kaynakları yaratmak gerekiyor. Hükümet buna da razı değil. Özelleştirmede şu sıralarda yaşanan olumsuzlukların tersine çevrilmesi gerekiyor. Sorunun nasıl aşılacağı konusunda daha bir ipucu yok.

Korkmayalım. Yapılması gerekenlerin hepsini, önce ayak diresek de yapacağız. Çünkü, başka çıkarımız yok.

Madem yapacağız, ille de IMF'den uyarı beklemek sadece programın uygulayıcılarına itibar kaybettiriyor. Gereksiz yere, geçici de olsa, belirsizlikler yaratılıyor.

Bundan sonra IMF heyeti her gelişinde daha büyük bir sopa ile gelecektir. Buna hazır olalım! Yarın devam edeceğim.

X