Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Ercan Kumcu: Kaygılanmak için nedenler var

Ercan KUMCU

Ne denirse densin nisan ayı ve ocak-nisan dönemi enflasyon rakamları hedeflerin çok üzerindedir. Artık önemli olan yapılması gerekenlerin tavizsiz uygulanmasıdır.

Yaz aylarında enflasyonun eksi çıkacağı üzerine yapılan hesaplar iktisadi açıdan fazla bir önem taşımıyor. Geçmişte, enflasyonun yüzde 60-70 olduğu yıllarda dahi yaz aylarında enflasyon eksi olmuştur. Yaz aylarına güvenerek enflasyonun düşeceğini savunmak aslında enflasyonu düşürme mücadelesine itibar kaybettirmektedir.

Bu aşamada, yürürlüğe konan her uygulamanın ne kadar can yakarsa yaksın enflasyonu düşürmek için yürürlüğe konduğu vatandaşa iyice anlatılmalıdır.

YAPILMASI GEREKENLER

Kamu sektöründeki ücret artışları sınırlı tutulmak zorundadır. Geçmiş enflasyon, beklenenden yüksek gerçekleşti diye program hedefleri aşılmamalıdır.

Tarım sektörüne verilen sübvansiyon azaltılmalıdır. Birçok tarım ürününde taban fiyatlar nominal olarak dahi artırılmaması gerekmektedir. Gereken, tavizsiz uygulanmalıdır. Tarım kesiminde desteklenen ürünlerin kapsamı daraltılmalıdır.

Maliye Bakanı geçen akşam CNN-Türk televizyonunda bize bu konuda sevindirici açıklamalarda bulundu. Fakat, uygulamayı görmeden sevinmek biraz erken.

Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması konusundaki mevzuat ivedilikle çıkarılmalıdır. Kamu bankaları sübvansiyon mekanizmasının bir parçası olmaktan tedricen çıkarılmalıdır.

Söz konusu tedbirler yaz aylarından önce yürürlüğe konmalıdır. Aksi takdirde, alınan tedbirlerin 2000 yılına yönelik bir faydası olmayacaktır.

Sosyal güvenlikte programlanan reformlar ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

Enflasyonun inatçı olması yılın ikinci yarısında uygulamaya konulması programlanan politikaların daha erken gündeme getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

EK TEDBİRLER GEREKLİ

IMF ile yapılan stand-by anlaşmasının ikinci bölüm kredisini almak için verilen mini niyet mektubunda hükümet, enflasyonun hızla düşürülebilmesi için ek tedbirlerin de alınabileceğini belirtmiştir. Konuya hukuk bürolarının hazırladığı bir dokümanda verilmiş sözler olarak bakarsak hüsrana uğrarız.

Gelinen noktada ek tedbirlerin neler olabileceği planlanmalı ve yılın ortasına gelmeden yürürlüğe konmalıdır. Yılın ikinci yarısında ek tedbirler alınsa dahi, alınan tedbirlerin 2000 yılı makro ekonomik gerçekleşmelerine fazla bir faydası olmayacaktır.

Enflasyonla mücadelede şimdiye kadar yapılan, döviz kuru artışının 2001 yılı ortasına kadar sabitlenmesi ve önceden açıklanmasıdır. Tek başına bu bir tedbir değil, ileride bir ‘‘ekonomik felaket’’ yaratılmasının alt yapısını hazırlamaktır.

Enflasyonu düşürecek gerçek tedbirler kamu sektörü açıklarının küçültülmesinden geçmektedir. Bu gerçek hálá anlaşılmadıysa, kaygılanmak için çok neden var demektir.

X