Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Ercan Kumcu: Gerçekler ve rüyalar

Ercan KUMCU

Hükümet yapısal reformların ivedilikle yapılması konusunda kararlı görünüyor. Başbakan'ın her gün basına yansıyan açıklamaları, bu kararlılığın işaretleri. Koalisyondaki diğer genel başkanların da yaptığı konuşmalar, kararlılığın Başbakan ile kısıtlı olmadığını gösteriyor.

1996 yılının ikinci yarısından sonra uygulanan popülist politikalar Türkiye ekonomisini artık köşeye sıkıştırmaya başladı. Bugün içinde yaşadığımız sıkıntıların büyük bir kısmı önlenemeyen kamu açıklarının finansal sistem üzerinde yarattığı baskılardan kaynaklanıyor. Bir diğer etken de Asya ve Rusya krizlerinin globalleşen finansal piyasalarda yarattığı olumsuz hava.

Hükümet şimdi ekonomide güzel şeyler yapmaya başladı.

GERÇEKLER

Kamu finansman açıkları, bankacılık sisteminin sağlığını da tehdit etmeye başladı. Kamu bankaları hükümetlerin popülist uygulamalarının aleti oldular. Özel bankalar ise kamuyu finanse etmek durumunda kaldıkları için bilanço yapılarının sıhhatinden taviz vermek durumunda kaldılar. Bu açıdan, yeni Bankalar Kanunu doğru yönde atılmış bir adımdır.

Sosyal güvenlik sistemi 1991 yılına kadar bütçeden kaynak talep etmezdi. Bugün ise bu sisteme bütçeden verilen sübvansiyon, milli gelirimizin yüzde 3'ünü geçti. Sistemin mali açıdan revizyonu kaçınılmazdı. Tartışılan reform tasarısı yerinde bir başlangıçtır.

Tarım sektörüne verilen sübvansiyonların boyutu bilinmez bir hal aldı. Tarım sektöründeki sübvansiyonların kontrol altına alınması sübvansiyonların amacına varması açısından da önemli.

Yabancı yatırımların hızlandırılması için hukuksal sorunların çözülmesi kaçınılmaz görünüyor. Özelleştirmenin hukuksal temeli olarak Anayasa'dan başlamak ise on beş yıldan beri ihmal ettiğimiz önemli bir konu.

RÜYALAR

Hükümet bütün bu alanlarda doğru adımlar atacak gibi görünüyor. Bazı adımlar atılmaya başlandı bile. Bütün bunlar güzel de, kendimizi kandırmayalım. İktisadi sorunlarımız bu yapısal reformları yaptıktan sonra bir anda çözüme kavuşmayacak.

Bankacılık sisteminin istenilen sıhhatine kavuşması için yeni çıkan kanunla beraber daha çok çalışmamız gerekecek. Bu alanda oldukça uzun bir zamana ihtiyacımız var.

Sosyal güvenlik reformu tasarısının, kamuoyuna açıklandığı kadarıyla sorunlarımıza acil çözümler getirmesi olanaksız. Bu haliyle sistemin mali açıkları ancak 2020 yılında kapanabiliyor.

Tarım sübvansiyonlarının faturasını azaltmak ve rasyonalize etmek uzun zaman alacak altyapı çalışmalarından sonra olacaktır.

Anayasa'mızda uluslararası tahkime izin verdik diye yabancı sermaye akın akın gelmeye başlamayacaktır. Bu da zaman alan bir süreçtir.

Yapılmaya çalışılanlar doğru şeylerdir, ama yeterli değillerdir. Sorunlarımıza kısa vadede çözümler, devlet harcamalarında acilen kısıntıya gitmekten geçmektedir. Örneğin, 1999 yılı bütçe açığını 8 katrilyon liranın altında, 2000 yılı bütçe açığını da 10 katrilyon liranın altında gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

Tasarladığımız yapısal reformlar ancak bu çabaların kalıcılığını sağlayacaktır.X