Enerjinin modernizasyonunda dijital dönüşüm neden önemli?

Hürriyet Haber
25.01.2017 - 09:36 | Son Güncelleme:

Ekonomik ve çevresel unsurlar, enerjinin modernizasyonda dijital dönüşümün önemli olduğuna işaret ediyor. Peki bu dönüşüm belli riskleri ortadan kaldırmak için ne kadar önemli?

General Electric (GE) Enerji Bağlantıları CEO’su Russell Stokes, GE'nin her yıl düzenlenen, binlerce fikir liderini ve uzmanı Endüstriyel İnternetin gelişimini, en iyi uygulamaları ve uygulamadaki alt alanlarını keşfetmek üzere bir araya getiren 5. Mind + Machines etkinliğinde yaptığı konuşmada enerji alanında dijital dönüşümün neden önemli olduğunu açıkladı.

GE'nin dünyayı gerçek anlamda aydınlatan elektrik ve otomasyon işkolu olan GE Enerji Bağlantıları’nın CEO'su olarak, enerji alanında kat edilen mesafeyi ve daha da hızlı ilerleme gerekliliğini sürekli aklında bulundurduğunu belirten Stokes, risk altında olan çok fazla şey olduğunu, gezegenin sağlığının ve dünya nüfusunun, önümüzdeki 10 yıl içinde enerji kaynaklarının ne kadar iyi geliştirildiğine bağlı olduğunu söyledi.

Stokes’un konuşmasında enerjide dijital dönüşümü gerekli kılan unsurlar arasında ekonomik ve çevresel unsurlar öne çıktı.

EKONOMİK UNSURLAR
Enerji, küresel ekonomik gelişimin çok kritik bir faktörü. Yalnızca aydınlatma sağlamakla kalmayıp, hayatlarımızı daha yaşanır kılıyor, ekonomik fırsatlar doğuruyor ve kişiler ile toplumların gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlıyor. Bu esnada yaşam standartlarımızı da yükseltiyor. Dünya Ekonomik Forumu'na göre güvenilir ve kaliteli enerji tedariki, daha yüksek kişi başı gelirle eşanlamlıdır.

Ancak günümüzde her altı kişiden birinin elektriği bulunmuyor ve her üç kişiden biri sahip oldukları kaynakları güvenle kullanamıyor. Bu sorunu daha da belirgin hale getiren enerji ihtiyacı hızla artıyor. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyarı geçeceği ve bu büyümenin yüzde 90'ının enerji kullanımının iki katına çıkması beklenen gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bu ölçekteki enerji sorunları yalnızca gelişmekte olan ekonomilerle sınırlı değil. ABD de dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerin güvenilir enerjiye erişimi bulunmakla birlikte, enerji altyapıları eskiyor, verimsizleşiyor ve dağıtılan enerji kaynaklarının verimli şekilde entegrasyonuna ve yönetimine uyum sağlayamıyor.

Enerjinin geleceği konusundaki fikirlerimize yön veren ve bunu gerçekleştirme stratejimize destekleyen unsur işte bu çarpan etkisi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün tahminlerine göre giderek artan enerji talebini karşılamanın maliyeti 8 trilyon dolar.

ÇEVRESEL ETKİLER
Enerji, ekonomik gelişimin anahtarı olduğu kadar gezegenimizin sağlığı için de kritik bir faktör. Bu iki öğeyi birbirinden ayırmak mümkün değil.

Giderek artan enerji talebini karşılamak için yeni yöntemler ararken sera gazı salınımının da kontrol altında tutulması gerekiyor. Bu zorlu görev, yenilenebilir enerji kaynaklarının ölçeklendirilebilir şekilde kullanılmasını ve enerji tedarik zinciri genelindeki verimlilik önlemlerini iki katına çıkarmayı gerektiriyor. Bu önlemler yalnızca tüketim noktasında değil, üretimden aktarıma ve dağıtıma kadar uzanıyor. Bu alanlarda yalnızca yüzde 1'lik bir verimlilik artışı bile önümüzdeki 25 yıl için öngörülen ek enerji ihtiyacını yarı yarıya azaltmaya yardım edebilir.

GE Blog içerikleri için http://geturkiyeblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Sponsorlu İçerik

Sayfa Başı