Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Emme basma tulumba

Emin ÇÖLAŞAN

Bugün bir emme basma tulumba öyküsünü yine belgelerle açıklıyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ nokta Melih'in özel avukatı Mehmet Ali Alan, bizim İ Melih ve belediye adına bugüne kadar yüzlerce dava açtı, onun aleyhine açılan yüzlerce davada yine özel avukatı olarak görev yaptı.

Örneğin EGO, 1996 yılında Murat Karayalçın adına metro sözleşmeleriyle ilgili bir ceza, bir de tazminat davası açtı. Tazminat davası, Türkiye rekoru! Tam 13 milyon dolar tutarında!

Bu davayı kazanan bir avukat, aldığı vekalet ücretiyle köşeyi döner. EGO ve Belediye'nin çok sayıda avukatı varken, parası yüklü dava İ Melih tarafından bu Mehmet Ali'ye verildi! Bu şahıs uluslararası sözleşmeler konusunda uzman mıydı? Hayır! Yabancı dil bilir miydi? Hayır!

Nitekim ceza davası reddedildi! Tazminat davası devam ediyor.

***

Mehmet Ali bir yanda İ nokta Melih'in ve belediyenin avukatlığını üstleniyor, öte yanda ise belediyeye karşı açılan davaları alıp belediyenin parasına haciz koyduruyor! Kamulaştırma davalarını jet hızıyla bitirip İ Melih belediyesinden para tahsil ediyor.

Şimdi anlatacağım akıl almaz olayın bütün belgeleri elimde.

Biliyorsunuz, Türkiye'de malı kamulaştırılan vatandaşlar, paralarını yıllar boyu alamazlar. Buna belediyeler de dahildir. Vatandaş dava açar, mahkemeyi kazanır ama yıllarca bekler. Parasını yıllar sonra belki alır ama iş işten geçmiş, paranın değeri pul olmuş olur. Vatandaş yıllarca sürünür...

Çünkü İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca, bedel artırımı davasını kazansanız bile devlet malı ve devlet parası haczedilemez.

***

Vatandaş Satı Derin'in taşınmazı İ nokta Melih belediyesi tarafından kamulaştırılır. Vatandaş bedel arttırımı davası açar. Parayı belediyeden en çabuk kim alır? Elbette ki İ Melih'in özel avukatı Mehmet Ali Alan alır!

Vatandaş davayı kazanır ve jet hızıyla çalışan mekanizma işte bu aşamada devreye girer. Avukat Mehmet Ali, İ Melih'in belediyesini 23 Eylül 1997 tarihinde icraya verir.

Emme basma tulumba çalışmaya başlamıştır! Bundan sonrasını çok dikkatle okuyunuz!

***

Avukat Mehmet Ali (nasıl oluyorsa!) belediyenin gerek Merkez Bankası ve gerekse Ziraat Bankası'ndaki hesap numaralarını bilmektedir!..

Belediyeden istediği para 251 milyar Törkiş liradır.

Belediyenin Merkez Bankası'ndaki 350103001-3 sayılı hesabına derhal haciz koydurur. Dikkat ediniz, kamu parasına haciz konulmaktadır. Dosyanın bundan sonraki bölümünü özetliyorum. Yazışmaların tümü elimde. Bunların tarih ve sayılarını yer kazanmak için vermiyorum. Emme basma tulumba çalışmaya başlıyor:

Merkez Bankası verdiği yanıtta belediye hesabında hiç para olmadığını bildiriyor.

İcra Müdürlüğü, avukat Mehmet Ali'nin istemi üzerine Vakıfbank ve Ziraat'e yazı gönderip 251 milyar 700 milyonluk haciz istiyor. Ziraat haciz koyuyor, Mehmet Ali İcra'ya yazıp parayı istiyor.

Belediye avukatı iş işten geçtikten sonra mahkemeye itiraz edip Merkez Bankası ve Ziraat Bankası hesaplarına konulan haczin kaldırılmasını istiyor. Ankara 2. ve 11. İcra Mahkemeleri hacizleri kaldırıyor. Gerekçe: ‘‘Kamu parasıdır, haczedilemez.’’

Avukat Mehmet Ali bunun üzerine belediyenin Ziraat Bankası'ndaki bir başka hesabını bulup ona haciz koyduruyor...

Ve parayı tahsil ediyor!

Para tahsil edildikten sonra belediye avukatı yine devreye giriyor ve bu kez Ankara 7. İcra Mahkemesi kararıyla haciz kaldırılıyor.

Ancak geçmiş olsun! Kuş kafesten kaçmış, ödemeler yapılmıştır. Ankara 3. İcra Müdürlüğü'nün 97/4753 sayılı dosyasıyla İ nokta Melih belediyesi, İ nokta Melih'in özel avukatı Mehmet Ali Alan'a 231 milyar Törkiş lira ödeme yapmıştır.

Türkiye'de kamulaştırma davası açıp parayı böylesine hızla tahsil eden ikinci bir iş bitirici avukat yoktur!

***

Mekanizmaya bakın siz! Adam İ Melih'in özel avukatı. Belediye hesaplarının hangi bankalarda olduğunu iyi biliyor, haciz koydurup para tahsilatı yapıyor. Belediye avukatları Mehmet Ali ile uğraşıp İ Melih'in gazabına mı uğrasınlar!

Onunla uğraşmak yürek ister! Başkan'ın avukatıdır o!

Bu şahıs hakkında 21 Ekim 1997 günü burada yazdığım yazıda, müvekkilleri adına tahsil ettiği paraları onlara vermediğini, bu nedenle Ankara Barosu tarafından kendisine kınama cezası verildiğini belgelemiştim.

Şimdi soruyorum ve gelmeyeceğini bildiğim halde yanıt bekliyorum:

1- Avukat Mehmet Ali, İ Melih adına kaç kişisel dava açtı, onun aleyhine açılan kaç davaya girdi?

2- Belediye ve bağlı kuruluşlar adına kaç trilyonluk kaç dava açtı?

3- Belediye aleyhine kaç dava açtı, belediye mülküne ve parasına kaç adet haciz koydurdu, bu davalardan kaç para tahsil etti?

Siz şimdiye kadar böyle şey duydunuz mu? Acaba Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Ali'yi kolluyor mu? Şu anlattığım dosya, kollandığını ve içeriden bilgi edindiğini gösteriyor. Adam haciz koyduruyor, paraları alıyor, belediye avukatları iş işten geçtikten sonra devreye giriyor.

231 milyar ödeniyor, ardından haciz kararı kaldırılıyor! Her seferinde istim arkadan geliyor. Avukat Mehmet Ali Alan, İ nokta Melih'ten aldığı güçle iş bitiriyor.

Adam emme basma tulumba gibi! Bir yanda İ Melih'in ve belediyenin avukatı, öte yanda belediye hesaplarına haciz koydurup tahsilat yapıyor.

İ nokta Melih bütün bu olup biteni seyrediyor. Vallahi insanın yüzü kızarıyor.

Helal olsun Fazilet Partisi'ne, helal olsun böyle paragözlüğe, böyle çift taraflı avukatlığa! Helal olsun böyle belediye başkanına!X

YAZARIN DİĞER YAZILARI