Emlak Vergisi'ne: % 30 - Çöp Vergisi'ne: % 28

Hürriyet Haber
22 Aralık 2000 - 00:00Son Güncelleme : 22 Aralık 2000 - 00:01

ZAM

MALİYE Bakanlığı, 2001 yılı için bazı vergileri artırdı. Çöp Vergisi olarak bilinen Çevre Temizlik Vergisi yüzde 28 yükseltilirken, Veraset ve İntikal Vergileri'de yeniden düzenlendi. Emlak Vergisi'nin yüzde 30 yükseltilmesini öngören tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇÖP Vergisi olarak bilinen Çevre Temizlik Vergisi, yeni yıldan itibaren yüzde 28 zamlı alınacak. Veraset ve İntikal Vergisi de yüzde 56 oranında arttırıldı. Maliye Bakanlığı'nın çöp vergisini arttıran ‘Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 28'lik artış belirlenirken, yüzde 56 olarak ilan edilen ‘yeniden değerleme oranı’ nın yarısı esas alındı.

Tarifedeki vergi miktarları, büyükşehir belediye sınırları sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli uygulanacak.

2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi matrahlarının hesabında uygulanacak artış oranını yüzde 30 olarak tespit eden Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği de, Resmi Gazete'de yayımlandı.

VERASET VE İNTİKAL:

Maliye Bakanlığı'nın ‘Veraset ve İntikal vergisi kanunu genel tebliği’ de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ilk 39 milyar liralık matrah için veraset yoluyla intikallerde yüzde 1, ivazsız (karşılıksız) intikallerde yüzde 10 vergi alınacak. Söz konusu vergi, sonra gelen 82 milyar lira için veraset yolula intikallerde yüzde 3, ivazsız intikallerde ise yüzde 15 olarak uygulanacak.

Yasadaki istisna tutarları, evlatlıklar dahil çocuk, torunlar ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 21 milyar 755 milyon lira, füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 43 milyar 534 milyon lira olarak belirlendi. İstisna tutarları, ivazsız intikallerde 503 milyon lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde ise 503 milyon lira olarak dikkate alınacak.

UZLAŞMA 100 MİLYAR:

Maliye Bakanlığı, il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarlarını da yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, İl Uzlaşma Komisyonları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 milyar liralık vergi, resim ve harcı uzlaşma konusu yapabilecek.

Üç büyük il dışında olup büyükşehir belediyesi bulunan diğer illerde 60 milyar, geri kalan illerde ise 40 milyar lira olarak belirlenen uzlaşma limiti, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçe uzlaşma komisyonlarında 6 milyar, bağlı vergi dairelerinde de 1 milyar lira olarak tespit edildi.

İllerin limitlerini aşan uzlaşma talepleri ile Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere, Maliye Bakanlığı'na intikal ettirilecek. Bugüne kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş talepler hakkında da, yeni limitler uygulanacak.

Bir başka tebliğle defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıklarının Danıştay nezdinde dava açmalarına ilişkin limitler arttırıldı. Halen 15 milyar liralık had, yılbaşında 50 milyar lira olacak.

Vergi kaçıranla uzlaşma olmayacak

1 OCAK 1995 ile 1 Ocak 1999 yılları arasındaki vergilendirme dönemlerine ait kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza, uzlaşma kapsamı dışında bırakıldı. Ancak kusur ve ağır cezalı tarhiyatlar uzlaşmaya konu olabilecek. Ocak 1999 ile 14 Ağustos 1999 tarihleri arasındaki döneme ilişkin tarhiyata 3 kat vergi cezası kesilmiş ise sadece vergi aslı uzlaşmaya konu olacak. Uzlaşmaya varılması halinde de vergi ziyaı cezası, uzlaşılan vergi miktarına göre düzeltilecek. Aynı tarihler arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlarda, hem vergi aslı hem de vergi ziyaı cezası uzlaşmaya girecek. 14 Ağustos 1999'dan sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak yapılan ve 3 kat vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlarda da vergi ve ceza uzlaşma konusu yapılmayacak.

Tecil faizi yüzde 3'e indi

MALİYE Bakanlığı, aylık tecil faizini yüzde 4'den yüzde 3'e indirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve dün yürürlüğe giren Tahsilat GenelTebliği ile daha önce yüzde 48 olarak uygulanmakta olan yıllık tecil faizi yüzde 36'ya çekildi. Böylece, dünden itibaren aylık tecil faizi yüzde 3'e düşürüldü.

Sözkonusu düzenlemeye göre, önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları için müracaat tarihlerinden bugüne kadargeçen süre için eski oranlar, dünden sonrası için de yüzde 36 oranında tecil faizi uygulanacak. Aynı şekilde daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının dünden sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına, yüzde 36 tecil faizi işletilecek. Dünden önceki tutarlar eski oranlara tabi olacak. Tecilin gerçekleşmesi üzerine borcu tecil edilen mükelleflere yapılacak bildirimde faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine ilişkin uyarıda bulunulacak.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı