Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Emin Çölaşan: FP'li için açıklama

Emin ÇÖLAŞAN

SULTANBEYLİ'nin FP'li Belediye Başkanı Yahya Karakaya ile ilgili olarak yazdığım son yazıya Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi. Yazdıklarımı tamamen doğrulayan bu açıklamayı aynen iletiyorum.

‘‘Sn. Emin ÇÖLAŞAN;

Hürriyet Gazetesi'ndeki yazılarınızda konu edilen, 1964 doğumlu Şerafettin oğlu Yahya KARAKAYA'nın askerlik safahatına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

1. Askerlik hizmetini yapmakta iken sevk edildiği İzmir Mevki Asker Hastanesi'nde 15 Ocak 1985-25 Şubat 1985 tarihleri arasında yattığı sırada ‘‘Epilepsi (sara)’’ nöbeti gözlenerek 22 Şubat 1985 tarihinde, ‘‘Konvilsif Sendrom’’ tanısıyla ‘‘D12/F1 Askerliğe Elverişli Değildir’’ raporu ile terhis edilmiştir.

2. Daha sonra bu teşhisin gerçeği yansıtmadığının ihbar edilmesi üzerine yürürlükteki mevzuat gereği kontrol muayenesi için Gümüşsuyu Asker Hastanesi'ne sevk edilmiş, 10 Ekim 1999-15 Ekim 1999 tarihleri arasında yatırılmış ve 15 Ekim 1999 tarihinde, ‘‘Seyrek Paroksismal Bayılma’’ tanısıyla ‘‘A12/F1 Askerliğe Elverişlidir, Komando Olamaz’’ raporu verilmiştir.

3. İki rapor arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ikinci kontrol muayenesi için Kasımpaşa Deniz Hastanesi'ne sevk edilmiş, 23 Şubat 2000-08 Mart 2000 tarihleri arasında yatırılmış ve 08 Mart 2000 tarihinde, ‘‘EEG Anormalliği’’ tanısıyla ‘‘A12/F2 Askerliğe Elverişlidir, Komando Olamaz’’ raporu verilmiştir.

4. Kontrol muayeneleri sonucunda düzenlenen raporlarda tanı açısından farklılık bulunması nedeniyle GATA Profesörler Sağlık Kurulu'nca hakem muayenesine tabi tutulmak üzere GATA Komutanlığı'na sevk edilmiştir. GATA Nöroloji Anabilim Dalı'nda 10 Nisan 2000-02 Mayıs 2000 tarihleri arasında yatırılan Yahya KARAKAYA'ya, son bir yıldır herhangi bir antiepileptik ilaç almaması, nöbetlerinin oldukça seyrek olduğuna ilişkin anamnezinin olması ve klinikte yattığı süre içinde nöbetinin gözlenmemesi, ancak EEG'sinin anormal olması nedeniyle GATA Profesörler Sağlık Kurulu'nca 01 Mayıs 2000 tarihinde ‘‘EEG Anormalliği’’ tanısıyla ‘‘A12/F2 Askerliğe Elverişlidir, Komando Olamaz’’ raporu verilmiştir.

5. 1985 yılında hakkında düzenlenen raporda belirtilen rahatsızlığına yönelik yapılan muayeneleri sonucunda askerliğe elverişli görülerek birliğine sevk edilmek üzere aranan Yahya KARAKAYA; 08 Ağustos 2000 tarihinde kendiliğinden Aliağa Askerlik Şubesi'ne başvurarak birliğine sevkini talep etmiş, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip aynı gün birliğine (1'inci Amfibi Deniz Piyade Taburu-Foça) katılmıştır.

6. Birliği tarafından, mevcut bir başka rahatsızlığı nedeniyle (Ulnar sinir lezyonu), 10 Ağustos 2000 tarihinde İzmir Hava Hastanesi'ne sevk edilen yükümlü, buradan da 11 Ağustos 2000 tarihinde GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne, bilahare 14 Ağustos 2000 tarihinde Ankara GATA Komutanlığı'na sevk edilmiştir.

7. 15 Ağustos 2000 tarihinde GATA Komutanlığı'nda yatırılarak muayenesine ve tetkiklerine başlanmıştır. Nöroloji ABD'da yapılan muayeneleri ve laboratuvar tetkikleri sonucunda; ‘‘Sol elinde kesiye bağlı skar dokusu, sol el kaslarında erime, sol elde uyuşma, sol el parmaklarında kuvvet kaybı ve sol elde hafif pençe eli görünümü ile sol el parmaklarının hareketlerini ve hissini sağlayan ulnar sinirde ağır derecede zedelenme’’ saptanmış ve 28 Ağustos 2000 gün ve 9326 sayılı raporla; ‘‘Sol ulnar sinir travmatik sinir lezyonu’’ tanısıyla ‘‘B11/F1 Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararı verilerek taburcu edilmiştir.

8. Yahya KARAKAYA, Terhis Yönergesi gereğince birliğince terhis edilecek ve GATA Komutanlığı'nca düzenlenen raporunun Deniz Kuvvetleri Sağlık Dairesi Başkanlığı'nca onaylanmasını müteakip durumu kesinleşecektir.

Kamuoyunun bilgilendirilmesini rica eder saygılar sunarım.

A.Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU

Kr.Plt.Kur.Kd.Albay

Genel Sekreter’’

X

YAZARIN DİĞER YAZILARI