Emeklinin kiradaki evine vergi indirimi

Hürriyet Haber
03 Ocak 1999 - 00:00Son Güncelleme : 03 Ocak 1999 - 00:01

Abdülkadir KÜŞİN

27 Aralık 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 25 numaralı Emlak Vergisi genel tebliği ile emeklilerin emlak vergisine açıklamalar getirildi.

‘‘Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşleri ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenin bina vergisi oranı, 1999 yılı için sıfıra indirilmiştir’’.

Bu haktan;

- Gelirleri münhasıran kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanlar ile bunların dul ve yetimleri,

- Kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan söz konusu emeklilerin başka geliri olmayan eşleri yararlanacaktır.

OTURMAK ŞART DEĞİL

İndirimli vergi oranından yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.

Tek meskene hisse sahibi olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin vergi değerinden hisseye isabet eden kısmına uygulanır.

Birden fazla meskeni olanların veya birden fazla hisseye sahip olanların meskenine indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır.

Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için, yazlıklar gibi, indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır.

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli gelir geliri alanlar ile bunların dul ve yetimlerinin bu aylıkları dışında başka gelirlerinin de bulunması halinde, bunların meskenlerine indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır.

BİLDİRİM FORMLARI

İndirimden faydalanmak için örneği yayınlanmış bildirim formlarının, indirim hakkına sahip emekliler tarafından doldurularak ve imzalanarak belediyelere verilmesi gerekmektedir.

Vergi oranının sıfır olması, emekliler içinbeyanname verme ve vergi mükellefi olma mecburiyetini ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle emekliler de, diğer mükellefler gibi genelbeyan döneminde veya konut satın aldıklarında beyanname verecekler, tahakkuk fişlerini alacaklardır. Vergi oranı 1999 yılı için sıfır olarak tesbit edilmiştir. Gelecek yıllarda, örneğin yüzde 1 veya bir başka oran olarak tesbit edilebilir.Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı