Elektrik Düzenleme Kurulu cezalarla fena çarpacak

Hürriyet Haber
14 Aralık 2000 - 00:00Son Güncelleme : 14 Aralık 2000 - 00:01

Bugün TBMM'ye gönderilmesi beklenen Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) kurulan ‘Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu’na 500 milyar liraya kadar para cezası verme yetkisi tanınıyor. Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 10.4 milyar dolarlık ‘‘ek rezerv kredisi’’ anlaşması çerçevesinde verilen sözler arasında Elektrik Piyasası Kanunu da bulunuyor.

Dünya Bankası'nın isteği üzerine çıkarılacak olan EPK, elektrik piyasasını ve bu piyasadaki fiyat mekanizmalarını düzenlemek ve denetlemek amacıyla özerk bir Elektrik Piyasası Kurumu kurulmasını öngörüyor. Bu Kurum'u yönetecek olan yedi kişilik Kurul, başta piyasada faaliyet gösterecek kuruluşlara ‘lisans vermek’ olmak üzere çok güçlü yetkilerle donatılacak. Elektrik Piyasası Kurulu, yasal düzenlemelere ve lisansa ilişkin hükümlere aykırı hareket eden kuruluşlara 200 milyar liradan 500 milyar liraya kadar uzanan yelpazede idari para cezaları verebilecek.

Tasarıya göre Bakanlar Kurulu tarafından atanacak Elektrik Piyasası Kurulu, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere şu cezaları uygulayacak:

200 MİLYAR LİRA: Kurul'un istediği bilgilerin, eksik veya yanıltıcı olarak verilmesi, yerinde inceleme imkanının verilmemesi halinde

250 MİLYAR LİRA: Yasa hükümlerine ve kurul tarafından çıkarılan yönetmeliklere uyulmadığının saptanması halinde

300 MiLYAR LİRA: Lisans genel esasları ve yükümlülüklerinden birinin yerine getirilmemesinin saptanması halinde 300 milyar lira.

400 MİLYAR LİRA: Lisans başvurusunda, aranan koşullar konusunda gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans süresince lisans verilmesini etkileyecek koşulların Kurul'a bildirilmemesi halinde

450 MİLYAR LİRA: Lisans başvurusu sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bululunması halinde

500 MİLYAR LİRA: Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinni saptanması halinde.

Herkes lisans almak zorunda

ELEKTRİK piyasasında faaliyet gösterecek bütün tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, herbir faaliyet için; bu faaliyetlerin birden fazla tesiste yapılacak olması halinde ise her bir üretim ve dağıtım birimi için Kurul'dan ayrı ayrı lisans olacak. Lisanlar şu alanlarda verilecek: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, otoprodüktör ve ticaret lisansı. Lisansların bedeli ve diğer unsurları; çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Bir defada en çok 49 yıllığına verilecek olan lisanslardan, üretim, iletim ve dağıtım için olanları asgari 10 yıl geçerdi olacak.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı