Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Eksik bildirilen güne ceza var mı?

İşçi olarak çalışanların her ay 30 gün sigortalı gösterilmesi gerekmektedir. Ancak, bazı işçiler ayın belli günlerinde çalışmamaktadırlar. Bu durumdakilerin eksik günlerinin bildiriminde belli bir usül vardır. Bu usulün ihlali ise para cezası değil eksik gün primlerinin gecikme zammı ile tahsilidir.

Eksik bildirilen güne ceza var mıÖNCE genel hukuk bilgisi; "kanunsuz suç ve ceza olmaz." Dahası idare düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza koyamaz. Bunun doğal sonucu ise kanunların suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemeyeceğidir.SSK uygulamasında verilecek cezalar kapsamında da yukarıdaki ilke geçerli olmaktadır şüphesiz. SSK’da hangi durumlar için para cezası verileceği kanunda tek tek sayılmıştır. KANUN NE DİYOR?Bunlar işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile prim belgesinin süresinde SSK’ya verilmemesi fiilleri ve prim belgesinin işyerinde asılı olmaması ile kayıt belgelerinin ibraz edilmemesi yada ibraz edilen kayıtların geçersiz sayılması halleridir.Dolayısıyla kanunda belirtilen sözkonusu suç fiillerinin işlenmesi durumunda idari para cezası uygulanabilmektedir. Yoksa kanunda sayılmamış bir fiilden dolayı para cezası uygulanamaz. Şu halde otuz günün altında SSK’ya bildirilenler için neden eksik gün bildirdiklerini izah eden eksik gün belgesinin süresinde verilmemesinden dolayı idari para cezası uygulanamayacaktır.GEÇERLİ EVRAKLAREsasen "eksik gün formu da" prim belgesinin verilmesi gereken süre içerisinde eki kanıtlayıcı belgelerle birlikte SSK’ya verilmek durumundadır. Bu sürede verilmemesinin yaptırımı vardır fakat bu yaptırım para cezası değildir. Şöyle; süresinde verilmeyen eksik gün bildirim formu ekindeki kanıtlayıcı belgeler resmi sağlık kuruluşundan alınan istirahat raporu, tutukluluk belgesi gibi "sonradan düzenlenmesi mümkün olamayacak" nitelikteki belgeler ise SSK yine de bu belgelere itibar eder ve bildirimi geçerli sayar.Tahsilat ŞekliEğer eksik gün belgesinin eki kanıtlayıcı nitelikteki belgeler ücretsiz izin belgesi, puantaj kaydı gibi "sonradan düzenlenmesi mümkün belgeler" ise süresinde verilmedikleri için SSK bunlara itibar etmez. Sigortalı diyelim 10 gün gösterilmiş ise bunu 30’a tamamlayarak gecikme zammı ile tahsili yoluna gider. Anlaşılacağı üzere eksik bildirim belgesinin yaptırımı para cezası değildir.Fahri hemşehriKÜTAHYA’nın Simav İlçesi Kaymakamı Samet Ercoşkun ilçeye bağlı Karacahisar Beldesi’nin fahri hemşerisi oldu. Karacahisar Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar gereği hazırlanan fahri hemşerilik beratı ve onuruna düzenlenen plaket Ercoşkun’a Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların da katılımıyla düzenlenen törenle Belediye Başkanı Ali Tekel tarafından sunuldu.

X