Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Ekonomik istikrarın faturası kadınlara mı çıkıyor

EKONOMİDE hiçbir şey maliyetsiz değildir. Fiyat istikrarının bozulmasının da maliyeti vardır.

Fiyat istikrarını yeniden kalıcı olarak tesis etmenin de küçümsenmeyecek bir maliyeti olacaktır.

Bu maliyeti ödemeye razı olduğumuz sürece fiyat istikrarını tesis etmekte başarılı olacağız. Fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ettiğimizde, ödediğimiz maliyetlerin getirisini uzun dönemli sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak daha fazla almaya başlayacağız.

Fiyat istikrarına giden yolda en önemli maliyetlerden biri istihdam üzerinedir. Enflasyonun düşmesiyle yüksek enflasyon altında ekonomide edinilen hantallıklar azalacaktır. Verimlilik artışları ön plana çıkacaktır. Verimlilik artışı ve maliyetleri kontrol etmenin önemli bir parametresi de istihdamdan tasarruf olarak karşımıza çıkmaktadır.

KADINLARDAN TASARRUF

Toplulaştırılmış işgücü verilerde
bu eğilimi çok açık bir biçimde görüyoruz. Grafiklerde sol eksende reel milli gelirin (Gayri Safi Milli Hasıla) üçer aylık dönemlerde yıllık hareketli toplamları verilmektedir. Sağ eksende ise üçer aylık istihdamın yılık hareketli ortalamaları gösterilmektedir.

Reel olarak ölçülen milli gelir ile toplam istihdam aynı grafikte gösterildiğinde, milli gelir-istihdam ilişkisinin 2002 yılı sonunda bozulduğunu, milli gelir arttığı halde, toplam istihdamın önce düştüğünü görüyoruz. 2004 yılının başından itibaren istihdam artışı milli gelir artışını yakalama eğilimine giriyor. Ancak son dönemlerde, istihdam-milli gelir ilişkisi 2002 yılının sonlarındaki göreli düzeyine gelebiliyor.

İstihdam verilerinin ayrıntılarına girildiğinde ilginç eğilimler gözlenmektedir. Aslında, erkeklerin istihdamı milli gelir artışı yönünde artmıştır. Yine de, erkeklerin istihdamında belli bir tasarruf da yapılmıştır. 2002 yılının son çeyreğindeki bir yıllık ortalama erkek istihdamına göre, 2005 yılının üçüncü çeyreğindeki bir yıllık istidam yüzde 7 civarında artmıştır. Halbuki, aynı dönemde milli gelir artışı yüzde 20’yi geçmiştir.

Kadınların istihdamı çok daha vahim bir durum arz etmiştir. Ekonomi büyürken, kadınların istihdamı mutlak olarak düşmüştür. Aynı dönemde, kadınların istihdamındaki düşüş yüzde 7.4 olmuştur.

Ekonomik istikrarın maliyetinin önemli bir bölümü istihdam üzerine çıkmıştır. Ama, maliyetin göreli ağırlığı kadınların üzerine daha fazla yıkılmış gibi görünmektedir.

Son dönemdeki istihdam artışının önemli bir bölümünün inşaat sektöründen geldiği düşünülürse, önümüzdeki dönemde de maliyetin önemli bir bölümünün kadınların üzerinde kalacağını tahmin etmek çok zor değildir.

Ekonomik istikrarın faturası kadınlara mı çıkıyor

Ekonomik istikrarın faturası kadınlara mı çıkıyor

Ekonomik istikrarın faturası kadınlara mı çıkıyor

X