GeriEkonomi Ziraat ve Halk'ta özelleştirme startı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Ziraat ve Halk'ta özelleştirme startı

Ziraat ve Halk Bankaları'nın "yeniden yapılandırma ve özelleştirmeye hazırlık planları uygulama esas ve usulleri"ne ilişkin kararname hazırlıkları tamamlandı. İmzaya açılan kararname, 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası'nın 514, Halk Bankası'nın 383 şubesinin kapatılmasını öngörüyor.Yeni stand-by programı çerçevesinde IMF'ye verilecek Ek Niyet Mektubu taslağında yer alan Ziraat ve Halk Bankaları'nın özelleştirilmesi için ilk adım atıldı. Bankaların yeniden yapılandırma ve özelleştirmeye hazırlık planları uygulama esas ve usullerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı imzaya açıldı. Buna göre, 30 Haziran 2002 tarihine kadar, bankaların verimli olmayan şubeleri kademeli olarak kapatılacak, personelleri ise ilgili başka kurumlara atanacak. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 11 Ocak'ta Başbakanlığa sunduğu Bakanlar Kurulu karar tasarısı 9 maddeyi içeriyor. Tasarıya göre bankaların yeniden yapılandırma ve özelleştirmeye hazırlık planları, karlılık ve verimlilik ilkelerine göre belirlenen mali ve işlevsel yeniden yapılandırma programlarından oluşuyor. Yapılacak düzenlemeler ise şöyle:ŞUBELER KAPANACAKAktif büyüklükleri, kaynak toplama ve plasmanları açısından karlı ve verimli olmayan, Ziraat Bankası A.Ş.'nin 514, Halk Bankası'nın ise 383 adet şube, büro ve özel işlem merkezi 30.06.2002 tarihine kadar kademeli olarak kapatılacak. Bankalarda 31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamayacak. Ziraat Bankası'nın 12 bin, Halk Bankası'nın 4 bin personelinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları Devlet Personel Başkanlığı tarafından 30.06.2002 tarihine kadar tamamlanacak.Bankaların yönetim kurullarınca, bankaların iştirak portföylerinden çıkarılmalarına karar verilen iştirak hisseleri, başka bir işleme gerek olmaksızın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilecek. Ancak Ziraat Bankası Yönetim Kurulu, tasfiye işlemleri bu banka tarafından yürütülen bankaların iştiraklerinden faal olanlarını satış yoluyla elden çıkarabilecek.Bankaların yönetim kurulları, iştigal konuları Bankalar Kanunu'nda tanımlanmış olan iştiraklerindeki payları konusunda; kontrol güçlerinin bulunup bulunmadığı, bunların sunduğu hizmetlerden maliyet avantajı elde edilip edilmediği hususlarını dikkate alarak, paylarını artırmak amacıyla yeni hisse edinmeye ve yeniden yapılandırma çalışmalarında ihtiyaç duyacakları iştirakler kurmaya veya kurulu bulunanlara iştirak etmeye yetkili olacaklar. Yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemleri, 2004 yılı Nisan ayına kadar tamamlanacak. Ancak Bakanlar kurulu bu süreyi bir defa olmak üzere 1.5 yıl daha uzatmaya yetkili bulunuyor. Yeniden yapılandırma ve özelleştirmeye hazırlık işlemlerine ilişkin olarak Bankalar, yönetim kurullarınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kendi kaynaklarından karşılanmak üzere yerli ve/veya yabancı danışman istihdam etmeye ya da danışmanlık hizmeti satın almaya yetkili olacak.