GeriEkonomi Yolsuzlukla mücadele planı hazırlanıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yolsuzlukla mücadele planı hazırlanıyor

Eylem Planı Taslağı'nda yapılan değişiklikle yabancı sermaye çekebilecek "İhale, şeffaflık ve denetim sistemi" gibi konular ön plana çıkartıldı. Eylem Planı, Kamu Harcamaları ve Kurumsal Değerlendirme Reformu Eylem Planı ile birlikte "Tek bir döküman" olarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Etkin Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı Taslağı'nın, Devlet Bakanı Kemal Derviş'in önerileri çerçevesinde değiştirildiği öğrenildi. Türkiye'de Etkin Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele için hazırlanan Eylem Planı taslağını hazırlayan, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ile çok sayıda bakanlık temsilcilerinden oluşan Yönlendirme Komitesi çalışmalarını son aşamaya getirdi. Komite'nin yaptığı çalışmalarda, Devlet Bakanı Derviş'in önerileri çerçevesinde, ihale sistemi (belli meblağları aşan ihalelerde mesleki örgüt temsilcilerinin de yer aldığı üst komisyonların denetiminin yapılması), şeffaflık ve denetim gibi konuların, taslak içinde ön plana çıkardığı belirtiliyor.Yetkililer, eylem planının, yolsuzlukla mücadele stratejisinin üç temel unsuru olan ''önleme, eğitim ve cezalandırma'' prensiplerinden oluştuğunu ifade ediyorlar. Yeni eylem planı taslağının, Devlet Bakanı Kemal Derviş'in yurtdışından dönüşünün ardından bir kez daha ele alınarak, son şeklinin verileceği kaydediliyor. TEK BİR DOKÜMAN HALİNE GETİRİLECEKEylem planı, Kamu Harcamaları ve Kurumsal Değerlendirme reformu Eylem Planı ile birlikte, ''tek bir doküman'' olarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Böylece, her iki eylem planının da ortak noktalarının belirlenerek, daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor. Her iki eylem planının, Aralık ayı sonunda Dünya Bankası'na gönderilmesi planlanıyor. EYLEM PLANI'NIN UNSURLARIYabancı sermaye girişini de teşvik etmesi beklenen Eylem Planı'nın içerdiği unsurlar ise şöyle:'' Mal bildirimlerinin şeffaflaşması, kolayca ulaşılabilir ve denetlenebilir hale gelmesi, Kamu yönetimindeki üst düzey bürokratik görevlerde etik sözleşmesi uygulamasının getirilmesi, Denetim birimleri arasında veri tabanının oluşturulması, Kara paranın aklanması ile mücadele konusunda merkezi istihbarat veri tabanının korunması, Devlet memurluğunda yükselmelerde liyakat esasına tam olarak geçilmesi,İzin, ruhsat ve hakediş işlemlerinde ivedilikle belirli sürelerin konulması, Belli meblağları aşan ihalelerde mesleki örgüt temsilcilerinin de yer aldığı üst komisyonların denetiminin yapılması, Seçim kampanyalarına ilişkin harcamaların açıklanması ve denetlenebilir hale getirilmesi, Seçimlerde adayların mal beyannamelerini verme, halkın bilgi ve denetimine sunma zorunluluğunun getirilmesi, Delil toplamayı güçlü kılarak yargılamanın hızlandırılması, Denetimde, kurumsal, bireysel bağımsızlığın güçlendirilmesi.''