GeriEkonomi Yeni TL yasası yıl sonunda yasalaşacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yeni TL yasası yıl sonunda yasalaşacak

Türkiye, Yeni Türk Lirası'na (YTL) doğru adım adım gidiyor. TL'den 6 sıfır atılmasını öngören yasa taslağı, yıl sonuna kadar yasalaşacak. Taslağa göre yeni para birimi 1 Ocak 2005'ten itibaren kullanılacak.

Merkez Bankası'nca hazırlanan ''Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'' ilgili kuruluşların görüşüne sunuldu.

7 maddeden oluşan taslakta, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi ''Yeni Türk Lirası'' olarak niteleniyor. Yeni Türk Lirası ile birlikte tekrar Kuruş'a da dönülüyor ve Yeni Türk Lirası'nın 100 Kuruş'a eşit olduğu belirtiliyor. Bakanlar Kurulu'na para biriminin tekrar Türk Lirası'na dönüşmesi için de yetki veriliyor.

YTL cinsinden yapılacak işlemlerde yarım Kuruş'un üzerindeki değerlerin bir Kuruş'a tamamlanması öngörülürken, Taslakta getirilen diğer temel düzenlemeler şöyle sıralanıyor:
   
2005'DE ÇİFTE PARA
 
-Halen tedavülde bulunan Türk Lirası banknotlar ile madeni paralar 1 Ocak 2005-31 Aralık 2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla ve yeni çıkarılacak madeni paralarla birlikte tedavül edecek.
  
Söz konusu banknotların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar Merkez Bankası'nca, madeni paraların birlikte tedavül ve değiştirilmesine ilişkin esaslar ise Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenecek.

-Tedavülden çekilecek Türk Lirası banknotlar, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 10 yıl sonra zamanaşımına uğrayacak.

-Tarafların TL üzerinden yapılan her türlü hukuki muamele ile hukuki sonuç doğuran belgeleri, 31 Aralık 2005 tarihine kadar, bu tarih dahil Yeni Türk Lirası'na göre değiştirmeleri halinde, bu muamele ve düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden muaf olacak.
 
-1 Ocak 2005-31 Aralık 2005 tarihleri arasında bütün mal ve hizmet bedelleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife listeleri, Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası üzerinden ayrı ayrı gösterilecek.
  
Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında, Kanunda öngörülen ceza uygulanacak.
   
DARPHANEYE KOLAYLIK

-Halen tedavülde bulunan, tedavülden çekilmiş veya tedavüle çıkarılacak olan banknotların basılması, bastırılması, çoğaltılması ve yayınlanması şartları TC Merkez Bankası'nca belirlenecek ve ilan olunacak.
 
İlan olunan şartlara uymayan ve Merkez Bankası'ndan gerekli izni almayan kişiler hakkında fiil daha ağır bir suça vücut vermediği takdirde 1.5 milyar liradan 5 milyar liraya kadar ağır para cezası uygulanacak.

-Hazine Müsteşarlığı'nın onayı alınmak kaydıyla, yatırım programlarında yeralması hukuku aranmaksızın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce madeni paraların üretimi ve basımı ile ilgili yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları 31 Aralık 2005 tarihine kadar Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi tutulmayacak.
   
TL'NİN DURUMU

Bu arada Taslağın genel gerekçesinde ekonomide 1980-2002 döneminde yaşanan enflasyonist sürecin dolaşımdaki banknot tutarına da yansıdığı belirtilerek, şöyle denildi:
  
''31 Aralık 1980 tarihinde 278.6 milyar Türk Lirası olan tedavüldeki banknot tutarı, 31 Aralık 2002 tarihinde 7 katrilyon 635 trilyon 621.9 milyar Türk Lirası'na (27 bin 407 katına) ulaşmıştır.

Bu gelişmenin bir sonucu olarak 1927 yılından 1980 yılına kadar dolaşımdaki banknot ihtiyacı 50 kuruş ile bin Türk Lirası arasında değişik değerlerdeki banknotlarla karşılanabilirken, 1981 yılından günümüze kadar geçen zaman içinde artan dolaşım ihtiyacını karşılayabilmek için üst değerde yeni banknotlar çıkarılmıştır.

Paramızın taşıdığı kupür değeri bakımından bugün dünyada rastlanmayan büyüklüklere ulaşması sonucunda, ifade ve yazılmasında çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır.''


Yorumları Göster
Yorumları Gizle