GeriEkonomi Yabancıya satış için önce asker ‘Evet’ diyecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  3
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yabancıya satış için önce asker ‘Evet’ diyecek

Yabancıya satış için önce asker ‘Evet’ diyecek
refid:21245485 ilişkili resim dosyası

YABANCILARA gayrimenkul satışında Valilikler, Genelkurmay’dan taşınmazın askeri yasak bölge veya askeri güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını 15 gün içinde bildirmesini talep edecek.

YABANCILARIN Türkiye’de taşınmaz edinimi başvurularında ilk görüş Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınacak. Valilikler, Genelkurmay’dan taşınmazın askeri yasak bölge veya askeri güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını, 15 gün içinde bildirmesini talep edecek. Bu bilgiler taşınmazın sayısı, yüzölçümü, türü ve kullanım amacı çerçevesinde incelenecek. İnceleme sonunda kullanım amacı açısından şüpheli durumlar komisyona sunulacak.

İlk adres Genelkurmay

Ekonomi Bakanlığı’nca hazırlanan “2644 Sayılı Tapu Kanunu kapsamındaki şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimine ilişkin yönetmelik” Resmi Gazete’de dün yayınlandı. Yönetmeliğe göre, Türkiye’de taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen şirketler, belgelerle birlikte taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğe başvuracak. Valilik, taşınmaz edinimi başvurusunun yapılmasının ardından üç iş günü içinde, taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneğini Genelkurmay Başkanlığı veya ilgili komutanlıklara gönderecek.

Tescil için 6 ay süre

Valilik, askerden taşınmazın askeri yasak bölge, askeri güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını, 15 gün içinde bildirmesini talep edecek. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın belirtilen alanlar içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılacak. Taşınmazın askeri yasak bölge ve askeri güvenlik bölgesi içinde kaldığının bildirilmesi halinde valilik, söz konusu bildirimin ardından yine üç iş günü içinde diğer başvuru belgelerinin birer suretini Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklara gönderecek. Başvuru sonucunun olumlu olması veya olumlu sayılması halinde, tescil işleminin yapılması için valilik tarafından şirketle tapu sicil müdürlüğüne üç iş günü içinde yazılı bilgi verilecek. Tescil talebi, yazılı bilginin şirkete tebliğ edilmesinden itibaren altı ay içinde yapılacak. Sürenin aşılması halinde, taşınmaz edinimi başvurusu yenilenecek.

Kıstas ülke güvenliği

Başvuru sonucunun olumsuz olması halinde Valilik tarafından şirkete üç iş günü içinde işlemin gerekçesi, işleme karşı başvurulacak yargı yolu ve süresi yazılı olarak bildirilecek. Taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalması halinde, taşınmaz mülkiyeti edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığı komisyon tarafından beş gün içinde değerlendirilecek. Valilikler, şirketlerin veya iştiraklerin taşınmazlarına ilişkin bilgilerini, her yıl Aralık ayı sonunda ilgili tapu sicil müdürlüğünden temin ederek bu bilgileri; taşınmaz sayısı, taşınmazın yüzölçümü, taşınmazın türü ve kullanım amacı çerçevesinde inceleyecek. Yapılan inceleme sonucunda kullanım amacı açısından şüpheli gördüğü durumları, komisyonun bilgisine sunacak.

 

 

45 gün süre verilecek
? MÜLKİYET edinimi durumunun ülke güvenliğine aykırı olduğu kanaatine varılması halinde, bu durum Valilik tarafından şirkete veya iştirake üç iş günü içinde yazılı olarak bildirilecek. Bildirime, otuz gün içinde yazılı cevap verilmesi zorunlu olacak. Valilik, şirketin veya iştirakin cevabıyla birlikte konuyu komisyona iletecek. Yapılacak değerlendirmenin ardından komisyon, mülkiyet edinim durumunun ülke güvenliğine uygun hale getirilmesi için şirkete veya iştirake kırk beş günlük süre verebilecek. Talep edilmesi ve haklı gerekçelerin varlığı halinde, bu süre bir defaya mahsus olmak ve altı ayı geçmemek üzere uzatılacak.

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle