Yabancılara mülk satışı için karar bekleniyor

Hürriyet Haber
22.10.2005 - 11:12 | Son Güncelleme:

Yabancılara mülk satışını yeniden başlatacak olan yasal düzenleme, yabancı fonlar ve yabancı şirketler konusunda verilecek nihai kararı bekliyor.

Adalet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından hazırlanan Kanun Taslağı, 2 ayı aşkın süredir Başbakanlık'da değerlendiriliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin yabancılara mülk satışını kolaylaştıran önceki yasayı iptal gerekçeleri de dikkate alınarak hazırlanan taslak, onay aşamasında önce Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, daha sonra da Devlet Bakanı Ali Babacan'ın itirazı ile karşılaştı.

Maliye Bakanı Unakıtan, taslağın mevcut haliyle yabancı fonların Türkiye'de mülk alımına izin vermediğini belirterek, bu fonları da kapsayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Bakanı Babacan ise, taslaktaki ticari şirketlere ilişkin sınırlamalara karşı çıktı ve bu sınırlamaların yabancı sermaye girişini olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Babacan, yabancılara mülk satışına ilişkin taslağa ticari şirketlerle ilgili hükümler konulmaması, bunun yerine ilgili yasalara atıfta bulunulması yönünde görüş sundu. Ali Babacan, sınırlayıcı hükümlerin, ekonominin dışa açılmasında geri adım anlamı taşıyacağını da söyledi.

YABANCILAR BEKLİYOR

Yeni düzenleme, geçtiğimiz Perşembe günü Başbakanlık'ta yapılan toplantıda tekrar masaya yatırıldı. Maliye ve Hazine bürokratları, bakanlarının taleplerinde ısrar ederken, Komisyonun diğer üyeleri, taslağın bu haliyle yasalaşması gerektiğini vurguladılar.
Bunun üzerine, Babacan ve Unakıtan'la yeni bir değerlendirme yapılması, taslağın bu değerlendirmenin ardından biran önce yasalaşmasının sağlanması yönünde karar alındı.
Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girdiği 25 Temmuz'dan bu yana yabancılar, Türkiye'de mülk satın alamıyor.
Başta sahil kesimi olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde mülk edinmek amacıyla tapu müdürlüklerine gelen yabancılar da, yeni düzenleme çıkmadığı için geri çevriliyor.

-YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?-

Komisyonun hazırladığı taslak, Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri çerçevesinde, yabancılara mülk satışının sınırlarını net olarak çiziyor.
Taslağa göre, yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılan taşınmazları satın alabilecek.
Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmaz ve sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü, 10 bin metrekareyi geçemeyecek. Ancak Bakanlar Kurulu, bu miktarı 3 katına kadar artırabilecek.
Yabancı ülkelerde kurulan ticaret şirketleri ise, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uymak koşulunun yanı sıra, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da uygun görüşüyle Türkiye'de mülk sahibi olabilecek.
Ticaret şirketleri, münhasıran turizm, sanayi ve teknoloji yatırımlarına ilişkin olarak, fiilen bu yatırımlarla ilgili bina ve tesis yapımı ve yapılış amaçlarına uygun işletilmek üzere çevre düzeni ve imar planları ile kültür ve turizm, koruma ve gelişme bölgeleri, turizm merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve bu amaçlarla ayrılmış alanlarda en fazla 50 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz edinebilecek.

-BAKANLAR KURULU'NA SINIRLAMA YETKİSİ-

Yabancıların, sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültür özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar ile özel koruma bölgeleri, flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlar ve stratejik yerlerde, ülke güvenliği bakımından taşınmaz edinemeyeceği bölgeler de Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
Bakanlar Kurulu, yabancı gerçek kişilerin il bazında satın alabileceği taşınmaz miktarı için il yüzölçümünün binde 5'ini geçmemek üzere bir oran sınırlaması da getirebilecek.
Yabancıların Türkiye'de mülk edinimini kolaylaştıran yasanın yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2003 tarihinden, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu düzenlemeyle ilgili iptal kararının uygulamaya konulduğu 25 Temmuz 2005 tarihine kadar geçen sürede 18 bin 959 yabancı, Türkiye'de mülk satın aldı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 58 değişik ülkeye mensup yabancıların bu süreçte edindiği mülk sayısı da 15 bin 842 olarak belirlendi.
Türkiye'de emlak satın alan yabancılar sıralamasında İngilizler başı çekerken, bunu Almanlar, İrlandalılar, Hollandalılar, Danimarkalılar, Norveçliler ve Yunanlılar izliyor.
(ANKARA/A.A) 

10:52 22/10/05
"
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı