GeriEkonomi Vergide değişim geliyor, en çok onlara yarayacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  3
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Vergide değişim geliyor, en çok onlara yarayacak

Vergide değişim geliyor, en çok onlara yarayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Finans sektörünün aktörleri, aynı vergi düzenlemeleri karşısında rekabet yapsınlar” diyerek, vergisel farklılıkları gidermek için çalışma başlattıklarını açıkladı. Düzenleme en çok, yıllardır bankalarla eşitlik isteyen leasingcilere yarayacak.

Finans şirketleri arasında vergi eşitliği sağlayacak çalışma leasingciler için umut oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Finans sektörünün vergi kanunları karşısında durumları aynı olsun istedik. Farklılıklarını gideriyoruz. Piyasadaki aktörler aynı vergi düzenlemeleri karşısında rekabet yapsınlar’ açıklaması, yıllardır, bankalarla eşit şartlarda rekabet etmeyi talep eden leasing şirketlerini sevindir. Hem bankalar hem de leasing şirketleri finans şirketi olmasına ve her iki kesim de reel sektörü fonlamasına rağmen, mevcut uygulama vergisel anlamda bankaları kayırıyor. Bankalar birçok işlemde vergi ödemezken, leasing şirketleri aynı işlemler için vergi ödemek durumunda kalıyor. Örneğin, kendilerini bankalardan sağladıkları fonlar ile finanse eden leasing şirketleri, yurtdışındaki bankalardan sağladıkları üç yılın altındaki döviz kredilerinde Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ödüyor.

TALEBİMİZ KARŞILANACAK
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Osman Zeki Özger, bankalarla eşit uygulama konusunda Maliye Bakanlığı’ndan talepleri olduğunu belirterek, “Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tabi oldukları, aracılık maliyeti oluşturan düzenlemelere ilişkin yapmış oldukları mevzuat taramaları sonucu belirlenen farklılıkların tüm finansal kuruluşlara eşit uygulanarak rekabet ortamının iyileştirilmesi yönünde taleplerimiz oldu. Maliye Bakanlığı yetkilileri bu taleplerimizin bir kısmının makul olduğunu, bir kısmı ile ilgili olarak ek çalışma yapılmasına ihtiyaç duydukları bilgisini ilettiler. Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklama bize taleplerimizin bir kısmının karşılanacağı yönünde ümit verdi” dedi.

MALİYETLERİMİZ ARTIYOR
Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde finansal kiralama şirketlerinin kredi kurumu, yaptıkları işlemlerin ise kredi tesisi olmasına rağmen, leasing şirketlerinin ayıracakları özel karşılıkların, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider kaydının bankalardan farklı olmaması gerektiğini söyledi. Gökmen, vergisel konularda eşitsizliğin yarattığı etkilere de değinerek, “KKDF, direkt olarak aracılık maliyetlerini yükselten, dolayısıyla yatırımcıya da ekstra maliyet olarak yansıyan bir unsur oldu. Finansal kurumlar arasında Anayasa’nın temelinde olan eşitlik kuralına aykırılık sebebiyle, bu vergi adaletsizliği banka dışı finansal kurumlar aleyhine maliyetlerin artmasına, dolayısıyla yatırım finansmanı anlamında beraber hizmet sunulan bankalara oranla, daha yüksek fiyatlamalar yapmamıza sebep olmakta” dedi.

KDV KONUSUNDA TALEBİMİZ YOK

FKB Başkanı Osman Zeki Özger, sektör olarak ayrıcalıklı uygulama yapılması yönünde bir talepleri olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Taleplerimiz, rekabet koşullarının geliştirilmesi yönünde. Bu çerçevede finansal kiralama konusu malların bir kısmına yüzde 1 oranında KDV uygulanması konusunda sektör olarak talebimiz bulunmuyor. Bu konudaki talepler, makina üreticileri ve bu makinaları kullanacak olan sektörlerin temsilcileri tarafından yapılıyor ve maliye politikaları ile uyumlu bulunan talepler karşılanıyor. 2007 yılı sonunda finansal kiralama işlemlerine uygulanan yüzde 1 oranındaki KDV, yürürlükten kaldırıldı, bu tarihten sonra ilgili tarafların talepleri dikkate alınarak makina bazında listeler oluşturuldu ve üretim makinalarının ağırlıklı kısmında yüzde 1 KDV uygulamasına dönüldü.”

BANKALARLA EŞİT ŞARTLAR İSTİYORUZ

GARANTİ Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, tüm vergi uygulamalarında bankalar ile eşit şartlara sahip olmayı talep ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Finansal kiralama şirketlerinin mevzuat çerçevesinde ayıracakları özel karşılıkların, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider kaydı bankalardan farklı olmamalı. Bunun yanı sıra özellikle sektörümüzde nispeten yeni bir ürün olan sat ve geri kirala işlemleri ile ilgili olan bazı belirsizliklerin giderilmesi ile ilgili Maliye Bakanlığına ilettiğimiz ve Bakanlık tarafından olumlu karşılanan taleplerimiz var. Bunlar ile ilgili yasal düzenlemelerin de en kısa zamanda Meclise sunularak yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Eşitlik sağlanırsa, maliyetlerin düşmesi, desteklediğimiz sektörlere daha uygun maliyetlerle finansman sağlamamıza ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlamamıza neden olur ve hizmet sunulan müşteri ağımız genişler. Üretime, üreticiye sağladığımız katkılar çoğalır ve istihdamı artırır.”

BANKALARLA LEASİNGCİLER ARASINDAKİ FARK

LEASING şirketleri finansmanı, bankalardan sağlıyor. Şirketlerden, yurtdışındaki bankalardan sağladıkları 3 yılın altındaki döviz kredilerinden, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) kesilirken, bankalardan bu kesinti yapılmıyor. Leasing şirketleri yurt dışından temin edilen finansal kiralama konusu malların ithalatını kendileri yapıyor. İthalatın mal bedelinin vadeli olması durumunda, vadenin süresi dikkate alınmaksızın mal bedelinin yüzde 6’sı oranında KKDF’ye tabi tutuluyorlar. Bankaların, özel kredi karşılıkları, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilirken; finansal kiralama şirketlerinin, ayırdıkları özel kredi karşılıkları gider olarak kabul edilmiyor.

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle