GeriEkonomi Vergide basit sistemin dayanılmaz ağırlığı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Vergide basit sistemin dayanılmaz ağırlığı

Götürü usülde vergiye tabi olan, belge alıp vermeyerek ve defter tutmayarak, kazançları Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen cetvellere göre vergilendirilen mükellefler, 1.1. 1999 dan itibaren ‘‘Basit Usulde Vergilendirme‘‘ adı verilen sisteme geçtiler. 6 Aralık 1998 tarihli 215 sayılı ve 16 sayılık tebliğin genel hatları şöyle:

GENEL ŞARTLAR:

Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak.

Yıllık kira bedeli büyük şehirlerde 420 milyon, diğer yerlerde yıllık 300 milyon lirayı aşmamak.

Ticari, zirai, mesleki faaliyetlerden dolayı gerçek usulde mükellef olmamak.

Belediyelere işgal harcı ödeyenler için işyeri kirasına ilişkin şart aranmaz.

ÖZEL ŞARTLAR:

Yıllık alış 6 milyar lirayı, satış tutarı 8 milyar lirayı,

Alım satım dışındaki işlerde safi iş hasılatı 3 milyar lirayı aşmamak.

Tekel maddeleri, milli piyango, şeker, akaryakıt satanlar için ayrı alış satış tutarları tespit edilmiştir.

NELER YAPILACAK?

Basit usule tabi olan eski götürüler, 1.1.1999 dan itibaren fatura, perakende satış vesikası ve diğer belgeleri almak ve vermek zorundalar.

30.06 1999'a kadar günlük hasılatlar için tek bir fatura düzenleyecekler

Dolmuş işletenler hariç (demekki taksiler verecek), müşteriye perakende satış vesikası ve diğer belgeleri almak ve vermek zorundalar. Taksilerin fatura vermesi fişli taksimetrelerin takılmasına kadar ertelendi.

Kullanılacak belgeler ve zarflar, meslek odalarından temin edilecektir. Belgelerin basımı için vergi dairelerinden izin almaya gerek yoktur. Meslek odaları mükelleflere kaşelerini basarak teslim edecektir.

Mükelleflerin kayıtları meslek odalarında kurulacak bürolarda, meslek mensupları tarafından tutulacaktır.

Mükellefler, üç aylık mal alış ve giderleri ile hasılat belgelerini 23x32.5 ebadında torba zarflara koyacaklardır.

Zarflar üçer ayı takip eden onuncu güne kadar bürolara verilecek.

Kayıtlar bilgisayar ortamında tutulacak.

Her yılın sonunda hesap özeti, verilecek beyannameye eklenecek.

Bir yılda iki defa belge alıp vermeyenlerin dereceleri yüzde 50 arttırılarak vergilenecek.

Belegeler ve zarflar bir yıl büroda, beş yıl mükelleflerce saklanacak.

Beyannameler şubat ayında, başka gelirleri varsa mart ayında verilir.

Basit usulde mükelelfler gelir vergisi kesintisi yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyecekler.

KDV beyannameleri üç ayda bir verilecek.

Geçici vergi ödemeyecekler.

Gerçek usule tabi olup işini terkedenler ile bunların eş ve çocukları basit usulden yaralanamayacaklar.

Basit usulde esnaf muaflığı

Gezici olarak iş yapan esnafın esnaf muaflığından faydalanması için alım satım tutar sınır kaldırılmıştır.

Sabit işyeri önünde sergi açarak, içerdeki malları satanlar muafiyet kapsamı dışındadır.

Esnaf muaflığından faydalanmak için meslek odalarına kayıt yaptırmak ve belediyelerden‘‘esnaf muaflığı’’ belgesi almak gerekir. Belge harcı 6 ile 12 milyon lira arasındadır.

İş akdi ile bağlı olmadan kapı

kapı dolaşarak tüketiciye mal satanlar, esnaf muaflığı belgesi almayacaktır.

Belediye zabıtasının yaptığı denetimlerde, mal alış ve giderlerine ilişkin belgeleri yanıda bulundurmayanlar ve bulundurulan belgelerin satışının yapıldığı mal ile ilişkisi bulunmadığı durumlarda, esnaf muaflığı belgesi iptal edilecektir. Tespitin bir defa yapılması yeterlidir.

Belgesi iptal edilenler, yeniden harcını ödeyerek belge alabilirler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle