Geri Ekonomi Vergi borcuna karşılık gayrimenkul dönemi başlıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Vergi borcuna karşılık gayrimenkul dönemi başlıyor

Çok zor duruma düşmüş mükellefler’ devlete olan vergi ve benzeri borçlarına karşılık olarak gayrimenkullerini verebilecekler. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler vergi dairelerine başvuracak.Milli Emlak, önerilen arsa veya binaya kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olduğunu bildirirse, mükellefin kamu borçlarını ödemede ‘çok zor duruma düşüp düşmediği’ tespit edilecek. ‘Zor duruma düştüğü’ belirlenen mükelleflerin önerdiği gayrimenkuller borca karşılık Devlet tarafından alınacak. Uygulamadan, başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları da yararlanacak.Maliye Bakanlığı, ‘çok zor duruma düşmüş’ vergi mükellefleri ile belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık olarak taşınmazlarının Maliye Bakanlığınca satın alınmasına ilişkin esasları belirledi.Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler bir bağlı bulundukları vergi dairesine başvuracaklar. Mükellefler, vergi borçlarına karşılık olarak önerdikleri taşınmazların tapu senetlerinin bir örneği ile taşınmazı tanıtıcı dokümanları vergi dairesine verecekler. Vergi dairesi mükellefin borçlarını tespit ederek, başvuruyu borca karşılık önerilen taşınmazlara, hizmetlerinin yerine getirilmesinde genel bütçeli daireler veya katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulup duyulmadığının tespit edilmesi amacıyla Milli Emlak Müdürlüğüne aktaracak.