GeriEkonomi Vakıfbank'ın özelleştirilmesine vize
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Vakıfbank'ın özelleştirilmesine vize

Anayasa Mahkemesi, Vakıfbank`ın özelleştirilmesini öngören Yasa`nın iptal istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi Başkan vekili Haşim Kılıç, bugünkü toplantılarında, 4604 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı Kanunu`nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdıklarını bildirdi. Kılıç, 4604 sayılı Yasa`nın Anayasa`ya aykırı olmadığına oybirliği ile karar verdiklerini belirterek, iptal isteminin reddedildiğini kaydetti. Kapatılan FP, Türkiye Vakıflar Bankası`nın özelleştirilmesini öngören 4604 sayılı Yasa`nın tamamının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle dava açmıştı. İptali istenen Yasa, Türkiye Vakıflar Bankası`nın (A) ve (B) grubu hisselerinin halka arz ve satışına imkan sağlıyor. Kanun, Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne ait (B) grubu hisselerin, halka arz suretiyle satılabilmesine imkan sağlanırken, (A) grubu hisselerin satışı ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye ise Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Bu arada kanunla (B) grubu hisselerin satışı yapılmadan (A) grubu hisselerin satışının yapılamayacağı hükme bağlanırken, (A) grubu hisselerin satışı ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemede Bakanlar Kurulu`na yetki veriliyor. DYP`NİN BAŞVURUSUAnayasa Mahkemesi, Anamuhalefet Partisi DYP`nin, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un geçici 5. maddesi ile 3. maddesinin iptali istemiyle açtığı davayı da yarın esastan görüşecek. Yasa`nın, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna sınırlama getiren geçici 5. maddesi şöyle: ``Bankaların yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yürütmekte oldukları görevlerden yalnızca, reel sektörün faaliyetlerinin gelişip devamını temin etmek, bankaların aktiflerini seyyal kılmak, pasif kalitesini yükseltmek ve bankaların reorganizasyonunu sağlayarak süratle özelleştirmeye hazırlamak amacıyla yapacakları ve konusu açıkça suç teşkil etmeyen iş ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamazlar. Yeniden yapılandırma sürecinde ve bu amaca yönelik olarak bu kişilerin iş ve işlemleriyle ilgili, üçüncü kişilerce kusura dayalı açılacak davalar, temsil ettikleri banka veya bankalara açılır. Bankaların rücu hakkı saklıdır.`` DYP`nin iptalini istediği diğer madde ise 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun ek 2. maddesini değiştiriyor. Bu madde, Vakıflar Bankası`nın (A) grubu hisseleri ile (B) grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne ait olanların satışına ve busatışla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu`nu yetkili olacağını düzenliyor.