GeriEkonomi Ürün denetim kurulu geliyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Ürün denetim kurulu geliyor

Ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olup olmadığının takibi için Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu oluşturuluyor. Bir ürünün güvenli olmadığı belirlenirse, yetkili kuruluş piyasaya arzının kısıtlanması, toplatılması ve bertaraf edilmesine ilişkin önlem alabilecek.

Bakanlar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ve 11 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" ile ürünlerin piyasaya arzı ve dağıtımı aşamasında ya da ürünler piyasada iken teknik düzenlemelere ve güvenli olup olmadığının denetimi ve bu konudaalınacak önlemler düzenlendi.

Yönetmeliğe göre, ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, yetkili kuruluşlarca hazırlanacak. Piyasaya arz edilecek yeni ürünler de bu teknik düzenlemelere uygun olacak. Kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi öngörülen ürünler ile AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünler de bu kapsama girecek.

2. EL ÜRÜNLER KAPSAM DIŞI 

Düzenleme çerçevesinde piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması zorunluluğu bulunacak. Bu hüküm, üretici ve dağıtıcının, alıcıya bu konuda açıkça bilgi vermesi kaydıyla, antika veya kullanılmadan önce tamir edilmesi gereken 2. el ürünlere uygulanmayacak.

Üreticiler de piyasaya sadece güvenli ürünleri arz edecek. Teknik düzenlemeye uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilirken, bir ürününgüvenli olmadığının tespiti halinde, yetkili kuruluşlar, ürünün piyasaya arzının kısıtlanması, piyasadan toplatılması ve bertaraf edilmesine ilişkin önlemleri alacak. Dağıtıcılar da, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya sevkedemeyecek. Bu arada yetkili kuruluş, teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş dahi olsa bir ürünün güvenli olmadığının kesin belirtilerinin bulunması durumunda, ürün kontrolü yapılıncaya kadar piyasaya arzının geçici olarak durdurulması kararını alacak ve bu karar üreticiye de hemen bildirilecek.

Kesin belirtinin tespitinden itibaren en geç 24 saat içinde de o ürünle ilgili kontrollere başlanacak.

Kontroller sonunda ürünün güvenli olmadığının anlaşılması halinde de yetkili kuruluş masraflar üreticiden karşılanmak üzere, söz konusu ürünün piyasaya arzını yasaklayacak, arz edilmiş ürünlerin toplanmasını sağlayacak. Aynı şekilde güvensizliğin üretici tarafındangiderilmesinin mümkün olduğu hallerde ürünün güvenli hale getirilmesi için üreticiyi uyaracak. Güvenli hale getirilmemesi veya bunun imkansız olduğu durumlarda da taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini temin edecek.

KURULUN GÖREVLERİ

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu da, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında yetkili kuruluşların birer daimi temsilcisinden oluşacak.

Kurul Başkanı, konunun niteliğine göre özel sektör temsilcilerini ve diğer uzmanları da Kurul toplantısına çağırabilecek. Kurul toplantıları, olağanüstü koşullar dışında 4 ayda bir toplanacak.

Yetkili kuruluşlar da, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yaptıkları faaliyetlere ilişkin yıllık raporları, Kurul sekreterya hizmetlerini yürütecek olan Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğüne iletecek.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ

Bu arada Bakanlar Kurulu'nun bugün yayımlanan ve yine 11 Ocak'tan geçerli olarak yürürlüğe giren Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair yönetmelik ile de ürünlerin teknik düzenlemeye uygunlugunun nasıl sağlanacağı konusundaki esaslar düzenlendi.

Buna göre, ilgili ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygunluğununtest edilmesi, muayene edilmesi ya da belgelendirilmesini işlemini uygunluk değerlendirme kuruluşları yapacak. Test, muayene ya da belgelendirme kuruluşları arasından bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından onaylanmış kuruluş seçilecek.

Uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluşlar, yaptıkları uygunluk değerlendirme faaliyetinden dolayı kapsamdaki ürünle ilgili mevzuatı yürüten yetkili kuruluşa karşı sorumlu olacak.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle