GeriEkonomi Ücretliye vergi indirimi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  23
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Ücretliye vergi indirimi

Ücretliye vergi indirimi
refid:3995761 ilişkili resim dosyası

Kurumlar Vergisinin ardından Gelir Vergisi Kanunu da silbaştan değiştiriliyor. Yeni tasarı ile işçi ve memurlar için asgari geçim indirimi öngörülüyor, istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılması planlanıyor.

Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal'dan aldığı bilgiye göre, Konsey, Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazımı için çalışma başlattı.


Bu çerçevede oluşturulan alt komisyonlar, İtalya, Rusya, Hollanda, Almanya, İngiltere, İsrail, İspanya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Avusturalya, Avusturya, Güney Afrika, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın gelir vergisi rejimlerini mercek altına aldı.

İlkeli, basit, sade, adil, eşit, sürdürülebilir, verimli ve etkin bir gelir vergisi sistemi öngören yeni düzenleme ile “gelir vergisi tabanını yaygınlaştırması, yaşanabilir bir vergi ortamı sağlanması, mükellef odaklı bir yapı oluşturulması, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, kayıtdışı ekonominin önlenmesi ve vergi güvenliğinin güçlendirilmesi” hedefleniyor. Yasa Taslağı'nın Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak, Maliye Bakanlığı'na sunulması bekleniyor.

ÜCRETLİLERE VERGİ İNDİRİMİ

Bu arada Konsey çalışmaları sırasında, gelir vergisinde yapılacak bazı temel değişiklikler de şekillenmeye başladı.
Vergi Konseyi'nin vergi taslağında yeralması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

- Ücretlilere asgari geçim indirimi: Gelir vergisinde tek tarifeye geçilmesiyle birlikte, ücretlilerin ortadan kalkan vergi avantajının, ”asgari geçim indirimi” müessesesiyle yeniden sağlanması düşünülüyor. Çalışmalarda, hemen hemen bütün ülkelerde ücretlilere yönelik bu tür uygulamaların geçerli olduğu belirlendi. Sözkonusu sisteme ülkemizde de yer verilerek, işçi ve memurların belli tutara olan olan gelirlerinin vergi dışı bırakılması öngörülüyor.

- Vergi iadesinin kaldırılması: Konsey, emeklilerden sonra işçi ve memurlara yönelik vergi iadesinin kaldırılması konusunu da gündemine aldı. Yerine belge alımını sağlayacak yeni bir mekanizma konulmak kaydıyla vergi iadesinin kaldırılması çalışmalar sırasında ele alınacak. Bu konuda son karar siyasi iradeye bırakılacak.

- Vergi tarifesinde değişiklik: Meclis gündeminde bulunan düzenleme ile tek tarifeye dönüşen ve 4 dilime indirilen gelir vergisinde, ileride dilim sayısının 2 veya 3 olması planlanıyor. Bu şekilde daha basit bir sistem hedefleniyor.

KENTSEL RANTLARA VERGİ

- İstihdam üzerindeki vergi yükü düşürülecek: Yeni düzenlemede, yatırımların artırılması, işsizliğin azaltılması ve kayıtdışı istihdamın önüne geçilmesi için istihdam üzerindeki vergilerde indirime gidilmesi planlanıyor.
- Kentsel rantların vergilendirilmesi: Kentlerde, imar planları ve altyapı yatırımlarıyla kıymetlenen yerlere yönelik, “değer artış kazançlarının vergilendirilmesi” tartışılıyor.

- Kira gelirlerindeki vergi kaçağı önlenecek: Gayrimenkul sermaye iradlarının vergilendirilmesi konusunda, Konsey'de daha önce yapılan bir çalışmada, emlak sektöründe büyük bir vergi kaçağı olduğu belirlenmişti. Yeni düzenlemede, tapu kayıtlarının düzeltilmesi de dahil, gayrimenkul piyasasındaki kaçağın önüne geçilebilmesi ve kira gelirlerinin doğru beyanı için otokontrol mekanizması oluşturulacak.

- Ev ekonomisine destek: Tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere ev üretimini destekleyen bir vergi sistemi getirilecek. Özellikle kadınları iş hayatına çekmek ve varolan kayıtdışılığı önlemek için ev ekonomisi niteliğindeki işlere düşük oranlı vergi uygulanacak.

- Serbest mesleğe “beyin amortismanı”: Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesinde yapılacak sistem değişikliği ile doktor, avukat gibi serbest meslek mensupları için “beyin amortismanı” olarak adlandırılan yıpranma payı uygulaması başlatılacak.

- Zirai kazançların vergilendirilmesinde, ürün çeşitliliği, arazi ölçüleri gibi yeni kriterler getirilecek.
- Basit usül değişiyor: Çalışmalarda büyük bir vergi kaçağı bulunduğu belirtilen basit usülde vergilendirmede de değişikliğe gidilecek. Defter tutma müessesesi, mükelleflere yük olmayacak şekilde zenginleştirilecek.
- Uluslararası muhasebe standartları, Gelir Vergisi Kanunu'nda yeralacak.
- Yatırımların selektif ve bölgesel olmasına yönelik bir teşvik mekanizması uygulamaya konulacak.

VERGİ KONSEYİ BAŞKANI UYSAL: KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEYE DE KATKI SAĞLAYACAK

Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan, kayıtdışılığı önleyen, çağdaş ve adil bir yasa taslağı hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti. Kurumlar vergisinde olduğu, gelir vergisine yönelik çalışmada da ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerilerini dikkate alacaklarını ve Maliye Bakanlığı ile koordineli hareket edeceklerini kaydeden Uysal, ”hazırladığımız taslak, Türkiye'nin şartlarına uygun, ancak AB normları ve uluslararası taahhütleri de dikkate alan çok geniş kapsamlı bir çalışmanın ürünü olacak” dedi.

İstihdam üzerindeki vergi yüklerini azaltarak, yatırımcının önünü açmayı planladıklarını ifade eden Uysal, bunun ihracata ve ödemeler dengesi sorununun çözümüne de katkı yapacağını belirtti. Uysal, taslakta, başta bilişim olmak üzere Türkiye'de gelecekte çok daha fazla önem kazanacak çeşitli sektörlere yönelik vergisel teşviklere yer vereceklerini de sözlerine ekledi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle