Üç aylık eylem planı açıklandı

ANKA
09.10.2007 - 14:10 | Son Güncelleme:

Hükümetin üç aylık eylem planına göre, üç aydır bekleyen Petkim satışı tamamlanacak, kamu bankalarının özelleştirilmesi için strateji belirlenecek, elektronik ihale hayata geçirilecek, şirket işlemleri tek noktadan yapılır hale gelecek, Türk Ticaret Kanunu çıkarılacak.

Merkez Bankası bünyesindeki risk merkezi faaliyetleri Türkiye Bankalar Birliği’ne devredilecek, yeni sermaye piyasası araçları oluşturulacak.

Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Başbakanlık’ta düzenlediği basın toplantısında 60. Hükümet 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı’nı açıkladı. Planda üç ay içinde yapılacak olan çalışmalar, sorumlu kuruluşun adı da verilerek ortaya konuldu.

Ekren’in açıkladığı üç aylık programa göre, yapılacak düzenlemeler şöyle:

-4749 sayılı Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının yasalaşması suretiyle borç yönetiminde etkinliğin artırılması, mali disiplinin sürdürülmesi için gereken tedbirlerin alınması ve Konut Edindirme Yardımı hesabı kapsamında ödemelerin yapılabilmesi sağlanacak.

PETKİM SATIŞI TAMAMLANACAK

-Özelleştirme eylem planı hazırlanacak. Petkim’in yüzde 51 kamu hissesinin blok satış işleminin sonuçlandırılması için ÖYK kararı çıkarılacak. Derince Limanı’nın 49 yıllık işletme hakkı devri sonuçlandırılacak. Mazı Dağı Fosfat Tesislerinin ihale süreci tamamlanacak.

-Kasım 2010’a kadar tamamlanması gereken kamu bankalarının özelleştirilmesi için strateji belirlenecek. Halk Bankası’nın kamuya ait kalan hisselerine ve Ziraat Bankası’na ilişkin strateji belirlenecek.

-İç kontrol standartları belirlenecek.

-Devlet Yardımlarının Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun taslağı hazırlıkları gözden geçirilerek tamamlanacak.

-Rekabetle ilgili ikincil mevzuat kapsamında; teknoloji transferi anlaşmaları, taşeronluk anlaşmaları, sigorta sektörü anlaşmaları, ilgili Pazar kavramı kılavuzu, para cezalarının belirlenmesi rehberi tamamlanacak.

-Türkiye’de Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte 200 milyon euro tutarında girişim sermayesi fonu oluşturulması için başlatılan işlemler sonuçlandırılarak fon kuruluş sözleşmesi imzalanacak.

-Kamu İhale Kanunu değiştirilerek, AB düzenlemelerine paralel olarak elektronik ihale hayata geçirilecek.

ŞİRKET İŞLEMLERİ İÇİN TEK NOKTA

-Yeni şirket kurulumu, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SSK kayıtları, gümrük işlemleri, vergi beyan ve ödemeleri, iflas başvuruları, ünvan değişikliği ve genel kurul bildirimi gibi işlemler tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilecek, onaylanacak, arşivlenecek.

-Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkında Kanun tasarıları yasalaşacak.

-Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Revizyonuna İlişkin Anlaşmaya katılım çalışmaları tamamlanacak.

-Vergilemede risk bazlı denetim sistemi uygulamaya konulacak.

-KDV iadelerinde kod sistemi uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılarak, haksız KDV iadesinin önüne geçilecek.

-Gelir İdaresi bilgisayar destekli denetim başlatacak.

-Tütün ve alkollü içkiler piyasasında bandrol sistemine dayalı izleme ve denetim sistemi kurulacak.

TERÖRÜN FİNANSMANI VE KARAPARAYA KARŞI TEDBİR

-5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, başkası hesabına yapılan işlemlerin beyanı , gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasların düzenlendiği tedbir çıkarılacak.

-Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun çalışma usul ve esasları belirlenecek.

-Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik Merkezi Kayıt Kuruluşu ve MASAK arasında veri paylaşımı yapılacak.

MERKEZ BANKASI RİSK MERKEZİ BANKALAR BİRLİĞİ’NE DEVREDİLECEK

-Merkez Bankası bünyesindeki risk merkezi faaliyetleri Türkiye Bankalar Birliği’ne devredilecek. Kamu haznedarlığı uygulamasının AB ile ilgili müktesebata uyumu için taslak kanun hazırlandı, TBMM’ye sunulacak.

-Yeni sermaye piyasası araçları oluşturulacak. Bu çerçevede; Hisse Senedi Vadeli İşlem Sözleşmesinin kotasyonu sağlanacak. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında faaliyet gösteren Borsa Yatırım Fonları Pazarında ilk defa portföyü ağırlıklı olarak (yüzde 90) devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan bir fonun işlem sırası açılacak. Varantların borsada işlem görme esasları belirlenecek.

-Finansal Tavsiyelerin Sunumu ve Çıkar Çatışmalarının Açıklanmasına İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ yayımlanacak.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı