GeriEkonomi Tütün Yasası yarın görüşülecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tütün Yasası yarın görüşülecek

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, bir kez daha görüşülmesi istemiyle TBMM'ye gönderdiği Tütün Piyasası Yasası yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yasa, tütün piyasasının rekabete açılmasını, TEKEL'in yeniden yapılandırılarak özelleştirilmesine olanak sağlanmasını öngörüyor. Buna göre, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve kurumun karar organı Kurul oluşturulacak. Kurul, biri başkan ve biri başkan vekili olmak Ecevit: Tütün Yasasını aynen çıkartmak zorundayız Hükümetin, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği Tütün Yasası'nı, değiştirmeden TBMM'den çıkarmakta kararlı olduğu belirlendi. Türk-İş Başkanı Bayram Mera'le görüşen Başbakan Bülent Ecevit, işçilerin Tütün Yasası'na ilişkin şikayetlerine "Tütün Yasası'nı aynen çıkarmak zorundayız" diye yanıt verdi. üzere 7 üyeden oluşacak. Kurul başkan ve üyeleri Maliye, Sağlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve TEKEL Genel Müdürlüğü'nün ilgilendirildiği bakanlığın önereceği ikişer aday arasından Bakanlar Kurulu'nca atanacak. Kurul üyeliğine seçileceklerde en az dört yıllık yükseköğrenim görme, mesleki açıdan yeterli deneyime sahip olma, kamu veya özel sektörde en az 10 yıl çalışma koşulu aranacak. Kurul üyelerinin görev süresi beş yıl olacak ve süresi biten yeniden seçilebilecek; üyeler Kurum'un mali değerleri ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur sayılacaklar. Düzenleme Kurulu, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapacak ve bunlarla ilgili kararları alacak. Kurul Başkan ve üyelerinin aylık net ücretleri, en yüksek devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek. Kurum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabi olacak. TÜTÜN ALIMIÜretici tütünleri, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemiyle alınıp, satılacak. Sözleşmeli üretimde tütün fiyatı üretici ile tüccar veya temsilcileri arasında varılan uzlaşmaya göre saptanacak. Yazılı sözleşme dışındaki üretici tütünleri, açık artırma merkezlerinde açık artırma yöntemiyle alınıp, satılacak. Açık artırmaya başlangıç fiyatından başlanacak ve en yüksek fiyatı verene satılarak tescil edilecek. Açık artırma başlangıç fiyatı, her kalite grad-randıman tütün için son beş yılda Kurul'ca seçilecek üç yılın ihraç fiyatı ortalamasının yüzde 50 eksiği olacak. TÜTÜN TARIMI VE YAPTIRIMLAR2002 ve izleyen yıllarda tütün için destekleme alımı yapılmayacak. Bakanlar Kurulu'nca 2000 ve 2001 yılı ürünü tütünlerin devlet adına alımında bulunmak üzere bir kamu kuruluşu görevlendirilecek. 2000 ve 2001 yılı ürünler için, tütün tarımı serbest olan ilçeler dışında kalan yerler ile bu ilçelerde belirlenen alanların dışındaki tütün fideleri sökülüp, yok edilecek. Bunu ekenler hakkında 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası, ekilen fidelerin metrekare veya artığı için 500 bin lira, dikilmiş tarlaların her bir dekar ve artığı için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Tütünler toplanmışsa kilogram başına 1 milyon lira para cezası alınacak. Yaprak tütün üretim bölgesinde ekim belgesi almadan veya belirtilen yer ve miktarda fazla üretim yapanların ürünlerine el konulacak. Bu kişiler hakkında 2 aydan bir yıla kadar hapis ve el konulan ürünün kilogram başına 5 milyon lira idari para cezası verilecek. TESİS KURMA ŞARTITürkiye'de tütün mamulleri üretmek isteyenlerin, yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada, sigara için 2 milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise 15 bin tondan az olmayan tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknoloji ile tesis kurmaları zorunlu olacak. Bu şartı yerine getirenler, ürettikleri tütün mamullerini serbestçe satabilecek, fiyatlandırabilecek ve dağıtabilecek. Türkiye'de tütün mamulü üretmek ve satmak isteyenler Kurum'dan ''uygunluk belgesi'' alacaklar. MARKA BAZINDA ÜRETİMYasaya göre, Türkiye'de marka bazında sigara üretimi için yıllık en az 2 milyar adet, diğer tütünler için yıllık en az 15 bin ton üretenler, aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilecek, fiyatlandırabilecek ve satabilecekler. Bu koşulları yerine getirmeyenlerce yapılacak sigara ve tütün mamulleri ithalatı, ithal edilen ürünün fiyatı ve yurt içinde pazarlanmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulunca saptanacak. Tütün ve tütün mamullerinin ithalatında Kurul'dan uygunluk belgesi alınacak. Yasayla sigarada 2 milyar adet, diğer tütün ürünleri için 15 bin ton olarak belirlenen fiili üretim miktarı ölçüsü, beşinci takvim yılısonuna kadar belirli oranda düşürülüyor. Altıncı yıldan itibaren, bu üretim miktarlarını sıfıra kadar indirmeye; tütün ve tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin dış ticaretine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. TEKEL'İN STATÜSÜTEKEL'in KİT statüsünden çıkarılarak İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsüne sokulmasını da öngören yasa bu kurumun özelleştirilmesi sürecini de başlatıyor. TEKEL, özelleştirme uygulamalarına ilişkin düzenleme kapsamında devlete ait anonim şirket statüsünde kuruluş sayılacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun, genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Tütün eksperi unvanı taşımayanlar, tütün alım ve satım muayenesi, tütün nevi, vasıf ve değerlerinin belirlenmesi, tütün işleme, bakım ve fabrikasyon eksperliği yapamayacaklar; tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamayacaklar. CEZALARKuruluş ve faaliyet iznini almadan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler üretmek üzere fabrika, tesisi veya imalathane kuran ve işletenlere; işyerleri veya konutlarında bu ürünlerden ürütenlere çeşitli cezalar getirildi.Bu kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 225 milyon liradan az olmamak üzere, üretilen tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin piyasa değerinin 10 katı tutarında ağır para cezası verilecek. Bu cezalar ''uygunluk belgesi'' almayanlar hakkında da uygulanacak.